6-4-2022

Zonnepanelen, een opslagsysteem en een warmtepomp voor de eigen energietransitie

Hoe til je een twee-onder-een-kapwoning met energietechniek uit de jaren tachtig van de vorige eeuw naar een modern niveau? De familie Wiedmer uit Inzlingen, bij Basel, heeft met succes een eigen energietransitie uitgevoerd volgens het principe "KOSTAL dubbele power".

Bij "KOSTAL dubbele power" werken twee KOSTAL-omvormers uit de PLENTICORE plus-serie samen, zodat zelf opgewekte zonne-energie optimaal wordt benut. Dit betekent dat zelfs in overgangsperioden met weinig zonlicht toch optimaal zelf energie kan worden opgewekt. Wij spraken met de heer Wiedmer over de uitdagingen die hij tegenkwam bij de overstap van gasverwarming naar hernieuwbare energie. Ook wilden we meer weten over de voordelen van zijn zonne-installatie van 17,54 kilowattpiek in combinatie met een opslagsysteem van 12,8 kilowattuur en een lucht/water-warmtepomp van 9,54 kilowatt.
Zonnepanelen, een opslagsysteem en een warmtepomp voor de eigen energietransitie

Interviewer: Meneer Wiedmer, wat was uw motivatie om in hernieuwbare energie te investeren? 

Siegbert Wiedmer: Allereerst wilde ik met het nieuwe verwarmingssysteem de toekomstige energiebalans van onze woning verbeteren - vooral gezien de CO2-heffingen die ons te wachten staan. Bovendien waren wij op zoek naar een investering die ook "winst" zou opleveren. Onze "winst" zijn kosten die we in de toekomst niet meer maken, omdat wij met het nieuwe verwarmingssysteem geen gas en veel minder elektriciteit inkopen. Dankzij hernieuwbare energie krijgen we ook niet te maken met CO2-heffingen.

Interviewer: Samen met uw echtgenote hebt u uw woning in 2021 voorzien van zonnepanelen, een opslagsysteem en een warmtepomp om de overstap te maken naar elektriciteits- en warmtevoorziening met hernieuwbare energie. Met de beslissing om die overstap te maken bent u vast niet over één nacht ijs gegaan. Kun u daarover iets meer vertellen? 

Siegbert Wiedmer: Het eerste vonkje ging branden door onze eigen elektricien. Hij had al heel wat fotovoltaïsche systemen met KOSTAL-componenten geïnstalleerd, ook in combinatie met warmtepompen, en was daarover uitermate positief. Na de eerste gesprekken heb ik me wat meer in het onderwerp verdiept, ik heb de verhalen van gebruikers gelezen en heb zelfs deelgenomen aan een webinar. Toen wisten we wat ons te doen stond.

Interviewer: U hebt uw zonne-installatie met opslagsysteem en warmtepomp van meet af aan ontworpen voor een hoog eigenverbruik. Welke rol speelt de EEG-subsidie als u kijkt naar het rendement van uw zonne-installatie?

Zonnepanelen, een opslagsysteem en een warmtepomp voor de eigen energietransitie
Zonnepanelen, een opslagsysteem en een warmtepomp voor de eigen energietransitie

Siegbert Wiedmer: Natuurlijk speelt de EEG-subsidie een rol bij een installatie van deze vermogensklasse. Vooral van april tot en met september, omdat wij in die periode de elektriciteit die wij zelf opwekken, niet volledig verbruiken. Er zijn dagen dat onze installatie meer dan 100 kilowattuur opwekt. De overstap naar hernieuwbare energie is echter ingegeven door eigenverbruik, en bedoeld voor twee huishoudens.

Interviewer: Opslagsystemen leveren een belangrijke bijdrage aan een hoge mate van zelfvoorziening. Wat is uw ervaring hiermee in de praktijk?

Siegbert Wiedmer: Het was me duidelijk dat we absoluut een opslagsysteem nodig zouden hebben. Alleen op die manier kunnen we veel elektriciteit zelf verbruiken. Dat is de afgelopen maanden ook in de praktijk gebleken: in de acht maanden dat de zonne-installatie in gebruik is, zijn we al vier maanden voor 99% zelfvoorzienend geweest.

Interviewer: Hoe bent u gekomen tot de keuze voor de omvormer, BYD-batterij en warmtepomp van KOSTAL? KOSTAL biedt een breed scala van compatibele opslagsystemen. 

Siegbert Wiedmer: KOSTAL heeft mij overtuigd van de BYD-batterij in tests met een zeer hoog rendement. Ik weet ook van onze installateur dat KOSTAL-omvormers perfect werken in combinatie met een warmtepomp en een batterij.

Interviewer: Ze hebben iets minder dan 13 kilowattuur aan opslagcapaciteit. Wat is uw ervaring?

Siegbert Wiedmer: In de maanden van mei tot en met september is de opslag ruim voldoende. In de overige maanden is de capaciteit voldoende op dagen met veel zon. Als het bewolkt is en de warmtepomp draait, onttrekken we alleen aan het elektriciteitsnet wat de zonne-installatie niet levert.

Zonnepanelen, een opslagsysteem en een warmtepomp voor de eigen energietransitie

Interviewer: Gebruikt u de KOSTAL Solar App en wat vindt u daarvan?

Siegbert Wiedmer: Ja, natuurlijk. De app is overzichtelijk en biedt betrouwbare informatie die mij interesseert en die ik nodig heb voor efficiënt gebruik van de installatie.

Interviewer: U hebt de overstap gemaakt naar een zelfvoorzienend systeem met groene stroom en regeneratieve warmte. Veel mensen vragen zich nog steeds af of het met zonnepanelen, een batterij en een warmtepomp lukt om hun huis in de winter warm te houden. Hebt u een tip, advies, hint of aanbeveling voor mensen die twijfelen? 

Siegbert Wiedmer: In het algemeen raad ik iedereen die overweegt over te stappen op een hernieuwbaar verwarmingssysteem aan om vroeg te beginnen met het maken van plannen en niet te wachten tot het oude verwarmingssysteem defect is. De technische uitvoering kost nu eenmaal wat tijd, vooral in een bestaand gebouw. 

Meneer Wiedmer, hartelijk dank voor het gesprek.

Feiten en cijfers:

Gebouw: Twee-onder-een-kapwoning met 240 vierkante meter woonruimte

Bewoners: vijf volwassenen, één kind

Bouwjaar: vóór 1980

Woonoppervlak: 240 vierkante meter verdeeld over twee woningen

Fotovoltaïsche installatie: Installatie van 17,6 kilowattpiek voor eigen verbruik. Oost-west

Omvormer: twee PLENTICORE-omvormers in een netwerkinstallatie - bij KOSTAL kortweg "dubbele power" genoemd - met 10 kW en 5,5 kW

Opslagsysteem: BYD, 12,8 kilowattuur

*KOSTAL dubbele power: met behulp van de functie "Smart AC-Link" kan ook de energie van de tweede PLENTICORE-omvormer via de AC-zijde worden opgeslagen. Zo is tijdens overgangsperioden het volledige vermogen van de PV-generator beschikbaar voor het opladen van de batterij. Toch bedienen alle omvormers het huisnet. Pas wanneer de energie van de zonnepanelen niet meer toereikend is, onttrekt de omvormer die met het opslagsysteem is verbonden, energie aan de batterij - precies genoeg om geen energie aan het openbare elektriciteitsnet te hoeven onttrekken. Apparaten voor huisverbruik, zoals warmtepompen, kunnen gemakkelijk in het KOSTAL "dubbele power-systeem" worden geïntegreerd. Daarvoor hoeft alleen maar de KOSTAL Smart Energy Meter te worden geïnstalleerd, zodat deze de vraag van alle verbruikers kan "zien" (meten), inclusief de warmtepomp.

Energiemanagement: KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) in combinatie met PLENTICORE plus-omvormer

Stappen: 1. Voorzien in huisverbruik; 2. Opslagsysteem opladen; 3. Opslaan in het net

Warmtepomp: lucht/water-warmtepomp WPL 20 A van Stiebel Eltron met een nominaal vermogen van 9,54 kW. Berekende jaarlijkse prestatiefactor (APF) voor verwarming en warm water was 3,6. Ervaringswaarde van juli tot december 2021 is 3,57. In het gebouw worden platte radiatoren gebruikt. De prestaties van de verwarming in de wintermaanden worden door de bewoners als zeer goed omschreven.