18.11.2022

Twoje zamówienie dotrze do Ciebie – nawet jeśli w tej chwili potrwa to dłużej

Montaż nowej instalacji fotowoltaicznej lub jej modernizacja wraz z przynależnymi komponentami, takimi jak falowniki, liczniki energii, zasobniki magazynowania i ładowarki naścienne cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem.

I to dobrze, ponieważ korzyści dla użytkowników prywatnych i komercyjnych z wykorzystania wyprodukowanej we własnym zakresie energii słonecznej są ogromne.

Dzięki energii elektrycznej z własnej instalacji fotowoltaicznej jej producenci wnoszą cenny wkład w ochronę środowiska i klimatu, są częścią ważnej rewolucji energetycznej, obniżają ponoszone przez siebie koszty energii elektrycznej i trwale uniezależniają się od przyszłego wzrostu cen energii elektrycznej z sieci.

Z tych powodów, a także ze względu na duży popyt, dotarło do nas wiele zamówień na produkty – i codziennie wpływają kolejne zapytania. Ale przerwane łańcuchy dostaw, ciągły niedobór komponentów elektronicznych, przyczyny związane z pandemią, jak również niepokoje polityczne spowodowały, że obecna sytuacja w obszarze zaopatrzenia uległa globalnemu zaburzeniu.

Tym samym procesy produkcyjne i zaopatrzeniowe ulegały i nadal ulegają zahamowaniu. Jednocześnie ze względu na duży popyt trzeba zwiększyć i zrekonfigurować moce produkcyjne i te związane z materiałami.

Próbujemy wszystkiego

W związku z tym codziennie napotykamy nowe wyzwania. A przecież chcemy sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Dlatego rozszerzyliśmy nasze łańcuchy produkcyjne i planujemy dalszą rozbudowę. W różnych grupach produktów zastąpiliśmy również trudno dostępne komponenty ich alternatywami. Dodatkowo odpowiednio wcześnie podjęliśmy działania mające na celu pozyskanie komponentów i uniknięcie przestoju w produkcji.

Zabezpieczenie zaopatrzenia w materiały, zwiększenie zdolności produkcyjnych i wspieranie łańcuchów dostaw przez naszych partnerów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe: oto najważniejsze instrumenty wspólnego i pomyślnego przezwyciężania „wąskich gardeł”. Jesteśmy też przekonani, że w podaży materiałów panuje teraz większa stabilność.

Jasność i przejrzystość

Dlatego nie odpuszczamy i robimy wszystko co możliwe w interesie naszych klientów. Nasz cały zespół na bieżąco ocenia wszystkie możliwości zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji w handlu i na rynku. Dlatego ściśle współpracujemy z naszymi partnerami i dostawcami.

Wierzymy, że otwartość jest kluczem do wspólnego sukcesu i zawsze na bieżąco przekazujemy informacje naszym partnerom rynkowym.

Prosimy o wyrozumiałość, jeżeli w krótkim czasie pojawią się zmiany. Nasi pracownicy robią wszystko, aby zamówienia klientów ruszyły w drogę. 

FAQ

Co wpływa na wydłużenie terminów dostaw?

Główną przyczyną wydłużania się terminów dostaw jest niedobór półprzewodników i mikroprocesorów. Do tej sytuacji przyczyniają się również „wąskie gardła” produkcyjne w branży naszych dostawców. Inne przyczyny to opóźnienia w łańcuchach dostaw.

Dlaczego półprzewodniki i mikroprocesory są tak deficytowym towarem?

Obecnie popyt na półprzewodniki rośnie szybciej niż producenci są w stanie wygenerować nowe moce produkcyjne. Prawie wszystkie branże zgłaszają zapotrzebowanie na te wyspecjalizowane komponenty w związku z postępującą cyfryzacją. Ponadto wydarzenia z ostatnich kilku miesięcy doprowadziły do tymczasowego zamknięcia zakładów wytwórczych i wstrzymania produkcji u producentów chipów.

Jakie działania w kwestii opóźnień dostaw podejmuje KOSTAL?

Jeśli poszczególne elementy nie są dostępne ze względu na brak półprzewodników, są one modyfikowane. Modyfikacja odbywa się np. przez integrację komponentów alternatywnych, które umożliwiają szybszy montaż i krótszy czas dostawy.

Kto może udzielić mi informacji na temat mojego bieżącego zamówienia?

Centralnym punktem kontaktowym dla klientów KOSTAL jest zawsze Twój lokalny instalator KOSTAL.