29/3/2022

Νέο: το πρόγραμμα υπολογισμού Φ/Β ενέργειας της KOSTAL

Η KOSTAL, ο ειδικός στα Φ/Β, παρέχει δωρεάν με το πρόγραμμα υπολογισμού Φ/Β ενέργειας ένα εύκολο εργαλείο για τον υπολογισμό του ενεργειακού δυναμικού μιας Φ/Β εγκατάστασης

Νέο: το πρόγραμμα υπολογισμού Φ/Β ενέργειας της KOSTAL
Όποιος ενδιαφέρεται για την αγορά μιας Φ/Β εγκατάστασης, μπορεί από τώρα και στο εξής να εκτιμήσει το δυναμικό της αυτοπαραγόμενης φωτοβολταϊκής ενέργειας για χρήση στην κατοικία του μέσω ενός προγράμματος προσομοίωσης. Με το πρόγραμμα υπολογισμού Φ/Β ενέργειας KOSTAL αυτό είναι εφικτό χωρίς μεγάλο κόπο. Ο χρήστης ενημερώνεται, πόση από την ενεργειακή ισχύ της φωτοβολταϊκή εγκατάστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί – συνυπολογίζοντας ακόμη και μια συνδεδεμένη μπαταρία καθώ και έναν φορτιστή για το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο. Η KOSTAL παρέχει δωρεάν στον ιστότοπό της το πρόγραμμα υπολογισμού Φ/Β ενέργειας. 

Με λίγα κλικ απεικονίζεται η αυτοπαραγόμενη φωτοβολταϊκή ενέργεια κατανεμημένη ανά είδος χρήσης. Το πρόγραμμα υπολογισμού δείχνει τρία σημαντικά μεγέθη: την ετήσια κατανάλωση ρεύματος του νοικοκυριού, την ισχύ της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και, εφόσον χρησιμοποιείται, την ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας. Από αυτά τα μεγέθη προκύπτουν πολύτιμες γνώσεις για το ύψος της ιδιοκατανάλωσης και το ποσοστό αυτονομίας στην εκμετάλλευση της Φ/Β ενέργειας και, επομένως, σημαντικές πληροφορίες για την αύξηση της απόδοσης και της εξοικονόμησης δαπανών.

Εύκολη ανάλυση ποσοστών ενέργειας

Το δωρεάν πρόγραμμα υπολογισμού Φ/Β ενέργειας παρέχει μια πρώτη εικόνα, σε ποιο ποσοστό μπορεί να επωφεληθεί το νοικοκυριό σας από τη Φ/Β ενέργεια. Όσο υψηλότερη είναι η ιδιοκατανάλωση, με τόσο πιο αποδοτικό τρόπο μπορεί να καταναλωθεί το ρεύμα από την αυτοπαραγωγή. Το πρόγραμμα υπολογισμού Φ/Β ενέργειας δείχνει, πόση ενέργεια χρησιμοποιείται για απευθείας κατανάλωση, πόση φωτοβολταϊκή ενέργεια αποθηκεύεται και πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό του πλεονάζοντος ρεύματος, το οποίο μπορεί να τροφοδοτηθεί στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. 

Μια άλλη επισκόπηση αποσαφηνίζει το ποσοστό αυτονομίας. Δείχνει, ποιο ποσοστό καταλαμβάνει το ιδιοκαταναλισκόμενο ρεύμα στη συνολική κατανάλωση του νοικοκυριού. Εάν η Φ/Β εγκατάσταση παρέχει λιγότερο ρεύμα από όσο χρειάζεται το νοικοκυριό, το πρόγραμμα υπολογισμού Φ/Β ενέργειας της KOSTAL υπολογίζει την ποσότητα ενέργειας που πρέπει να ληφθεί επιπρόσθετα από το δίκτυο. Μπορείτε να ρυθμίζετε και να αλλάζετε την εκάστοτε ισχύ εύκολα μέσω συρόμενων κουμπιών στο πρόγραμμα υπολογισμού, ώστε το πρόγραμμα υπολογισμού να εκτελεί στο παρασκήνιο τις προσομοιώσεις και να απεικονίζει με γραφικά τις τιμές.

Υπολογισμός με ή χωρίς ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Από τώρα και στο εξής υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσθήκης ενός ακόμη μεγέθους στον συνολικό υπολογισμό με το συρόμενο κουμπί «Χιλιόμετρα ανά έτος». Στην ένδειξη «Ποσοστό Φ/Β ενέργειας ρεύματος αυτοκινήτου» του προγράμματος υπολογισμού Φ/Β ενέργειας εμφανίζεται το ποσοστό, με το οποίο μπορεί να φορτιστεί το ηλεκτρικό όχημα μέσω του συστήματος μπαταριών της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Σε αυτό συμβάλει είτε η ταυτόχρονη απευθείας κατανάλωση είτε η υποστήριξη από την μπαταρία.

Συμπέρασμα: Το πρόγραμμα υπολογισμού Φ/Β ενέργειας της KOSTAL παρέχει τα πρώτα σημαντικά βασικά στοιχεία σχετικά με τις δυνατότητες απόδοσης της εγκατάστασης. Ως εργαλείο προσομοίωσης, το πρόγραμμα υπολογισμού δείχνει την απαραίτητη ικανότητα απόδοσης των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε σχέση με την ιδιοκατανάλωση και το ποσοστό αυτονομίας.