25-10-2022

Commerciële omvormer PIKO CI van KOSTAL nu ook compatibel met Tigo TS4-optimizers

Hogere zonneopbrengst en meer flexibiliteit voor commerciële zonne-installaties met de PIKO CI en Tigo

Een van de doelstellingen van KOSTAL is, om commerciële zonne-installaties met behulp van haar producten en integreerbare partnercomponenten voortdurend te optimaliseren. Op die manier wordt hernieuwbare PV-energie die op het eigen bedrijfsdak wordt opgewekt, efficiënter gebruikt en wordt de toegevoegde waarde van de eigen PV-installatie verhoogd. Dit geldt nu ook in het bijzonder voor de commerciële omvormer PIKO CI van KOSTAL die vanaf nu in één systeem kan worden gecombineerd met de optimizers van de Tigo TS4-serie.

De kleine extra apparaten van de fabrikant Tigo, die tussen de zonnepanelen en de KOSTAL-omvormer kunnen worden geplaatst, halen meer uit uw eigen commerciële zonne-installatie. Als het gaat om meer vermogen onder moeilijke lichtomstandigheden en het waarborgen van de betrouwbaarheid van de zonne-installatie door speciale veiligheids- en controletoepassingen, komen de TS4-optimizers van Tigo volledig tot hun recht.

Wat doen de zonnepaneel-optimizers van Tigo?

In lastige configuraties die gepaard gaan met prestatievermindering als gevolg van verschuivende deelschaduwen en verschillende paneelconfiguraties door uiteenlopende paneeltypes en complexe oriëntatieverhoudingen, zorgen de Tigo-optimizers voor compensatie. Door middel van controlefuncties verhogen zij ook de veiligheid bij systeemstoringen en onderhoudsservice. De optimizers zijn zowel geschikt als retrofit-oplossing in bestaande installaties als voor gebruik in nieuwe installaties en beloven een hogere zonneopbrengst tot wel 20 procent.

Tijdens gebruik meet de Tigo TS4-serie de stroomsterkte, spanning en temperatuur van het betreffende zonnepaneel. De gegevens worden verzameld op het Tigo-platform Cloud Connect. Het hier berekende beste werkpunt wordt doorgegeven aan de optimizer, die vervolgens aanpassingen doorvoert en zo de vermogensopbrengst optimaliseert.

Naast opbrengst- en systeemflexibiliteit zorgen de Tigo-modellen ook voor automatische en handmatige nooduitschakeling op zonnepaneelniveau. Tigo gebruikt de zogenaamde snelle uitschakelfunctie bij een uitval van het wisselstroomnet en geeft dit weer in de Tigo-app. Hierdoor kunnen vermogensproblemen snel worden herkend en gediagnosticeerd. Bovendien zorgen waarschuwingsmeldingen ervoor dat storingen in een vroeg stadium kunnen worden verholpen, zodat de gebruikstijd van de installatie zoveel mogelijk behouden blijft. 

KOSTAL PIKO CI met TS4-optimizer

De KOSTAL PIKO CI past als commerciële omvormer perfect bij de optimizers van Tigo. Dit vergroot zijn brede prestatiebereik nog meer, want het hoge rendement van 98 procent, de vier MPP-trackers en de ruim bemeten systeemspanning van 1100 volt worden qua efficiëntie effectief aangevuld door de Tigo-optimizers.

Naast de talrijke Tigo-functies is de PIKO CI ook voorzien van eigen veiligheidsvoorzieningen zoals een AC/DC-overspanningsbeveiliging, een IP65-behuizing en elektronische DC-uitschakeling. Dit beschermt de nauw op elkaar afgestemde werking van de installatie, minimaliseert het brandrisico en verhoogt de opbrengst door maximale activiteit.

De bestaande interfaces van de KOSTAL PIKO CI en de modulariteit van de Tigo-componenten bieden de beste configuratiemogelijkheden voor commerciële zonne-installaties wat betreft het ontwerp, de grootte en de opbrengst. De Tigo-optimizers zijn net zo eenvoudig te installeren en in te stellen als de PIKO CI. Dit betekent dat zelfs grote onderling verbonden installaties met veel extra componenten snel en comfortabel kunnen worden geconfigureerd en eenvoudig kunnen worden bewaakt. De bewaking gebeurt digitaal en wordt aangestuurd via tablet, pc of smartphone.

Voor het systeem dat op deze manier is opgezet, is landspecifieke service en ondersteuning beschikbaar, omdat de combinatie PIKO CI-Tigo niet alleen in heel Duitsland, maar ook in heel Europa en daarbuiten wordt ondersteund. Het vermogen van de PIKO CI, afhankelijk van de configuratie 30, 50 en 60 kW of meer, wordt op deze manier met de Tigo gecombineerd tot een geoptimaliseerd compleet systeem.

De commerciële omvormer PIKO CI van KOSTAL is nu compatibel met de zonnepaneel-optimizers van de TS4-serie van Tigo: voor meer zonneopbrengst en meer veiligheid op zonnepaneelniveau.