28-11-2023

De PLENTICORE plus van KOSTAL is nu ook compatibel met power optimizers van BRC Solar

Twee Duitse bedrijven bundelen hun krachten voor meer flexibiliteit en een hogere zonneopbrengst. KOSTAL heeft er dus nog een partner bij die de efficiëntie van de PLENTICORE plus nog verder verbetert.

KOSTAL Solar Electric biedt maximale flexibiliteit met haar slanke productportfolio. Een goed voorbeeld hiervoor is de compatibiliteit tussen de hybride omvormer PLENTICORE plus en de power optimizer M500/14 van BRC Solar, een Duitse fabrikant van power optimizers.


PLENTICORE plus en power optimizer begrijpen elkaar

In het verleden vormden daken met schaduw, verschillende oriëntaties of dakhellingen een uitdaging voor de effectieve installatie van zonnepanelen. In fotovoltaïsche installaties veroorzaakt de serieschakeling van zonnepanelen een probleem, omdat het lagere vermogen van een zonnepaneel met minder zonnestraling ook het totale vermogen van alle andere zonnepanelen in de keten negatief beïnvloedt.

KOSTAL heeft een efficiënt schaduwmanagement geïntegreerd in haar omvormers dat dit probleem voorkomt door het activeren van de bypass-diodes. Deze activering vindt plaats wanneer het efficiënter is om één zonnepaneel van de string te overbruggen, waardoor de andere zonnepanelen hun vermogen ongehinderd kunnen handhaven.

Door het samenspel van het schaduwmanagement van KOSTAL en de power optimizer M500/14 van BRC Solar wordt het beschikbare vermogen van het zonnepaneel met minder instraling nog steeds gebruikt, terwijl de overige zonnepanelen in de string maximaal vermogen leveren.

Ook de problemen met verschillende oriëntaties van een dak of verschillende hellingshoeken van zonnepanelen kunnen worden opgelost met de innovatieve oplossingen van KOSTAL en BRC Solar. Met zijn drie MPP-trackers biedt de PLENTICORE plus van KOSTAL flexibele configuratiemogelijkheden voor de string. Hierdoor kunnen zelfs complexe daken kunnen worden uitgerust met een fotovoltaïsche installatie. Als het bruikbare dakoppervlak echter kleiner is en de minimale spanning van de string niet voldoende is, kunnen deze zonnepanelen dankzij de BRC-optimizers in een bestaande string worden geïntegreerd. Dit betekent dat zelfs complexere dakoppervlakken optimaal en efficiënt kunnen worden benut en dat er bijvoorbeeld ook extra zonnepanelen kunnen worden geïnstalleerd op dakkapellen of kleinere dakoppervlakken.

Pascal Ruisinger, commercieel directeur van BRC Solar verklaart: "Deze bevestiging van compatibiliteit met KOSTAL-omvormers is een belangrijke mijlpaal voor ons. We zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking met KOSTAL zal bijdragen aan het realiseren van onze visie om alle daken uit te rusten met een geoptimaliseerde PV-installatie."

"We zijn blij met de succesvolle samenwerking met BRC Solar. De combinatie van onze omvormers met de krachtige power optimizer M500/14 biedt onze klanten een efficiëntere en krachtigere oplossing voor hun fotovoltaïsche installaties - zelfs op problematische daken", bevestigt Dennis Hollenbeck, productmanager bij KOSTAL.

 

Maximaal comfort met AutoUpdate en 10 jaar garantie


Bij de ingebruikname van de PLENTICORE plus zorgt de eenmalige activering van de AutoUpdate-functie ervoor dat de software van de omvormer automatisch wordt bijgewerkt, zonder tussenkomst van de installateur. Dit zorgt voor maximale veiligheid en bespaart veel tijd voor de eindgebruiker en de installateur.

En door de Smart Warranty en Smart Warranty plus te activeren, ontvangen KOSTAL-klanten een garantieperiode van maximaal 10 jaar. Bovendien blijft de garantie van de PLENTICORE plus en de power optimiser onbeperkt van kracht, ook bij gecombineerd gebruik.