PLENTICORE plus
PLENTICORE plus με συσσωρευτή ενέργειας

PLENTICORE plus της KOSTAL – για αποτελεσματική εκμετάλλευση της Φ/Β ενέργειας

Ο αντιστροφέας PLENTICORE plus μετατρέπει τη φωτοβολταϊκή ενέργεια σε ρεύμα για την κατοικία, το οποίο αποθηκεύει και, στη συνέχεια, το διανέμει αποτελεσματικά στις ηλεκτρικές συσκευές -  είναι η καρδιά κάθε Φ/Β εγκατάστασης.


KOSTAL PLENTICORE plus – ο υβριδικός αντιστροφέας υψηλής απόδοσης που είναι κατάλληλος για κάθε χρήση

Στον αντιστροφέα PLENTICORE plus κυριαρχεί η έννοια "πρόγραμμα". Χάρη στις πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης, ο τριφασικός υβριδικός αντιστροφέας αποτελεί πάντα σωστή επιλογή – είτε για παραγωγή ενέργειας με έως και 3 MPP-Tracker, είτε επιπρόσθετα για αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.

Εκτός από φωτοβολταϊκή ενέργεια, μπορεί να αποθηκευτεί και η ενέργεια που έχει παραχθεί με μία μονάδα ολικής ενέργειας ή ένα σύστημα συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Ο συσσωρευτής μπορεί να συνδεθεί απευθείας κατά την εγκατάσταση ή να τοποθετηθεί μεταγενέστερα σε μία αναβάθμιση.

PLENTICORE plus. Το αυθεντικό - ακόμα καλύτερο

Ο υβριδικός αντιστροφέας PLENTICORE plus παραμένει σταθερός στις αρχές του: αξιόπιστος, έξυπνος και απλός στη χρήση.

Στη δεύτερη του γενιά, ο PLENTICORE plus αποδεικνύεται εξαιρετικά έξυπνος: Με πλέον ενσωματωμένο WLAN, ο πρωτότυπος αντιστροφέας της KOSTAL απλουστεύει την εγκατάσταση και την εποπτεία. Με δύο διεπαφές LAN είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων αντιστροφέων σε συνδεσμολογία «Daisy Chain».

Η νέα, δεύτερη γενιά PLENTICORE plus διαθέτει πλέον τέσσερις ψηφιακές εξόδους – για μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών, π.χ. στην ενεργοποίηση περισσότερων καταναλωτών όπως μια αντλία θερμότητας, ένα κλιματιστικό ή έναν σταθμό φόρτισης.

KOSTAL AutoUpdate: με ευκολία, ασφάλεια και άνεση

Με τη λειτουργία AutoUpdate ο αντιστροφέας PLENTICORE λειτουργεί πάντα με το τελευταίο διαθέσιμο λογισμικό.

Αφού τους ενεργοποιήσετε και τους ρυθμίσετε μία φορά, οι αντιστροφείς εγκαθιστούν πλήρως αυτοματοποιημένα κάθε νέα ενημέρωση λογισμικού: Έτσι κάθε επέκταση λειτουργίας, αντιμετώπιση σφαλμάτων, συμβατότητα και βελτιστοποίηση της απόδοσης θα ενημερώνεται αυτόματα.

Όλοι οι αντιστροφείς KOSTAL PLENTICORE παραδίδονται με την προεπιλεγμένη ρύθμιση «χειροκίνητη ενημέρωση λογισμικού». Όποιος θέλει αυτόματες ενημερώσεις, πρέπει να επιλέξει αυτή τη λειτουργία ενεργά στον αντιστροφέα. Πώς γίνεται θα το μάθετε εδώ.

Μετάβαση στο επεξηγηματικό βίντεο

Όφελος για εσάς

Μείωση κόστους ρεύματος

Χαμηλό κόστος συστήματος

Προστασία περιβάλλοντος

KOSTAL-SPI

Επιπλέον, με το PLENTICORE plus και μείωση του κόστους αγοράς

Σε συνδυασμό με το BYD-Battery Box, το PLENTICORE plus πέτυχε σε διάφορες κατηγορίες ισχύος κορυφαίες τιμές απόδοσης συστήματος στον τομέα συστημάτων αποθήκευσης Φ/Β ενέργειας. Αυτό δοκιμάστηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ανεξάρτητης επιθεώρησης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από την HTW Berlin. Ή αποδεδειγμένα.

Ως υβριδικός αντιστροφέας, το PLENTICORE plus προσφέρει επιπλέον βέλτιστο κόστος αγοράς. Δεν απαιτούνται επιπρόσθετες συσκευές, σε αντίθεση με τους καθαρά αντιστροφείς-συσσωρευτές ενέργειας, επειδή το PLENTICORE plus αναλαμβάνει τη διαχείριση ενέργειας για τη Φ/Β εγκατάσταση και για τον συσσωρευτή ταυτόχρονα. Έτσι, προκύπτει αποτελεσματική μείωση του κόστους αγοράς.


Αντιστροφείς KOSTAL: Άριστα εξοπλισμένοι για τη νέα γενιά Φ/Β πλαισίων 400 W

Ο PLENTICORE plus στις κατηγορίες ισχύος 3-10 kW λειτουργεί ως καθαρά Φ/Β αντιστροφέας ή ως υβριδικός αντιστροφέας με συνδεση μπαταρίας. Ο PLENTICORE plus διαθέτει τρεις εισόδους DC, κάθε μία με μέγιστο ρεύμα εισόδου 13 Ampere.

Έτσι, με τον PLENTICORE plus 10 μπορούν να συνδεθούν έως 16 Φ/Β πλαίσια 400 W της νέας γενιάς.

Ο PLENTICORE plus είναι συμβατός με τη νέα γενιά Φ/Β πλαισίων 400 W πολλών κατασκευαστών, όπως Axitec, JA Solar, Luxor, Solar Fabrik, Suntech, Trina και πολλών άλλων.

Συνδυασμός αντιστροφέα και αντλίας θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας είναι ιδανικοί καταναλωτές επειδή επιτρέπουν τη λεγόμενη μετατόπιση φορτίου. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση της διαθέσιμης ενέργειας μπορεί να χρονομετρηθεί με ακρίβεια. Αυτό συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα, ιδίως κατά την παροχή θερμού νερού. Εάν η Φ/Β εγκατάσταση έχει επίσης πλεονάζουσα ενέργεια, αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύσταση ενεργοποίησης ή για την αύξηση της θερμοκρασίας αναφοράς. Ιδιαίτερα κατά τις μεταβατικές περιόδους της άνοιξης και του φθινοπώρου, εκτός από την καθαρή θέρμανση νερού, η θέρμανση του κτιρίου μπορεί επίσης να λειτουργεί με το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό φωτοβολταϊκής ενέργειας. Σε συνδυασμό με τον αντιστροφέα KOSTAL PLENTICORE plus G2, πρόκειται για τη βέλτιστη επιλογή στην πορεία προς την αυτάρκεια.

Έξυπνη σύνδεση αντιστροφέα και αντλίας θερμότητας

Ο υβριδικός αντιστροφέας PLENTICORE της KOSTAL και η αντλία θερμότητας της σειράς S της NIBE μπορούν να συνδεθούν εύκολα και ομαλά μέσω WLAN ή άλλου δικτύου. Το λογισμικό της αντλίας θερμότητας συνδέεται με τον υβριδικό αντιστροφέα μέσω μιας τυποποιημένης διεπαφής Modbus/TCP σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Sunspec. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διαθέσιμη απόδοση του Φ/Β συστήματος αντιπαραβάλλεται με την απαραίτητη απόδοση από την αντλία θερμότητας, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

Έξυπνη σύνδεση αντιστροφέα και αντλίας θερμότητας

Οι απαιτήσεις για την παραγωγή και την αποθήκευση φωτοβολταϊκής ενέργειας αυξάνονται. Έτσι, θα πρέπει να είναι εφικτή η παραγωγή και η χρήση όσο το δυνατόν περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – αυτό προστατεύει το περιβάλλον και μειώνει το κόστος. Και όσο μεγαλύτερη είναι η ιδιοκατανάλωση του ιδιοπαραγόμενου ρεύματος, τόσο περισσότερο αυξάνεται ο βαθμός αυτονομίας.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, πολλοί ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στρέφονται σε Φ/Β πλαίσια υψηλής ποιότητας και σε έναν υβριδικό αντιστροφέα ή σε έναν αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας με έξυπνο χειρισμό και υψηλή απόδοση. Τα ισχυρά σημεία του υβριδικού αντιστροφέα της KOSTAL είναι προφανή: Μετατρέπει τη φωτοβολταϊκή ενέργεια σε χρησιμοποιήσιμο ρεύμα και αποθηκεύει την πλεονάζουσα φωτοβολταϊκή ενέργεια σε έναν συσσωρευτή. Με αυτόν τον τρόπο, τα διαθέσιμα αποθέματα ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε περιόδους με λίγη ηλιοφάνεια ή σε αιχμές ισχύος.
Για μεγάλη παραγωγή ενέργειας είναι, επίσης, δυνατή η σύνδεση περισσότερων υβριδικών αντιστροφέων της KOSTAL σε συνδυασμό συσκευών και, επομένως, η μεγιστοποίηση της ισχύος και της απόδοσης.

Οι αντιστροφείς της KOSTAL είναι συμβατοί με τις νέες μπαταρίες της LG Energy Solution

Smart Connections – Σημείο, στο οποίο δίνει μεγάλη σημασία η KOSTAL Solar Electric. Αυτό επιβεβαιώνεται με τη συμβατότητα μεταξύ των αντιστροφέων της KOSTAL της σειράς PLENTICORE και των μπαταριών RESU FLEX της LG Energy Solution (LGES; KRX: 373220).

Καθώς συνεχίζουν να αυξάνονται οι απαιτήσεις για ενεργειακή αυτάρκεια από ανανεώσιμες πηγές με υψηλή ευελιξία, η πρόκληση για το σύστημα KOSTAL-LGES έγκειται κυρίως στην αποδοτικότητα. Οι αντιστροφείς PLENTICORE plus και PLENTICORE BI της KOSTAL αποτελούν μαζί με τις μπαταρίες της LGES έναν σύγχρονο συνδυασμό για μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην παραγωγή ενέργειας. Η μπαταρία υψηλής τάσης NMC RESU FLEX προσφέρει ωφέλιμη χωρητικότητα αποθήκευσης από 8,6 kWh έως 17,2 kWh.

Ο PLENTICORE και ο συσσωρευτής της PYLONTECH συνεννοούνται

Ο PLENTICORE και η σειρά Η1 ή Η2 (και οι δύο IP55) της Pylontech μαζί αποτελούν μια ευέλικτη και αποτελεσματική ομάδα για την αποθήκευση ηλιακής ενέργειας. Η Pylontech με την αρθρωτή της λύση για την αποθήκευση ενέργειας προσφέρει τη δυνατότητα να εξοπλίσετε τον συσσωρευτή ενέργειας σε μεταγενέστερο χρόνο. Το εύρος της τάσης ποικίλλει ανά μοντέλο μεταξύ 144 και 384 Volt. Το ρεύμα φόρτισης και αποφόρτισης ανέρχεται στα 13 αμπέρ. Οι μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις το πρωί και το βράδυ προσαρμόζονται στη μεγάλη παραγωγή ενέργειας το μεσημέρι μέσω του συσσωρευτή, όπου οι κορυφαίες τιμές αντισταθμίζονται και μπορεί να επιτευχθεί σταθερότητα στο δίκτυο μέσω της τροφοδοσίας.

Αντιστροφέας KOSTAL συμβατός με τον νέο συσσωρευτή ενέργειας της Wintersun

Τόσο η έκδοση Energy-CORE όσο και η έκδοση Power-CORE μπορούν να τοποθετηθούν σπονδυλωτά και χάρη στη λειτουργία Plug & Play, η εγκατάσταση των συστημάτων μπαταρίας γίνεται εύκολα με το χέρι. Οι μικρές διαστάσεις με 17,5 cm ύψος, 65 cm πλάτος και 26 cm βάθος σε κάθε σύστημα επιτρέπουν την εύκολη εγκατάσταση. Η αυτόματη ρύθμιση φροντίζει για μια άνετη και εύκολη εγκατάσταση. Επιπλέον, μέσω του παράλληλου κυκλώματος έως και έξι πύργων μπορείτε να επιτύχετε μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης έως 153,6 kWh. Κατά την εγκατάσταση του συσσωρευτή πρέπει να προσέξετε, αν είναι ήδη διαθέσιμη μία νέα ενημέρωση, καθώς προϋπόθεση για τη λειτουργική συμβατότητα είναι η εγκατάσταση του λογισμικού CORE SW.02.08.

«Κατά τον σχεδιασμό ενός Φ/Β συστήματος, οι απαιτήσεις αυξάνονται διαρκώς. Επιθυμούμε τη μέγιστη δυνατή ευελιξία κατά τον σχεδιασμό του συστήματος, η οποία θα επιτρέπει τον ενεργειακό εφοδιασμό από ανανεώσιμες πηγές. Διαθέτοντας συμβατότητα με περισσότερους συσσωρευτές ενέργειας λαμβάνουμε υπόψη αυτήν την εξέλιξη», αναφέρει ο Andreas Schmalenberg, product manager στην KOSTAL.

Τα PLENTICORE plus και PIKO IQ είναι πλέον συμβατά με το TIGO TS4

Τα στοιχεία TS4 μπορούν να ενσωματωθούν στην πλατφόρμα ελέγχου TIGO Energy Intelligence μέσω των ασύρματων διεπαφών CCA (Cloud Connect Advanced), του TAP (TIGO Access Point) ή του μέσω RSS, ο οποίος αξιολογεί κεντρικά την κατάσταση των μονάδων TS4. Αυτό έχει δύο χρήσεις: την συνεχή παρακολούθηση των Φ/Β πλαισίων και τη  δυνατότητα απενεργοποίησης τους χειροκίνητα κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης της πυροσβεστικής. 

Εκτός από την παρακολούθηση του συστήματος μέσω cloud λοιπόν, η χρήση του TIGO συνιστάται επίσης όταν απαιτούνται επιπλέον μέτρα πυροπροστασίας. 

Έτσι, οι χρήστες επωφελούνται από την παρακολούθηση των TIGO και KOSTAL μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας, όπως KOSTAL Solar Portal  και TIGO Cloud Connect, οι οποίες διατίθενται δωρεάν. 

Βραβείο «Brand Award»: η μάρκα KOSTAL ξεχωρίζει

Οι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων και οι σχεδιαστές φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων συμφωνούν όταν πρόκειται για τους αντιστροφείς KOSTAL σε συνδυασμό με τους συσσωρευτές ενέργειας, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τις αντλίες θερμότητας και ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας που εξυπηρετεί και τις εφαρμογές Smart Home με τον καλύτερο τρόπο: η KOSTAL Solar Electric είναι μία από τις καλύτερες εταιρείες στην κατηγορία της - όπως και οι εγκαταστάτες και οι ιδιοκτήτες συστημάτων.

Επομένως, η KOSTAL είναι γνωστή στους τελικούς πελάτες και τους εγκαταστάτες, έχει μεγάλη ζήτηση και συνιστάται συχνά. Αυτό υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τις εξαιρετικές επιδόσεις της KOSTAL όσον αφορά τον ανταγωνισμό: η έμφαση δίνεται όχι μόνο στην ποιότητα των προϊόντων, την αποδοτικότητα και την εξυπηρέτηση, αλλά η KOSTAL υλοποιεί επίσης με ιδιαίτερο τρόπο την ολοκληρωμένη εφαρμογή των συστημάτων.

Τέλειος εξοπλισμός για κάθε εφαρμογή με τον υβριδικό αντιστροφέα PLENTICORE plus

Ο υβριδικός αντιστροφέας PLENTICORE plus προωθεί το παραγόμενο συνεχές ρεύμα στο σύστημα αποθήκευσης. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να επεξεργαστεί την ενέργεια από τα Φ/Β πλαίσια, όπως και από άλλες συνδεδεμένες πηγές AC, π.χ. ανεμογεννήτρια.

PLENTICORE plus ως υβριδικός αντιστροφέας: Παραγωγή και αποθήκευση ηλιακής ενέργειας

Ο PLENTICORE plus διαθέτει ως υβριδικός αντιστροφέας τρεις συνδέσεις, εκ των οποίων η μία μπορεί να χρησιμοποιείται ως είσοδος συσσωρευτή και οι δύο άλλες ως Φ/Β είσοδοι.

Σε περίπτωση πλεονάσματος ηλιακής ενέργειας, αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στον συσσωρευτή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα. Αυτά τα δεδομένα μέτρησης καταγράφονται από το KOSTAL Smart Energy Meter. Ο PLENTICORE plus αναλαμβάνει με βάση τα δεδομένα μέτρησης τη διαχείριση συσσωρευτή. Όταν ο συσσωρευτής είναι πλήρως φορτισμένος, το πλεονάζον ηλιακό ρεύμα τροφοδοτείται στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Ένας συσσωρευτής υψηλής τάσης κορυφαίων κατασκευαστών, όπως BYD, BMZ ή Nilar, μπορεί να συνδεθεί απευθείας κατά την εγκατάσταση και να ενεργοποιηθεί μέσω κωδικού ενεργοποίησης. 

Συνδυασμός φωτοβολταϊκών και άλλων πηγών ενέργειας AC 

Ο υβριδικός αντιστροφέας PLENTICORE plus μπορεί αφενός να αποθηκεύει ρεύμα από Φ/Β πλαίσια, και αφετέρου να επεξεργάζεται την ενέργεια από άλλες συνδεδεμένες πηγές AC, όπως για παράδειγμα από μια ανεμογεννήτρια ή από μια υπάρχουσα φωτοβολταϊκή εγκατάσταση.

Εάν παράγετε ήδη ρεύμα από μια πηγή ενέργειας AC, μπορείτε να επεκτείνετε αυτή την εγκατάσταση με τον υβριδικό αντιστροφέα PLENTICORE plus και έναν συσσωρευτή. Μια πηγή ενέργειας AC μπορεί π.χ. να είναι μια συνδυασμένη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, μια μονάδα ολικής ενέργειας, μια ανεμογεννήτρια ή και μια υπάρχουσα φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Έτσι παράγετε βιώσιμα ρεύμα και το αποθηκεύετε για μεταγενέστερη χρήση και αύξηση της ιδιοκατανάλωσης. 


Προστασία περιβάλλοντος

Εκτός από τη δυνατότητα μείωσης του κόστους ρεύματος, οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με αποδοτικά συστήματα αποθήκευσης συμβάλλουν και στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε τελική ανάλυση, η μείωση των εκπομπών CO2 εξαρτάται καθοριστικά από την απόδοση του συστήματος.

Χάρη στη μεγαλύτερη δυνατή ιδιοκατανάλωση της παραγόμενης Φ/Β ενέργειας και την αποφυγή της συμβατικής παραγωγής ρεύματος από ορυκτές ύλες, τα υψηλής απόδοσης συστήματα αποθήκευσης Φ/Β ενέργειας επιτυγχάνουν μείωση των εκπομπών CO2 σε σύγκριση με ένα Φ/Β σύστημα χωρίς συσσωρευτή ενέργειας.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Γρήγορη διαχείριση σκίασης με αυτοεκμάθηση - προσαρμόζεται εξατομικευμένα σε κάθε μέρος εγκατάστασης

Υβριδικός Φ/Β αντιστροφέας με προαιρετική λειτουργία εισόδου συσσωρευτή

Modbus/Sunspec (TCP) για ενσωμάτωση σε τεχνολογίες Smart Home

Επιπρόσθετη φόρτιση της μπαταρίας μέσω πηγών ενέργειας AC

Διευρυμένο εύρος τάσης MPP με έως και 3 MPP-Tracker – ιδανικό για αντικατάσταση αντιστροφέων

Δωρεάν πρόσβαση στην πύλη Φ/Β συστημάτων και την εφαρμογή Solar App για εποπτεία της Φ/Β εγκατάστασης

Το πολύπλευρο PLENTICORE plus είναι πάντα η τέλεια λύση

Ο πολύπλευρος αντιστροφέας της KOSTAL μεταφέρει σε ένα νέο επίπεδο την παραγωγή και την κατανάλωση Φ/Β ενέργειας στην κατοικία. Η διαχείριση σκίασης με αυτοεκμάθηση εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή Φ/Β απόδοση ακόμα και με συννεφιά. Και τα 3 MPP-Tracker όχι μόνο απλοποιούν αφάνταστα την αναβάθμιση με Φ/Β συσσωρευτή, αλλά εξαλείφουν και τον προβληματισμό σε σχέση με τον προσανατολισμό της στέγης για την παραγωγή Φ/Β ενέργειας.

 • Χάρη στη συμβατότητα με συσσωρευτές διαφόρων κατασκευαστών, μπορεί να συνδεθεί ο κατάλληλος συσσωρευτής για κάθε απαίτηση. Επιπλέον, ο αντιστροφέας PLENTICORE plus παρέχει χάρη στα έως και 3 MPP-Tracker το μεγάλο πλεονέκτημα να μην έχει σημασία ο προσανατολισμός της επιφάνειας της στέγης. Έτσι, η εκάστοτε στέγη μπορεί να εξοπλιστεί εξατομικευμένα με τα κατάλληλα Φ/Β πλαίσια ανάλογα με τον προσανατολισμό.

  Χάρη στην επιπρόσθετη διαχείριση σκίασης με αυτοεκμάθηση, ο Φ/Β υβριδικός αντιστροφέας PLENTICORE plus προσαρμόζεται γρήγορα και εξατομικευμένα στις συνθήκες της τοποθεσίας. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούνται πάντα μόνο τα Φ/Β πλαίσια που δεν βρίσκονται στη σκιά. Έτσι επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση στην παραγωγή ενέργειας, ακόμα και με σκίαση.

 • Με την ενσωμάτωση κορυφαίων συσσωρευτών υψηλής τάσης υπάρχει η δυνατότητα βελτιστοποίησης της ιδιοκατανάλωσης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αυτονομία από την επιχείρηση ηλεκτρισμού και, επομένως, αποτελεσματική προστασία από τις αυξήσεις στις τιμές ρεύματος. 
  Για όσους είναι αναποφάσιστοι σε σχέση με την προμήθεια ενός συσσωρευτή, το PLENTICORE plus αποτελεί την ιδανική λύση: Αν αρχικά χρησιμοποιηθεί μόνο ως Φ/Β αντιστροφέας με 2 MPP-Tracker, μεταγενέστερα υπάρχει πάντα η επιλογή της αναβάθμισης με συσσωρευτή χωρίς να χρειάζεται άμεση καταβολή όλης της αξίας. Η προμήθεια του ενδεχομένως αναγκαίου κωδικού ενεργοποίησης μπορεί να γίνει μεταγενέστερα και εύκολα μέσω του KOSTAL Solar Webshop. Έτσι, με το PLENTICORE plus είστε τέλεια εξοπλισμένοι για τις νέες τεχνολογίες του μέλλοντος.
 • Χάρη στην ποικιλία των διαθέσιμων διεπαφών, όπως Modbus (TCP), ο αντιστροφέας PLENTICORE plus μπορεί να ενσωματωθεί και σε ένα σύστημα Smart Home. Για ακόμα μεγαλύτερη μείωση του κόστους ρεύματος με βελτιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης. Γιατί, χάρη στην έξυπνη διαχείριση των καταναλωτών, διάφοροι καταναλωτές στην κατοικία, όπως το πλυντήριο ρούχων, μπορούν να ενεργοποιούνται μόνο εάν υπάρχει πλεονάζουσα ενέργεια, π.χ. το μεσημέρι – πλήρως αυτοματοποιημένα ή οποιαδήποτε στιγμή μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης.
   
 • Ακόμα και οι ιδιοκτήτες υφιστάμενων Φ/Β εγκαταστάσεων μπορούν με το PLENTICORE plus όχι μόνο να επεκτείνουν την εγκατάσταση που διαθέτουν, αλλά και να αποθηκεύουν την ενέργεια της παλιάς και της νέας εγκατάστασης στον συσσωρευτή χάρη στη σύνδεση AC. 
  Αλλά και μια μονάδα ολικής ενέργειας ή ένα σύστημα συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας ή μια ανεμογεννήτρια μπορούν με το PLENTICORE plus να ενσωματωθούν σε μία Φ/Β εγκατάσταση και η συνολική ενέργεια που παράγουν να αποθηκεύεται στον συσσωρευτή. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιδιοκτήτης επωφελείται από διάφορα συστήματα παραγωγής ρεύματος που αλληλοσυμπληρώνονται βέλτιστα, μεγιστοποιώντας την ιδιοκατανάλωση. 
   
 • Με το διευρυμένο εύρος τάσης MPP, το PLENTICORE plus είναι ιδανικό και ως συσκευή αντικατάστασης παλιών αντιστροφέων. Χάρη στις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, οι νέοι αντιστροφείς διαθέτουν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης, επιτυγχάνοντας πολύ πιο μεγάλη απόδοση σε περίπτωση αντικατάστασης. Ο υβριδικός αντιστροφέας διαθέτει συμπαγή κατασκευή που εξοικονομεί χώρο και οι ανάγκες του σε χώρο είναι μικρότερες από τις προγενέστερες γενιές αντιστροφέων. Ευελιξία διακρίνει και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του PLENTICORE plus, τα οποία επιτυγχάνουν πανεύκολη και γρήγορη σύνδεση του αντιστροφέα σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση.
   

Σας ενδιαφέρει:

Το PLENTICORE plus έχει επανειλημμένα επιτύχει κορυφαίες τιμές στις δοκιμές SPI, ειδικά στην υψηλότερη κατηγορία ισχύος από 10 kWp. Τέλεια εξοπλισμένοι για το μέλλον με την KOSTAL!

Λήψη αρχείων - PLENTICORE plus - G2

Σχεδιασμός Φ/Β εγκατάστασης με την KOSTAL

Βρείτε τώρα έναν εξειδικευμένο συνεργάτη της KOSTAL στην περιοχή σας

Αναβάθμιση Φ/Β εγκατάστασης - με αντικατάσταση Φ/Β αντιστροφέων για μεγαλύτερη απόδοση

Τέλειες λύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας για την Φ/Β εγκατάστασή σας