Ηλιόλουστες στιγμές για την ηλεκτροκίνησή σας

Αντιστροφέας PLENTICORE plus με Wallbox

Η δυνατότητα να φορτίζετε το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο με την ανανεώσιμη φωτοβολταϊκή ενέργεια που παράγετε, επιτυγχάνεται με φουτουριστική βασική τεχνολογία γενικής εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, η ιδία παραγωγή ρεύματος και η επιθυμία για χρήση της ηλεκτροκίνησης συνενώνονται υπό τον όρο «τομεακή ενοποίηση». Αυτό πραγματοποιείται έξυπνα, με ασφάλεια και αποδοτικά με τον συνδυασμό ενός αντιστροφέα όπως το PLENTICORE plus της KOSTAL και του Wallbox που διαθέτετε.

Έξυπνος συνδυασμός: Φόρτιση με φωτοβολταϊκή ενέργεια

Είναι ευχάριστο να οδηγείτε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο – η πρόκληση είναι να το φορτίζετε εξίσου οικολογικά και οικονομικά. Η λειτουργία ενός Wallbox με συμβατικό ρεύμα από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο είναι μεν εφικτή, η χρήση ωστόσο για αυτόν τον σκοπό της φωτοβολταϊκής ενέργειας που παράγετε προστατεύει το πορτοφόλι και το περιβάλλον. 

Αξίζει, λοιπόν, να συνδέσετε τον σταθμό φόρτισης που διαθέτετε για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τον αντιστροφέα της Φ/Β εγκατάστασης. Χρησιμοποιώντας την ανανεώσιμη Φ/Β ενέργεια, το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο φορτίζεται μπροστά στην πόρτα του σπιτιού σας ή στον επιχειρησιακό χώρο – φιλοπεριβαλλοντικά, ευέλικτα και άνετα.

 • 20/9/2021

Συνδυασμός Wallbox και αντιστροφέα: Έτσι γίνεται

Νέα εγκατάσταση

Αν μέχρι στιγμής δεν διαθέτετε ούτε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ούτε σταθμό φόρτισης, μπορείτε σε συνεργασία με τον εγκαταστάτη να σχεδιάσετε ένα ιδανικό συνδυαστικό σύστημα. Το σημαντικό είναι να εναρμονιστούν μεταξύ τους όλα τα στοιχεία του συνδυαστικού συστήματος, όπως Φ/Β πλαίσια, αντιστροφέας, μετρητής ενέργειας, συσσωρευτής και Wallbox.

Με αυτόν τον τρόπο, η Φ/Β εγκατάσταση με συνδεδεμένο συσσωρευτή καλύπτει μεγάλα τμήματα της οικιακής κατανάλωσης με τη φωτοβολταϊκή ενέργεια και μεταφέρει μέσω του Wallbox την πλεονάζουσα Φ/Β ενέργεια για τη φόρτιση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ο συνδεδεμένος μετρητής ενέργειας παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία του Wallbox.

Aναβάθμιση: Wallbox

Αν ήδη διαθέτετε Φ/Β εγκατάσταση με αντιστροφέα και συσσωρευτή, μπορείτε να προσθέσετε έξυπνα και ένα Wallbox. Για τέλειο έλεγχο, το νέο Wallbox πρέπει να μπορεί να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα Φ/Β εγκατάσταση με τον αντιστροφέα. Εκτός από τις κατάλληλες διεπαφές, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος φόρτισης, έτσι ώστε να είναι δυνατοί διάφοροι τρόποι φόρτισης για το Wallbox και να υποστηρίζεται η έξυπνη διαχείριση ενέργειας.

Αναβάθμιση: Αντιστροφέας

Αν ήδη διαθέτετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και Wallbox και πρέπει να προστεθεί μία Φ/Β εγκατάσταση, θα πρέπει να ελέγξετε εάν το υπάρχον Wallbox μπορεί να συνδυαστεί με τον νέο αντιστροφέα.

Μόνο έτσι εξασφαλίζεται ο έξυπνος έλεγχος του συστήματος Wallbox και αντιστροφέα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να σκεφτείτε εάν στο πλήρες σύστημα θα πρέπει να ενσωματωθεί ένα νέο Wallbox, το οποίο θα ελέγχει έξυπνα μαζί με τον αντιστροφέα τις διαδικασίες φόρτισης του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

PLENTICORE plus: Μία συσκευή, όλες οι δυνατότητες

Υβριδικός αντιστροφέας της KOSTAL

Ένας αντιστροφέας που ήδη ανταποκρίνεται βέλτιστα στις πολύπλευρες απαιτήσεις της τομεακής ενοποίησης, είναι το PLENTICORE plus. Είναι μία πραγματικά πολυδιάστατη συσκευή στις κατηγορίες ισχύος 3-10 kW, η οποία μπορεί να ελέγχει έξυπνα τη Φ/Β εγκατάσταση, έναν συσσωρευτή και ένα Wallbox.

Από αυτόν τον πολύπλευρο αντιστροφέα προκύπτουν διάφορες δυνατότητες για τη σύνδεση ενός σταθμού φόρτισης στο σύστημα της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και τη φόρτιση με μεγάλη αναλογία Φ/Β ενέργειας.

Με το PLENTICORE plus, η σύνδεση ενός Wallbox υλοποιείται ποικιλοτρόπως ανάλογα με την αρχική κατάσταση.

 

Απλή ηλιακή φόρτιση – βέλτιστα σε μικρή παραγωγική ικανότητα

Στη λεγόμενη «απλή ηλιακή φόρτιση», το Wallbox συνδέεται με τον αντιστροφέα PLENTICORE plus μέσω ενός καλωδίου ελέγχου. Σε αυτήν την περίπτωση, τα σήματα ελέγχου μεταβιβάζονται από τον αντιστροφέα απευθείας στην είσοδο σύνδεσης του Wallbox. Με αυτόν τον τρόπο, το PLENTICORE plus λειτουργεί με «δυναμικό έλεγχο ιδιοκατανάλωσης», λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμητές και τις χειροκίνητα καταχωρισμένες προϋποθέσεις ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

Wallbox και απλή ηλιακή φόρτιση με σύνδεση δικτύου

Η έξοδος σύνδεσης φροντίζει σε αυτήν την περίπτωση για την προώθηση των σημάτων, εφόσον υπάρχει και μπορεί να τροφοδοτηθεί επαρκής φωτοβολταϊκή ενέργεια. Στη συνέχεια, το Wallbox ξεκινά τη φόρτιση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου και σταματά ανάλογα με τις προϋποθέσεις απενεργοποίησης που έχουν ρυθμιστεί στο μενού του PLENTICORE plus. 

Τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να φορτίζονται μονοφασικά με ισχύ από 1,4 kW και άνω. Αν το Wallbox διαθέτει είσοδο καλωδίου ελέγχου και μονοφασική ισχύ έως 3,7 kW, η «απλή ηλιακή φόρτιση» παρέχει καλά αποτελέσματα με υψηλή αναλογία φωτοβολταϊκής ενέργειας – ακόμα και σε μικρές Φ/Β εγκαταστάσεις.

Η «απλή ηλιακή φόρτιση» μπορεί να εφαρμοστεί και με πολλά βασικά μοντέλα διαφόρων κατασκευαστών. Ο αντιστροφέας PLENTICORE plus εναρμονίζεται τέλεια με ένα πλήθος τυπικών σταθμών φόρτισης: 

 • KEBA, σειρές b, c, x
 • MENNEKES Amtron
 • ABL
 • Heidelberg
 • και άλλους

Βελτιστοποιημένη ηλιακή φόρτιση με σύνδεση δικτύου

Στη «βελτιστοποιημένη ηλιακή φόρτιση με σύνδεση δικτύου», ο αντιστροφέας PLENTICORE plus παρέχει τα δεδομένα μέσω του δικτύου Ethernet και του πρωτοκόλλου Modbus/TCP. Η ανταλλαγή δεδομένων επιδρά απευθείας στη λειτουργία του Wallbox και ελέγχει, για παράδειγμα, την τρέχουσα ισχύ φόρτισης. Με την ταυτόχρονη σύνδεση του Smart Energy Meter (μετρητή ενέργειας) της KOSTAL, μεταβιβάζεται επίσης η ενδεχόμενη πλεονάζουσα ισχύς που τροφοδοτείται π.χ. στο δίκτυο.

Wallbox και βελτιστοποιημένη ηλιακή φόρτιση με σύνδεση δικτύου

Τα Wallbox με έξυπνο έλεγχο μπορούν να ανακτούν όλα τα δεδομένα και με αυτόν τον τρόπο να ρυθμίζουν την ισχύ φόρτισης. Ανάλογα με την υπάρχουσα παραγωγή Φ/Β ενέργειας και την τροφοδοσία δικτύου, το Wallbox ξεκινά με τη μέγιστη δυνατή διαδικασία φόρτισης. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, οι διαδικασίες φόρτισης μπορούν να ξεκινούν π.χ. στα 1,4 kW και διαδοχικά – μέσω του Wallbox – να προσαρμόζονται αυτόματα, εφόσον υπάρχει πλεονάζουσα φωτοβολταϊκή ενέργεια. Για να εξασφαλίζεται αυτή η αλληλεπίδραση, ο αντιστροφέας PLENTICORE plus συνδέεται ως πηγή δεδομένων στο υπάρχον δίκτυο με το Wallbox.

Τα πλεονεκτήματα στη «βελτιστοποιημένη ηλιακή φόρτιση» είναι ο εύκολος χειρισμός και η υψηλή οικονομική αποδοτικότητα της διαδικασίας φόρτισης με φωτοβολταϊκή ενέργεια. Με τη σύνδεση μέσω δικτύου επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η χρήση της μέγιστης δυνατής αναλογίας φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της συνεχούς προσαρμογής της φόρτισης. Επιπλέον μπορεί να αποφευχθεί μία ενδεχόμενη υπερφόρτωση της οικιακής σύνδεσης, διότι μπορεί να γίνει πρόωρος περιορισμός της ισχύος φόρτισης – προτού προκύψει υπερφόρτωση.

Σε περίπτωση που στη Φ/Β εγκατάσταση είναι συνδεδεμένος ένας συσσωρευτής (π.χ. BYD Premium Battery Box), η φόρτιση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να υποβοηθηθεί και από τον συνδεδεμένο συσσωρευτή. Αυτό αυξάνει περαιτέρω την αναλογία της οικονομικής φωτοβολταϊκής ενέργειας στη φόρτιση, η οποία μπορεί να φτάσει έως τη φόρτιση του οχήματος αποκλειστικά με τη Φ/Β ενέργεια που παράγει η εγκατάσταση.

Η «βελτιστοποιημένη ηλιακή φόρτιση» είναι εφικτή με διάφορους τύπους Wallbox. Προϋπόθεση σε αυτήν τη σύνδεση Wallbox και αντιστροφέα είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού δικτύου. Ο αντιστροφέας PLENTICORE plus εναρμονίζεται τέλεια με ένα πλήθος τυπικών σταθμών φόρτισης: 

 • Hardy Barth cPH1, cPμ1 με eCB1
 • openWB
 • και άλλους

Βελτιστοποιημένη ηλιακή φόρτιση με έλεγχο μέσω εξωτερικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας

Στη «βελτιστοποιημένη ηλιακή φόρτιση με σύστημα διαχείρισης ενέργειας» συνδέεται στο σύστημα ένα εξωτερικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας μεταξύ του αντιστροφέα PLENTICORE plus και του Wallbox. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας λαμβάνει από το PLENTICORE plus - μέσω του ιστορικού λειτουργίας του αντιστροφέα - όλες τις σχετικές παραμέτρους για τη λειτουργία του Wallbox και τις ανακτά μέσω της διεπαφής Modbus/TCP.

Wallbox και βελτιστοποιημένη ηλιακή φόρτιση με σύστημα διαχείρισης ενέργειας

Με τη σύνδεση του Smart Energy Meter (μετρητή ενέργειας) της KOSTAL διατίθενται επιπλέον οι πληροφορίες για την τρέχουσα ισχύ τροφοδοσίας. Με αυτές τις πληροφορίες, το εξωτερικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας ελέγχει πλέον ενεργά τη διαδικασία φόρτισης μέσω του Wallbox.

Σε αυτήν την περίπτωση, η μέγιστη ισχύς φόρτισης καθορίζεται από το σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Όλες οι παράμετροι διαμορφώνονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Σε αυτήν τη διαμόρφωση συστήματος υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα δυναμικής ρύθμισης της έντασης ρεύματος για τη φόρτιση. Όλες οι ροές ενέργειας προβάλλονται κεντρικά μέσω του συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνει ακριβείς χρόνους λειτουργίας ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της Φ/Β ενέργειας. 

Λόγω του μεγάλου πλήθους στοιχείων, η «βελτιστοποιημένη ηλιακή φόρτιση με σύστημα διαχείρισης ενέργειας» έχει πιο απαιτητική διαμόρφωση. 

Η «βελτιστοποιημένη ηλιακή φόρτιση με σύστημα διαχείρισης ενέργειας» είναι εφικτή με τον αντιστροφέα PLENTICORE plus και ένα πλήθος τυπικών σταθμών φόρτισης και συστημάτων διαχείρισης ενέργειας διαφόρων κατασκευαστών:

 • SolarLog με KEBA, σειρές c, x
 • sonniQ με ABL, Mennekes, KEBA
 • Loxone με KEBA
 • gridX με ABL, Alfen, Heidelberg
 • KNX μέσω BABtec Gateway
 • και άλλους

Με τον αντιστροφέα PLENTICORE plus σε συνδυασμό με ένα Wallbox είναι διαθέσιμοι πολυάριθμοι αποτελεσματικοί τρόποι λειτουργίας. Για υψηλή ευελιξία και μεγάλο όφελος, ο αντιστροφέας PLENTICORE plus μπορεί να συνδυαστεί με τυπικούς σταθμούς φόρτισης διαφόρων κατασκευαστών.