2024-03-13

PIKO CI som en del av ett storskaligt solcellsprojekt i Malmö

Sänka kostnader och skydda miljön – solenergi blir en del av stort byggprojekt i Malmö

Solar panels installed by  BBK Group

I Malmö, i stadsdelen Holma, finns ett stort bostadskomplex på adressen Hyacintgatan 45 som nu har utrustats med en solcellsanläggning, precis som liknande större projekt innan detta. På 1970-talet byggdes på kort tid många bostadsområden inom miljonprogrammet på vad som tidigare var åkermark för att få en tillräcklig mängd billiga bostäder. I det här fallet för det sig om bostadsrättsföreningen Riksbyggen Brf Malmöhus 24, som har 540 lägenheter. Vi har pratat med Daniel Ohlin, VD och koncernchef på BBK Group AB, om hans erfarenheter med det här projektet, om de delaktiga aktörerna och intressanta siffror.

Daniel Ohlin from BBK Goup

Som företag med solcellstekniker är ni helt koncentrerade på solenergi. Har det alltid varit så? Sedan när koncentrerar ni er enbart på solenergi?

Daniel Ohlin: I början fokuserade vi på att ta hand om både stora och små projekt. Dessa projekt var mycket krävande tekniskt och vi fick dem i uppdrag av fastighetsförvaltare som HSB eller Riksbyggen. Vi har också arbetat för andra företag som Carlsberg-gruppen. Vi noterade att många installationsföretag hade kunskapsluckor i fråga ominstallationen av solenergikomponenter, vilket till och med ledde till problem när det gällde säkerheten.

När vi pratade med en av våra kunder om våra insikter och slutsatser, bad han oss att skanna marknaden och installera de bästa märkena i varje kategori. Detta var utgångspunkten för vårt solenergiprojekt. Vi gick från ren projektledning till installation och undersökning av trenderna inom solenergibranschen och letade efter de bästa produkterna och installatörerna. Av den här anledningen bestämde vi oss för KOSTAL-solcellsväxelriktare och REC Group från Norge. Efter den har startfasen har vårt arbete med att försörja den svenska marknaden vuxit exponentiellt. Vi är nu några av de få som bara satsar på kvalitet.

Alt-Tag: Daniel Ohlins installs the PIKO CI

Som certifierad KOSTAL-installatör installerar ni endast växelriktare från KOSTAL. Varför bestämde ni er för KOSTAL?

Daniel Ohlin: Det finns framför allt tre skäl till att vi bestämde oss för KOSTAL-växelriktare:

1) Forskningen och utvecklingen sker i EU och i Tyskland. Detta garanterar en hög kvalitetsnivå när det gäller hårdvara och programvara.
2) Vid frågor eller problem kan våra erfarna och lokala tekniska experter i EU hjälpa till om det behövs.
3) Efter att vi hade testat de flesta märkena av solcellsväxelriktare, kunde vi entydigt fastställa att växelriktarna från KOSTAL är de bästa och effektivaste produkterna på marknaden. Enbart detta faktum är anledning nog att bestämma sig för KOSTAL.

 

Installation team

Ni installerar för närvarande flera kommersiella växelriktare i ett större projekt i Holma, Malmö. Kan du berätta lite om det här byggnadskomplexet? Och: Hur många anläggningar ingår i det här projektet?

Daniel Ohlin: Ja, vi gör många sådana projekt. Många av dem har till exempel HSB och Riksbyggen gett i uppdrag. Det handlar då framför allt om att alla faktorer måste uppfylla de allra högsta kvalitetsstandarderna. Hit hör solcellsmoduler och växelriktare, men även installationsteamet och elektrikerna.

Riksbyggen Brf Malmöhus 24 består till exempel av 15 byggnader med olika planlösningar, vissa byggnader är till och med högre än 30 meter. Vid slutet av 2016 började vi med installationen av solcellsmoduler på den första byggnaden och har sedan dess färdigställt en byggnad varje år. På den ovan nämnda höga byggnaden installerar vi paneler, eftersom ingen här i Sverige har den tekniska erfarenheten av produktinstallation från de här tillverkarna, nämligen REC Solar, KOSTAL och även K2-fästsystemet för höga vindlaster och extrema installationspositioner.

Alla de här anläggningarna har samma uppbyggnad för att garantera lång hållbarhet för anläggningen. De består huvudsakligen av KOSTAL-växelriktare, solcellsmoduler från REC och K2-montagesystem.

Hur gick installationsprocessen?

Daniel Ohlin: Som vid alla tidigare projekt, gick installationen vid det här senaste projektet verkligen problemfritt, eftersom alla företag som levererar material och tar fram beräkningar för projektet hade ständig kontakt med varandra för att stämma av data och krav.

Daniel, du har överblick på hela projektet. Kan du nämna några siffror om de byggnader som redan är utrustade med en solcellsanläggning? 

Daniel Ohlin: I den här speciella Riksbyggen BRF:en är solcellsanläggningar installerade på 6 av 14 byggnader. Solcellsmodulerna kan leverera 650 kWp. 17 KOSTAL-växelriktare har installerats. Bland dem EPC och den moderna efterföljaren PIKO CI. Totalt går det att producera ungefär 550 000 kWh el på ett år.

Till en början räknade vi med att brytpunkten skulle uppnås om åtta år. När Tyskland och Sverige emellertid stängde ner några kärnkraftverk samtidigt, sköt energipriserna i höjden, så att brytpunkten var uppnådd redan efter fyra år. Därigenom har de solcellsanläggningar som installerades först betalat sig och producerar tillräckligt med ren el.

Vem använder elen i bostadsområdet Riksbyggen Brf Malmöhus 24?

Daniel Ohlin: Strömmen går till de olika strömfördelarna i husen, där strömmen först och huvudsakligen används av de boende och för byggnadsinstallationer såsom ventilation, hissar, belysning i garagen, men även för att ladda upp elbilar osv.

Varför bestämde ni er för ett system parallellt med taket (Dome Zero) utan ställning?

Daniel Ohlin: Dome Zero är ett helt nytt system från K2, och vi är stolta över att vara de första i Sverige som är auktoriserade att använda det här systemet och integrera det i våra lösningar. K2-systemet gör det möjligt att installera solcellsanläggningen så att den följer taklutningen, vilket gör att man inte behöver bygglov från kommunen. Dessutom kräver det nya systemet mycket färre påbyggnader eller fastsättningar i takstommen av massivt trä.

Tack Daniel för att du har delat med dig av dina insikter och för att du tog dig tid.

Observera: Projektväxelriktaren KOSTAL PIKO CI finns i effektklasserna 30, 50/60 och 100 kW.

Extra fakta och siffror för Riksbyggen Brf Malmöhus 24:

  • 15 byggnader/540 lägenheter
  • Hittills har 6 tak utrustats med solcellsmoduler
  • Solcellsmoduler levererar 650 kWp
  • Total årlig produktion > 550.000 kWh
  • Solcellsmoduler: REC N-Peak & REC Twinpeak5
  • Antal solcellsmoduler: 2048
  • Return on investment: i genomsnitt ungefär 5 år