Freiburg, 8-9-2022

Eigen elektriciteit opwekken in de landbouw met KOSTAL

Bijna twee decennia geleden waren fotovoltaïsche installaties in de landbouw een belangrijke drijvende kracht achter de energietransitie. Vandaag de dag maken fotovoltaïsche installaties voor het opwekken van eigen elektriciteit weer een integraal onderdeel uit van het leven op de boerderij. Vorig jaar installeerde de jonge landbouwer Alexander Kuhn op zijn 70 hectare grote boerderij een fotovoltaïsche installatie en energieopslagsysteem met technologie van de solar-specialist KOSTAL, een juiste beslissing zoals al na negen maanden blijkt.[No text in field]

Fotovoltaïsche installaties: een signaal voor duurzaamheid

De familie Kuhn heeft een boerderij van 70 hectare in de Oberpfalz, in de kleine gemeente Deinschwang, ongeveer 30 kilometer ten oosten van Neurenberg. De familie, al zeven generaties werkzaam in de landbouw, heeft tot dusver op conventionele wijze gewerkt. "Maar de trend gaat in de richting van biologisch," legt Alexander Kuhn uit.

De in oktober 2021 op het dak van de melkveestal geïnstalleerde fotovoltaïsche installatie met KOSTAL-componenten is het eerste zonne-energiesysteem op de boerderij van de familie Kuhn en is wellicht een zichtbaar signaal voor een ommekeer en meer duurzaamheid, ook op het gebied van energie. "Zelf elektriciteit opwekken met een fotovoltaïsche installatie heeft me altijd geïnteresseerd. In de eerste bloeiperiode van fotovoltaïsche installaties is het er bij ons echter nooit van gekomen. We hebben er wel over nagedacht, maar op dat moment lag de nadruk op teruglevering. Nu maken fotovoltaïsche installatie en energieopslagsysteem deel uit van een duurzame bedrijfsvoering," legt de landbouwer uit.

 

Keuze voor PV en KOSTAL

Hernieuwbare energiebronnen zijn altijd al een aandachtspunt geweest in de landbouw, of het nu gaat om biomassa, zonne-energie of wind- en waterkracht. Ook Alexander Kuhn heeft telkens weer de berekeningen gemaakt: voor de aanschaf van een fotovoltaïsche installatie of een biogasinstallatie. Vooral systemen voor mestvergisting met een elektrisch vermogen tot 100 kilowatt zijn interessant voor melkveehouderijen, omdat ze werken met 80 % mest en slechts 20 % biomassa. De familie Kuhn koos uiteindelijk voor een fotovoltaïsch energieopslagsysteem, omdat dit gemakkelijker te installeren en in gebruik te nemen is dan een biogasinstallatie.
 
Op het dak is echter nog ruimte voor meer zonnepanelen. De boerderij kan nog meer vermogen opwekken voor eigenverbruik. "We verbruiken ongeveer 50.000 kilowattuur per jaar. Grootverbruikers zijn de melkrobots, de melkverwerkingsinstallatie met koeling en onze grondwaterzuiveringsinstallatie." Bovendien heeft Alexander Kuhn zijn al wat oudere auto met verbrandingsmotor ingeruild voor een elektrische auto, waarvan de accu's uiteraard worden opgeladen met fotovoltaïsche energie. "50 kilowattpiek zou goed bij ons verbruik hebben gepast. De fotovoltaïsche installatie van 30 kilowattpiek met KOSTAL-technologie levert in combinatie met de opslageenheid momenteel precies de helft van ons jaarverbruik. Met de stroomopslag van 22 kilowattuur kunnen we tot middernacht vooruit," legt Alexander Kuhn uit. "Een relatief kleine bijdrage wordt geleverd door het overschot dat door de installatie aan het net wordt teruggeleverd. Hier blijven we proberen om ons eigenverbruik te verhogen door slimme verbruikers."

Nieuwe fotovoltaïsche installatie, nieuwe dakbedekking

 Voordat de fotovoltaïsche installatie op het dak van de stal werd gemonteerd, liet Alexander Kuhn een nieuwe dakbedekking met damwandplaten aanbrengen. Daarbovenop kwam een minimalistische onderconstructie met korte damwandplaatbeugels. Aan de buitenmuur direct naast de ingang van de stal werd de omvormer geïnstalleerd: een apparaat van 30 kilowatt met een stof- en waterbestendige IP65-behuizing uit de Commercial Inverter-serie (kortweg "CI") van de omvormerfabrikant KOSTAL, die in 2021 nieuw op de markt werd gebracht.

Energieopslag: niet in de stal

De jonge landbouwer liet het energieopslagsysteem installeren in de kelder van het woonhuis. Er werd een kabel gelegd van de fotovoltaïsche installatie naar het woonhuis. In de kelder staat het energiesysteem droog, warm en beschermd tegen ammoniak en wisselende temperaturen. De keuze viel op een BYD-opslagsysteem met een netto opslagcapaciteit van 22 kilowattuur en lithium-ijzerfosfaatbatterijen. Samen met een batterijomvormer PLENTICORE, eveneens van KOSTAL, kan de boerderij zichzelf nu voorzien van zelf opgewekte stroom.

 

Productie en verbruik precies volgens schema

Na de eerste negen maanden is het duidelijk dat de installatie precies volgens schema werkt en levert wat is berekend: 25.000 kilowattuur stroom per jaar, zelf opgewekt voor eigenverbruik en een besparing van ongeveer 7.000 euro aan energiekosten bij de huidige elektriciteitsprijzen, en de tendens is stijgend.

 

Selectie van componenten

"Ik vind het goed dat de omvormers afkomstig zijn van een fabrikant in Duitsland die zijn apparaten ook hier produceert. Mijn installateur kent KOSTAL al vele jaren, ook wat de juiste componenten, installatieroutine en jarenlange ervaring betreft. De KOSTAL PIKO CI-omvormer en de PLENTICORE-batterijomvormer in combinatie met een BYD-opslagsysteem zijn een beproefde en goed functionerende combinatie, wat ook blijkt uit onze ervaring tot nu toe", aldus Alexander Kuhn over zijn ervaringen met de geïnstalleerde apparaten.

De installatie werd volledig uitgevoerd door de aanbiedende installateur, een elektrotechnisch bedrijf dat gespecialiseerd is in fotovoltaïsche installaties en energieopslagsystemen. "De werkzaamheden verliepen vlot en geroutineerd. Het duurde nog geen week," legt Alexander Kuhn uit. Er werden zonnepanelen van 375 watt geïnstalleerd, omdat hiermee precies 30 kilowattpiek op het dak kon worden geplaatst.

 

Meer vermogen in de toekomst

De ontbrekende 20 kilowattpiek fotovoltaïsch vermogen blijft Alexander Kuhn wel bezighouden. 50 kilowattpiek fotovoltaïsche energie zou ons bedrijf op papier zelfvoorzienend maken: "De uitbreiding van de installatie naar 50 kilowattpiek is eigenlijk al een uitgemaakte zaak. De keuze voor 30 kilowattpiek is uitsluitend gemaakt vanwege de EEG-heffing. Ook al was dat maar 2,78 cent per kilowattuur, dan nog heeft veranderde dit de rendabiliteit aanzienlijk. Dit betekent ook dat we de energieopslag zullen uitbreiden, zodat we een verhouding van 1:1 hebben tussen vermogen en opslag. We denken ook na over back-up netvoeding. Als je al over PV en opslag beschikt, zou het onverstandig zijn om dat niet te doen," legt de landbouwer uit.

De energietoekomst is op de boerderij van de familie Kuhn goed geregeld en zorgt voor stabiele, berekenbare energiekosten, zowel voor het bedrijf als voor de mobiliteit, en dat voor de komende decennia!