2022-09-08

Producera din egen el inom jordbruket med KOSTAL

 För nästan två decennier sedan var solcellssystem inom jordbruket en viktig del av energiomställningen. Idag är solceller för att producera egen el återigen en integrerad del av gårdsproduktionen. Den unga lantbrukaren Alexander Kuhn har en 70 hektar stor gård där han förra året installerade ett system för egen förbrukning bestående av solceller och batterilager med teknik från solcellsspecialisten KOSTAL – helt rätt beslut, visade det sig redan efter nio månader.

Solceller – en signal för hållbarhet

Familjen Kuhn driver en gård på 70 hektar i det lilla samhället Deinschwang i Oberpfalz, cirka 30 kilometer öster om Nürnberg. Familjen är jordbrukare i sjunde generationen nu och har hittills arbetat konventionellt. ”Men trenden går mot ekologiskt”, förklarar Alexander Kuhn.

Solcellsanläggningen med KOSTAL-komponenter som installerades på taket till mjölkstallet i oktober 2021 är den första solcellsanläggningen på Kuhns gård – kanske ett synligt tecken på en generationsväxling och mer hållbarhet, även på energiområdet. ”Att själv producera el med solceller har alltid intresserat mig. När solcellsindustrin slog igenom stort första gången var det dock inte möjligt för oss. Vi funderade på det, men vid den tidpunkten låg fokus på att mata in el till elnätet. Nu är solceller och lagring av el en del av det hållbara jordbruket”, säger han.

 

Valet föll på solceller och KOSTAL

Förnybara energikällor är och har alltid varit en fråga inom jordbruket – oavsett om det gäller biomassa, solenergi, vindkraft eller vattenkraft. Alexander Kuhn räknade också igenom kalkylen många gånger, för att se om en solcellsanläggning eller biogasanläggning skulle vara det bästa. Särskilt system för rötning av flytgödsel med en effekt på upp till 100 kilowatt är intressanta för mjölkgårdar eftersom de drivs med 80 % flytgödsel och endast 20 % biomassa. Familjen Kuhn valde ett system för lagring av el från solceller eftersom det är lättare att installera och driftsätta än en biogasanläggning.

 

 

 
Men det finns fortfarande utrymme för fler solpaneler på taket. Gården skulle klara att producera ännu mer el för egen förbrukning. ”Vi förbrukar cirka 50 000 kilowattimmar per år. Stora laster är mjölkningsrobotar, mjölkbehandlingsanläggningen med kylning och vårt grundvattenreningsverk.” Dessutom har Alexander Kuhn bytt ut sin rejält till åren komna bensinbil mot en elbil, vars batterier naturligtvis laddas med solceller. ”50 kilowatt peak (kWp) skulle ha varit lagom för vår förbrukning. Solcellsanläggningen med 30 kWp och KOSTAL-teknik, i kombination med batterilagret, täcker för närvarande exakt hälften av vår årliga förbrukning. Batterilagret på 22 kWh räcker till midnatt”, förklarar Alexander Kuhn. ”Det överskott som anläggningen matar in i nätet utgör en relativt liten del. Därför försöker vi öka andelen egen förbrukning genom att ha så smarta förbrukare som möjligt.”

Nya solpaneler, nytt tak

 Innan solcellerna monterades på stalltaket lät Alexander Kuhn byta ut taket mot trapetsplåt. Ovanpå detta kom en mycket liten och smidig underkonstruktion med korta fästen för trapetsplåten. Växelriktaren installerades på ytterväggen direkt intill ingången till ladugården – en 30 kW-enhet från KOSTALs nya serie Commercial Inverter (CI). Serien släpptes på marknaden 2021 och har ett damm- och vattentätt IP65-hölje.

Batterilagret placeras inte i stallet

Den unga jordbrukaren lät installera ett batterilagringssystem för el i husets källare. En kabel drogs från solcellsanläggningen till bostadshuset. I källaren står batterilagret torrt, varmt och skyddat mot ammoniak och temperaturväxlingar. Valet föll på ett BYD-lagringssystem med 22 kilowattimmars nettolagringskapacitet och litiumjärnfosfatbatterier. Tillsammans med en PLENTICORE-batteriväxelriktare, även den från KOSTAL, kan gården nu försörja sig själv med egenproducerad el.

 

Produktion och förbrukning exakt enligt plan

Efter de första nio månaderna står det klart att anläggningen fungerar exakt enligt plan och levererar det som beräknats: 25 000 kilowattimmar egenproducerad el per år för egen förbrukning och en besparing på cirka 7 000 euro i energikostnader med nuvarande elpriser, vilka förmodligen kommer att stiga.

 

Val av komponenter

”Jag tycker att det är bra att växelriktarna kommer från en tillverkare i Tyskland som också tillverkar apparaterna här. Min solcellsinstallatör har arbetat med KOSTAL i många år. Tack vare sin långa erfarenhet vet de även vilka komponenter som passar ihop och känner till installationsrutinerna. KOSTAL PIKO CI-växelriktaren och PLENTICORE-batteriväxelriktaren i kombination med ett BYD-batterisystem är en beprövad och välfungerande kombination, vilket vår erfarenhet hittills också visar”, säger Alexander Kuhn om sin erfarenhet av det installerade systemet.

Installationen utfördes helt och hållet av den solcellsinstallatör som levererade systemet, ett elföretag med inriktning på solceller och batterilager. ”De arbetade snabbt och rutinerat. Det tog inte ens en vecka”, förklarar Alexander Kuhn. Moduler på 375 watt installerades, eftersom det innebar att exakt 30 kilowatt peak kunde placeras på taket. 

 

Mer kraft i framtiden

Alexander Kuhn funderar en del på de 20 kWp som saknas i hans solcellssystem. Med 50 kilowatt skulle verksamheten vara självförsörjande enligt beräkningarna: ”Egentligen har vi redan bestämt oss för att bygga ut anläggningen till 50 kWp toppeffekt. Beslutet om ett system med 30 kWp fattades enbart på grund av EEG-avgiften. Även om den bara låg på 2,78 cent per kilowattimme har de ändå en stor påverkan på den ekonomiska lönsamheten. Detta innebär också att vi kommer att utöka batterilagret så att vi har ett 1:1-förhållande mellan producerad effekt och lagring. Vi funderar även på ett reservaggregat som inte är kopplat till nätet. Om man ändå har solceller och batterilager är det oklokt att inte skaffa ett sådant”, förklarar lantbrukaren.

När det gäller energi är framtiden på familjen Kuhns gård säkrad och ger dem stabila, kalkylerbara energikostnader – både för företaget och för familjens bilar, i årtionden framöver!