Υπολογιστής Φ/Β ενέργειας KOSTAL - Έτσι θα εκμεταλλευτείτε άριστα τη φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση

Ποιες είναι οι δυνατότητες της φωτοβολταϊκής μου εγκατάστασης;

Ο υπολογιστής Φ/Β ενέργειας της KOSTAL σας παρέχει με ελάχιστα μόνο κλικ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη βέλτιστη χρήση της ενεργειακής απόδοσης της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης. Υπολογίστε πολύ εύκολα πόση φωτοβολταϊκή ενέργεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την κατοικία σας.

Με τον υπολογιστή Φ/Β ενέργειας βλέπετε ποιο είναι το ποσοστό της φωτοβολταϊκής ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατοικία σας. Μάθετε το ποσοστό αυτονομίας που μπορείτε να επιτύχετε με τη φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση.

Υπολογιστής Φ/Β ενέργειας: Ποιο είναι το ποσοστό ιδιοκατανάλωσης της φωτοβολταϊκής μου εγκατάστασης;

Το ποσοστό ιδιοκατανάλωσης είναι το ποσοστό του ρεύματος που χρησιμοποιείτε για ιδιοκατανάλωση από το σύνολο του παραγόμενου ρεύματος. Με τον υπολογιστή Φ/Β ενέργειας προσδιορίζετε ποιο είναι το ποσοστό του ρεύματος που παράγετε, το οποίο καταναλώνετε απευθείας στην κατοικία. Ο υπολογιστής Φ/Β ενέργειας υπολογίζει επίσης το ποσοστό της προσωρινής αποθήκευσης σε έναν συνδεδεμένο συσσωρευτή. Η Φ/Β ενέργεια που δεν καταναλώνετε εσείς οι ίδιοι, τροφοδοτείται στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Ο υπολογιστής Φ/Β ενέργειας KOSTAL μπορεί να υπολογίσει και αυτό το ποσοστό επί τοις εκατό.

Υπολογιστής Φ/Β ενέργειας: Ποιο ποσοστό αυτονομίας επιτυγχάνω με τη φωτοβολταϊκή μου εγκατάσταση;

Το ποσοστό αυτονομίας είναι το ποσοστό του ρεύματος που χρησιμοποιείτε για ιδιοκατανάλωση από το σύνολο της κατανάλωσης ρεύματος. Ο υπολογιστής Φ/Β ενέργειας σας ενημερώνει ποια ποσοστά της κατανάλωσης ρεύματος αναλογούν στην κατοικία σας. Συνυπολογίζεται το ποσοστό του ρεύματος, το οποίο καταναλώνετε απευθείας εσείς και πόση ενέργεια καλύπτεται από τον συσσωρευτή. Όταν η φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση παρέχει λιγότερο ρεύμα από αυτό που χρειάζεστε, ο υπολογιστής Φ/Β ενέργειας KOSTAL υπολογίζει την ποσότητα της πρόσθετης ενέργειας που πρέπει να αντλήσετε από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Υπολογιστής Φ/Β ενέργειας KOSTAL: Η διαδικασία

Μπορείτε να εισαγάγετε την κατανάλωση ρεύματος πολύ εύκολα με τη βοήθεια των συρόμενων ρυθμιστικών. Εισαγάγετε για τον σκοπό αυτό τα ακόλουθα στοιχεία στον υπολογιστή Φ/Β ενέργειας:

  • την ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην κατοικία (σε kWh)
  • την ισχύ της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης (σε kWp)
  • την εκμεταλλεύσιμη χωρητικότητα του συσσωρευτή σας (σε kWh)
  • χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου (όχημα μετακίνησης) (σε χλμ.)

Για την ισχύ της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης χρησιμοποιήστε πολύ απλά την ονομαστική ισχύ της εγκατάστασης. Χρειάζεστε μια επιφάνεια περίπου 5 τετραγωνικών μέτρων στη στέγη, για να επιτύχετε μια ονομαστική ισχύ 1 kilowatt. Για την εκμεταλλεύσιμη χωρητικότητα του συσσωρευτή σας, εισαγάγετε την ποσότητα της φωτοβολταϊκής ενέργειας που μπορεί πραγματικά να ληφθεί και να τροφοδοτηθεί από τον συσσωρευτή.

Προκύπτει κόστος κατά τη χρήση του υπολογιστή Φ/Β ενέργειας KOSTAL;

Ο υπολογιστής Φ/Β ενέργειας της KOSTAL διατίθεται δωρεάν. Λαμβάνετε μια μη δεσμευτική προσφορά και αρχικές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση διαφόρων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Έτσι μαθαίνετε ποια εγκατάσταση είναι η καταλληλότερη για εσάς. Θα χαρούμε να σας φέρουμε σε επαφή με έναν πιστοποιημένο συνεργαζόμενο εγκαταστάτη της KOSTAL, ο οποίος θα σας υποστηρίξει στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης.

Ποια αποτελέσματα παρέχει ο υπολογιστής Φ/Β ενέργειας της KOSTAL;

Με το ποσοστό ιδιοκατανάλωσης και το ποσοστό αυτονομίας βλέπετε πόσο κόστος ρεύματος μπορείτε να εξοικονομήσετε από μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση χάρη στην ιδιοκατανάλωση. Μαθαίνετε επίσης μέχρι ποιον βαθμό μπορείτε να ανεξαρτητοποιηθείτε από τον πάροχο του δικτύου. Με τα αποτελέσματα μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και τον κατάλληλο αντιστροφέα KOSTAL για τη φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση. 
Ο υπολογιστής Φ/Β ενέργειας KOSTAL, που ονομάζεται επίσης υπολογιστής ιδιοκατανάλωσης ή υπολογιστής αυτονομίας, αναπτύχθηκε από το πολυτεχνείο HTW του Βερολίνου. Με βάση υπολογισμούς προσομοίωσης ενημερώνεστε πώς θα εκμεταλλευτείτε με τον ιδανικό τρόπο τη φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση. Στην πράξη, υπάρχει το ενδεχόμενο αποκλίσεων από τις πραγματικές τιμές.