Freiburg, 24-5-2022

De zon als architect

KOSTAL-omvormers in een pioniersproject in Oostenrijk

De zon als architect

Het Oostenrijkse bedrijf my-PV ontwikkelt al meer dan een decennium met succes slimme technologie voor intelligent gebruik van zonne-energie. Nu heeft het bedrijf zijn nieuwe hoofdkantoor in Sierning betrokken, waarvan het ontwerp onmiskenbaar is geïnspireerd door de zon. De zakelijke KOSTAL-omvormer PIKO CI maakt deel uit van dit pioniersproject en maakt duidelijk dat KOSTAL ook groots kan zijn. De PIKO CI, die sinds 2020 op de markt is, is beschikbaar in twee versies: met 30 en met 50/60 kW. 
my-PV heeft de KOSTAL-omvormer ontdekt en als kerncomponent van haar systeem gekozen.

Thomas Garber, productmanager bij KOSTAL Industrie Electric en verantwoordelijk voor de nieuwe omvormer, zegt: "De PIKO CI is de eerste zakelijke omvormer van KOSTAL in deze vermogensklasse. Er is veel vraag naar in heel Europa. Daarom is het natuurlijk des te mooier dat my-PV ook voor de planning van haar nieuwe bedrijfsgebouw voor KOSTAL heeft gekozen."

Wat doet my-PV?

my-PV houdt zich bezig met ruimteverwarming middels zonne-energie en gaat dus een stap verder dan water verwarmen. Dit idee wordt steeds belangrijker en benadrukt het motto van my-PV: "kabels in plaats van buizen". Met groeipercentages van 50 % per jaar en een internationale verkoop, ook buiten Europa, is my-PV zeer succesvol op de markt. 

my-PV vertrouwt op KOSTAL-technologie

My-PV vertrouwt al vele jaren op open interfaces en samenwerking op basis van partnerschap met vele onderdelenfabrikanten in de PV-industrie. Er is al een bijzonder lange en intensieve samenwerking tussen my-PV GmbH en KOSTAL Solar Electric GmbH. Bij gebruik in een eengezinswoning maakt my-PV graag gebruik van de informatie over het energieoverschot dat door de KOSTAL-omvormers beschikbaar wordt gesteld. "Dit is een echte toegevoegde waarde en een voordeel voor onze klanten", legt productmanager Reinhard Hofstätter uit. Het is niet verwonderlijk dat in het nieuwe bedrijfsgebouw de nieuwe zakelijke omvormers van KOSTAL de omzetting van gelijkstroom overnemen. "We werken zeer goed samen met veel fabrikanten van omvormers en energieopslag. We werken ook al vele jaren nauw persoonlijk samen met KOSTAL op het gebied van trainingen en presentaties. Het was voor ons duidelijk dat we in het nieuwe bedrijfsgebouw KOSTAL-omvormers zouden gaan gebruiken", legt Hofstätter uit. 

Energietransitie en efficiëntie leggen duidelijke accenten met stijl

Als vorm de functionaliteit volgt, kan het gebouw van my-PV GmbH worden omschreven als stilistisch geslaagd en toch compromisloos gericht op zelfvoorziening. Fotovoltaïsche technologie is als stijlbepalend element geïnstalleerd op alle gevels, ook aan de noordkant. Het geveloppervlak is geometrisch onderverdeeld in verticale houten bekleding en raamvlakken. Lichtgekleurde raamkozijnen en afdekkingen voor de jaloezieën contrasteren met zwarte zonnepanelen en het donkerbruine gevelhout. Het op het zuiden gerichte lessenaarsdak met een matige helling is bedekt met vier grote en vier kleinere zonnepaneelvlakken evenwijdig aan het dak. In totaal levert de gebouwschil 100 kilowattpiek aan PV-vermogen voor zelfvoorziening. De oprichter van het bedrijf zelf heeft de afmetingen van de houten balken van het energiezuinige gebouw zo bepaald dat zonnepanelen perfect konden worden geïntegreerd. 

KOSTAL PIKO CI - vermogen en efficiëntie voor zakelijk gebruik

In 2020 presenteerde KOSTAL Solar Electric GmbH haar nieuwe serie omvormers voor zakelijke toepassingen. In 2021 heeft my-PV GmbH de nieuwe omvormers geïntegreerd in het energieconcept van haar energiezuinige bedrijfsgebouw, dat baanbrekend is op het gebied van zowel architectuur als energie. De bovengemiddelde functionaliteiten, de hoge intelligentie, de uitgebreide communicatiemogelijkheden, de betrouwbaarheid en de ergonomie waren overtuigend. 

De zon als architect
Dankzij beschermklasse IP65 en een bewezen temperatuurbereik van -25 °C tot +60 °C kunnen de omvormers buiten aan het gebouw worden geïnstalleerd. "Ruimtebesparend voor de binnenruimte en altijd toegankelijk", benadrukt Thomas Garber. "Onze PIKO CI-apparaten zijn ontworpen voor 50 % overbezetting aan DC-zijde. Als er in de toekomst meer PV-vermogen nodig is in het nieuwe bedrijfsgebouw, is uitbreiding probleemloos mogelijk." Elke PIKO CI heeft ook geïntegreerde, extern bedienbare koppelschakelaars, waardoor het niet meer nodig is dure, externe koppelschakelaars te installeren. Het prestatiepakket van de PIKO CI-omvormers wordt afgerond met een rendement van 98 %. Dit is een belangrijk aspect voor my-PV GmbH als expert in de opslag van PV-energieoverschotten in de vorm van warmte om een maximaal niveau van zelfvoorziening te bereiken.
Energie in het gebouw houden

De my-PV-technologie is gericht op efficiëntie door een hoog eigenverbruik en gebruik van energieoverschot door opslag in de vorm van warmte. Zo weinig mogelijk van de zelf opgewekte zonne-energie moet aan het net worden teruggeleverd. "Onze filosofie is om zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom in het gebouw te houden. Zelf opgewekte groene stroom is waardevol en moet naar onze mening onder alle omstandigheden in het gebouw blijven. Dit is het principe van onze AC•THOR en onze verwarmingselementtechnologie. Energie terugleveren aan het elektriciteitsnet kan voor gebouwen de allerlaatste optie zijn, al was het maar om overbelasting van het net te voorkomen", legt Reinhard Hofstätter uit. 
In het nieuwe bedrijfsgebouw fungeert de vloer als een warmtebuffer. Overtollige stroom wordt via elektrische verwarmingslussen in het beton geleid, dat wordt verwarmd en geeft de warmte 's nachts langzaam weer af. "Het is een energieopslagsysteem voor overtollige stroom. Het is onderhoudsarm en zeer efficiënt. Deze energie wordt nu op betrouwbare wijze geleverd door de PIKO CI." 

Onafhankelijk - zelfs in overgangsperioden

Het PV-vermogen van 100 kilowattpiek is berekend op meer dan 800 m² gebruiksoppervlak in het energiezuinige gebouw van my-PV, zodat het hoofdkantoor van de onderneming zelfs in de overgangsperiode zelf voldoende stroom kan opwekken voor verbruik en verwarming. De in de gevel geïntegreerde zonnepanelen in alle richtingen leveren goede prestaties, zelfs wanneer de zon laag staat, behalve aan de noordzijde, waar de zonnepanelen meer voor het uiterlijk zijn. Het op het zuiden gerichte lessenaarsdak is bedekt met zonnepanelen evenwijdig aan het dak, wat zeer bevorderlijk is voor het algemene uiterlijk van het gebouw en het onderhoud van de zonnepanelen. De totale stroomopwekking is voldoende om ook de elektrische voertuigen van de werknemers op te laden. 

12 AC•THOR eenheden voor maximale zelfvoorziening

De verwachte mate van zelfvoorziening in het nieuwe hoofdkantoor zou met de zonnepanelen en de AC•THOR-regeling ongeveer 52 % moeten bedragen. Dit is een goede waarde aangezien er in het gebouw geen energieopslag is geïnstalleerd. Met efficiënt gebruik van zelf opgewekte zonne-energie worden in totaal 12 AC•THOR-eenheden beheerd. "Er zijn wel enkele opslageenheden voor stroom geïntegreerd in het elektriciteitsnet van het gebouw, maar alleen voor testdoeleinden. De my-PV-systemen slaan overtollige stroom van PV-systemen in de vorm van warmte op. Het voordeel zijn de veel lagere kosten in vergelijking met opslageenheden voor stroom", legt Reinhard Hofstätter uit. Het bedrijfsgebouw van my-PV laat zien hoe de energietransitie kan slagen op het gebied van zowel architectuur als energie. Het gebruik van KOSTAL-omvormers onderstreept daarbij het streven naar efficiëntie en veel functionaliteit.