13-3-2024

De PIKO CI als onderdeel van een groot bouwproject in Malmö

Kosten verlagen en het milieu beschermen - fotovoltaïsche energie wordt ingezet bij groot bouwproject in Malmö

Solar panels installed by  BBK Group

In Malmö, in de wijk Holma, staat in de Hyacintgatan 45 een groot wooncomplex, dat nu, net als vergelijkbare grote projecten eerder, werd uitgerust met een fotovoltaïsche installatie. In de jaren ‘70 werden in het kader van het zogenaamde "Miljoenenprogramma" in korte tijd talrijke woonwijken gebouwd op voormalige landbouwgrond om voldoende goedkope woningen te creëren. In dit geval betreft het de vereniging van eigenaren Riksbyggen Brf Malmöhus 24, die 540 appartementen omvat. We spraken met Daniel Ohlin, CEO en Manager bij BBK Group AB, over zijn ervaringen met dit project, de betrokken spelers en enkele interessante kerncijfers.

Daniel Ohlin from BBK Goup

Als installateur van zonne-installaties concentreert u zich volledig op fotovoltaïsche energie. Is dat altijd zo geweest? Sinds wanneer concentreert u zich alleen op fotovoltaïsche energie?

Daniel Ohlin: In het begin richtten we ons vooral op het ondersteunen van zowel kleine als grotere projecten. Deze projecten waren technisch zeer veeleisend en werden in opdracht van vastgoedbeheerders zoals HSB of Riksbyggen uitgevoerd. We hebben ook voor andere bedrijven gewerkt, zoals de Carlsberg Group. We ontdekten dat de kennis van veel installatiebedrijven over de installatie van fotovoltaïsche componenten veel hiaten vertoonde, wat zelfs tot problemen met de veiligheid leidde. 

Toen we onze bevindingen en conclusies met een van onze klanten deelden, vroeg hij ons de markt te verkennen en de beste merken in elke categorie te installeren. Dit was het uitgangspunt voor ons zonneproject. We zijn overgestapt van puur projectmanagement naar installatie en naar onderzoek van trends in de PV-industrie, en we zochten de beste producten en installateurs. Daarom hebben we gekozen voor zonne-omvormers van KOSTAL en de REC Group uit Noorwegen. Na deze beginfase is onze taak om de Zweedse markt te bevoorraden exponentieel gegroeid. We zijn nu een van de weinige bedrijven die zich uitsluitend op kwaliteit richten.

Alt-Tag: Daniel Ohlins installs the PIKO CI

Als gecertificeerd KOSTAL-installateur installeert u uitsluitend omvormers van KOSTAL. Waarom hebt u voor KOSTAL gekozen?

Daniel Ohlin: Voor ons waren er drie belangrijke redenen om te kiezen voor KOSTAL-omvormers:

1) Onderzoek en ontwikkeling vindt plaats in de EU en in Duitsland. Dit garandeert een hoog kwaliteitsniveau op het gebied van hardware en software.
2) Bij eventuele vragen of problemen kunnen ervaren en lokale technische experts in de EU ons helpen.
3) Na het testen van de meeste merken van zonne-omvormers was het voor ons duidelijk dat KOSTAL-omvormers de beste en efficiëntste producten op de markt zijn. Dit feit alleen al is reden genoeg om voor KOSTAL te kiezen.

 

Installation team

U installeert momenteel verschillende commerciële omvormers in een groter project in Holma, Malmö. Kunt u ons iets vertellen over dit gebouwencomplex? En: hoeveel installaties maken deel uit van dit project?

Daniel Ohlin: Ja, we doen veel van dit soort projecten. Een groot aantal hiervan is bijvoorbeeld in opdracht van HSB en Riksbyggen. Het belangrijkste is dat alle factoren voldoen aan de allerhoogste kwaliteitsnormen. Dit geldt voor de zonnepanelen en omvormers, maar ook voor het installatieteam en de elektriciens.

De Riksbyggen Brf Malmöhus 24 bestaat bijvoorbeeld uit 15 gebouwen met verschillende indelingen, waarvan sommige zelfs hoger zijn dan 30 meter. We zijn eind 2016 begonnen met het installeren van zonnepanelen op het eerste gebouw en hebben sindsdien elk jaar een gebouw opgeleverd. Op het bovengenoemde hoge gebouw installeren we de panelen omdat niemand hier in Zweden de technische ervaring heeft op het gebied van productinstallaties van deze fabrikanten, namelijk REC Solar, KOSTAL en ook het K2-montagesysteem voor hoge windbelastingen en extreme installatieposities.

Al deze installaties hebben hetzelfde ontwerp, voor een lange levensduur van de installatie, die voornamelijk bestaat uit KOSTAL-omvormers, REC-zonnepanelen en K2-montagesystemen.

Hoe verliep het installatieproces?

Daniel Ohlin: De installatie verliep bij alle eerdere projecten en ook bij dit laatste project erg soepel, omdat alle bedrijven die materialen leverden en berekeningen voor het project maakten voortdurend met elkaar in contact stonden om gegevens en vereisten op elkaar af te stemmen.

U hebt zicht op het hele project. Kunt u een paar kengetallen geven over de gebouwen die al zijn uitgerust met een zonne-installatie? 

Daniel Ohlin: In dit specifieke Riksbyggen BRF zijn zonnepanelen geïnstalleerd op 6 van de 14 gebouwen. De zonnepanelen kunnen 650 kWp leveren. Er zijn 17 KOSTAL-omvormers geïnstalleerd. Dit waren onder andere de EPC en zijn moderne opvolger, de PIKO CI. Al met al kan er in één jaar ongeveer 550.000 kWh elektriciteit geproduceerd worden.

Aanvankelijk werd verwacht dat het break-evenpunt in acht jaar zou worden bereikt. Toen Duitsland en Zweden echter een aantal kernreactoren stillegden, schoten de energieprijzen omhoog, zodat het break-evenpunt al na vier jaar werd bereikt. Als gevolg daarvan hebben de als eerste geïnstalleerde PV-systemen zichzelf al terugverdiend en produceren ze voldoende schone elektriciteit.

Wie gebruikt de elektriciteit in het wooncomplex Riksbyggen Brf Malmöhus 24?

Daniel Ohlin: De elektriciteit gaat naar de verschillende stroomverdelers in het complex, waar de elektriciteit in de eerste plaats wordt gebruikt door de bewoners en gebouwapparatuur zoals ventilatie, liften en de verlichting in de garages, maar ook voor het opladen van elektrische auto's, enz.

Waarom hebt u gekozen voor een systeem parallel aan het dak (Dome Zero) zonder verhoging?

Daniel Ohlin: De Dome Zero is een gloednieuw systeem van K2 en we zijn er trots op dat we als eerste in Zweden het systeem mogen gebruiken en integreren in onze oplossing. Het K2-systeem maakt het mogelijk om de zonne-installatie parallel aan de dakhelling te installeren, waardoor er geen bouwvergunning van de bouwautoriteiten nodig is. Bovendien zijn voor het nieuwe systeem veel minder montage-onderdelen of bevestigingen nodig in de onderconstructie van het massief houten dak.

Daniel, bedankt voor uw inzichten en uw tijd.

Opmerking: de projectomvormer KOSTAL PIKO CI is verkrijgbaar in de vermogensklassen 30, 50/60 en 100 kW.

Aanvullende feiten en cijfers voor Riksbyggen Brf Malmöhus 24:

  • 15 gebouwen/540 appartementen
  • Tot nu toe zijn 6 daken uitgerust met zonnepanelen
  • Zonnepanelen leveren 600+ kWp
  • Totale jaarlijkse productie > 550.000 kWh
  • Zonnepaneel: REC N-Peak & REC Twinpeak5
  • Aantal zonnepanelen: 2048
  • Terugverdientijd van investering: gemiddeld ongeveer 5 jaar