29-3-2022

Nieuw: de zonnecalculator van KOSTAL

Met de zonnecalculator stelt PV-specialist KOSTAL een eenvoudig hulpmiddel ter beschikking waarmee u gratis het energiepotentieel van uw eigen PV-systeem kunt berekenen

Nieuw: de zonnecalculator van KOSTAL
Iedereen die een PV-systeem wil kopen, kan nu met behulp van een simulatie in de calculator het potentieel van de zelfgeproduceerde zonne-energie voor eigen gebruik inschatten. Met de KOSTAL-zonnecalculator is dit zonder veel moeite mogelijk. Hiermee komt de gebruiker te weten hoeveel van de energieopbrengst van het zonnesysteem kan worden gebruikt, waarbij ook rekening wordt gehouden met een eventueel aangesloten batterij of een laadstation voor de eigen elektrische auto.

KOSTAL stelt de zonnecalculator gratis ter beschikking op de website. Met een paar muisklikken wordt de zelf opgewekte zonne-energie met de gebruiksverdeling weergegeven. De calculator toont drie relevante parameters: het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van het huishouden, de opbrengst van het PV-systeem en de bruikbare capaciteit van de batterij (indien geïnstalleerd).

Dit levert waardevolle inzichten in de hoeveelheid eigenverbruik en de mate van zelfvoorziening bij het gebruik van zonne-energie en dus belangrijke informatie over het verhogen van de efficiëntie en het besparen van kosten.

Eenvoudig splitsen naar energie-aandeel

De gratis zonnecalculator geeft een eerste indicatie van hoe groot het aandeel opgewekte zonne-energie voor het eigen huishouden kan zijn. En hoe hoger het eigenverbruik, hoe efficiënter de zelf opgewekte energie kan worden gebruikt. De zonnecalculator laat zien hoeveel energie wordt gebruikt voor direct verbruik, hoeveel zonne-energie wordt opgeslagen en hoe groot het aandeel overtollige elektriciteit is dat aan het openbare net kan worden teruggeleverd. 

Een ander overzicht biedt duidelijkheid over de mate van zelfvoorziening. Hieruit blijkt welk aandeel van het totale verbruik van het huishouden afkomstig is van zelf opgewekte energie. Als het PV-systeem minder elektriciteit levert dan het huishouden nodig heeft, berekent de KOSTAL-zonnecalculator de hoeveelheid extra energie die uit het elektriciteitsnet moet worden afgenomen. De betreffende prestaties kunnen in de bediening van de calculator gemakkelijk via schuifregelaars worden ingesteld en gevarieerd, zodat het hulpmiddel de simulaties op de achtergrond kan uitvoeren en de waarden grafisch weergeeft.

Rekenen met of zonder elektrische auto

Vanaf nu is het ook mogelijk om met behulp van de schuifregelaar "Gereden kilometers per jaar" een andere parameter in de totale berekening op te nemen. In de weergave "Zonne-aandeel autovermogen" van de zonnecalculator staat het aandeel waarmee het elektrische voertuig via het PV-opslagsysteem kan worden opgeladen. Dit is mede afhankelijk van gelijktijdig direct verbruik of ondersteuning door de batterij.

Conclusie: De KOSTAL-zonnecalculator levert de eerste belangrijke kerngegevens over het mogelijke rendement van het systeem. Als simulatiehulpmiddel toont de calculator de vereiste prestaties van zonnesystemen wat betreft eigenverbruik en mate van zelfvoorziening.