14/7/2021

Διάκριση της KOSTAL για τον δείκτη απόδοσης συστήματος (SPI) 2021

Ξανά με διάκριση στην «Επιθεώρηση συσσωρευτών ενέργειας 2021»

Αλλεπάλληλη επιτυχία: Στον φετινό προσδιορισμό του δείκτη απόδοσης συστήματος (System Performance Index), οι αντιστροφείς της KOSTAL αποδεικνύουν ξανά τις δυνατότητές τους σε συνδυασμό με τους συσσωρευτές της BYD 

  • Δοκιμή αντιστροφέων της σειράς PLENTICORE και PIKO MP plus σε συνδυασμό με συστήματα συσσωρευτών της BYD στην «Επιθεώρηση συσσωρευτών ενέργειας 2021» του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών (HTW) του Βερολίνου
  • Μεγαλύτερη απόδοση χάρη στις βελτιωμένες ταχύτητες ρύθμισης
  • Με το AutoUpdate επωφελούνται ακόμα και υφιστάμενες εγκαταστάσεις
  • Εξαιρετική αποδοτικότητα με διαμορφώσεις συστημάτων AC και DC
  • Το μέγιστο δυναμικό ισχύος και χρήσης εξασφαλίζει άριστες δυνατότητες ιδιοκατανάλωσης
  • Η KOSTAL προσφέρει ολοκληρωμένες ευέλικτες λύσεις (συστήματα AC/DC, 1-φασικές/3-φασικές συσκευές)

Ήδη από τα τελευταία τρία χρόνια επιτυγχάνονται εκπληκτικά αποτελέσματα. Φέτος, η KOSTAL με τους αντιστροφείς της σειράς PLENTICORE απέδειξε για τέταρτη φορά τα επιτεύγματά της στον δείκτη απόδοσης συστήματος (SPI). Για πρώτη φορά εξετάστηκε και διακρίθηκε στην «Επιθεώρηση συσσωρευτών ενέργειας» και ο μονοφασικός αντιστροφέας PIKO MP plus της KOSTAL σε συνδυασμό με έναν συσσωρευτή της BYD.

SPI 2021: Σύντομη εξήγηση της δοκιμής συστημάτων αποθήκευσης

Η ερευνητική ομάδα συστημάτων αποθήκευσης φωτοβολταϊκής ενέργειας του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών (HTW) του Βερολίνου συγκρίνει ετησίως τις ιδιότητες συστημάτων με βάση τις εκθέσεις ελέγχου που παρέχουν ανεξάρτητα εργαστήρια μετρήσεων. Τα συστήματα αποθήκευσης δοκιμάζονται σύμφωνα με εγχειρίδια μέτρησης απόδοσης με βάση διάφορες προσομοιώσεις και αξιολογούνται με τον λεγόμενο δείκτη απόδοσης συστήματος (SPI).

Για την KOSTAL εξετάστηκε η απόδοση του αντιστροφέα PLENTICORE plus στις κατηγορίες ισχύος 5,5 και 10 kW, του αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας PLENTICORE BI 10/26 και του αντιστροφέα PIKO MP plus 4.6-2 σε συνδυασμό με την κορυφαία έκδοση HVS των BYD Battery-Box. 
Εκτός από τους αντιστροφείς της KOSTAL, συμμετείχαν και τα προϊόντα άλλων δέκα πέντε κατασκευαστών. Συνολικά εξετάστηκαν 20 συστήματα αποθήκευσης.

Για τις κατηγορίες ισχύος 5 kW και 10 kW των αντιστροφέων χρησιμοποιήθηκαν ως βάση αξιολόγησης δύο περιπτώσεις αναφοράς. Στην πρώτη περίπτωση εξετάστηκε μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 5 kWp με οικιακή κατανάλωση 5.010 kWh ετησίως. Η δεύτερη περίπτωση περιλάμβανε τη διαμόρφωση συστήματος με την ίδια οικιακή κατανάλωση, τη λειτουργία μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης 10 kWp, καθώς και την τροφοδοσία μιας αντλίας θερμότητας με 2664 kWh ετησίως και ενός ηλεκτρικού οχήματος με ετήσια κατανάλωση 1690 kWh.

SPI 2021: Σύνοψη όλων των αποτελεσμάτων

PLENTICORE plus 10 kW: Μεγάλη ισχύς - ελάχιστες απώλειες μετατροπής ενέργειας

Η έκδοση 10 kW του αντιστροφέα PLENTICORE plus της KOSTAL με συνδεδεμένη την κορυφαία έκδοση HVS 12.8 του BYD Battery-Box διακρίθηκε με τον δείκτη απόδοσης συστήματος (SPI) 93,7. Οι απώλειες ρύθμισης και διαστασιολόγησης ήταν ελάχιστες και ανήλθαν σε ποσοστό 0,1 τοις εκατό. Στη δοκιμή εντυπωσίασε και η κατανάλωση του αντιστροφέα και των σχετικών εξαρτημάτων στη θέση αναμονής. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα παρείχε μία ιδιαίτερα αξιοποιήσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης που ανήλθε σε 12,8 kWh και υψηλούς βαθμούς απόδοσης στη μετατροπή ενέργειας που έφτασαν σε ποσοστό σχεδόν 96 τοις εκατό για τη φόρτιση και την αποφόρτιση. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο αντιστροφέας PLENTICORE plus 10 kW κατέκτησε την 3η θέση και ταξινομήθηκε στην εξαιρετική ενεργειακή κατηγορία A.

PLENTICORE BI 10 kW/26: Μεγάλος συσσωρευτής ενέργειας για καταναλωτές μεγάλης ισχύος

Με τη μεγάλη απόδοσή του εντυπωσίασε από κάθε άποψη και ο αντιστροφέας-συσσωρευτής ενέργειας PLENTICORE BI με σύνδεση AC στην έκδοση 10 kW/26 Ampere σε συνδυασμό με το BYD Battery-Box. Εφαρμόζοντας βελτιώσεις συστήματος, η KOSTAL πέτυχε ένα πρόσθετο όφελος της τάξης περίπου 0,8 ποσοστιαίων μονάδων στον δείκτη απόδοσης συστήματος (SPI), εξασφαλίζοντας μία πολύ καλή απόδοση συστήματος με το εξαιρετικό ποσοστό 92,7 τοις εκατό. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση της αποθήκευσης ενέργειας για καταναλωτές μεγάλης ισχύος είναι πολύ υψηλής ποιότητας.

Το σύστημα της KOSTAL και της BYD εντυπωσιάζει και με τις ελάχιστες απώλειες στη μετατροπή ενέργειας, τη διαστασιολόγηση, τη ρύθμιση και τη διαχείριση ενέργειας. Η ωφέλιμη χωρητικότητα συσσωρευτή αυτής της διαμόρφωσης υπερβαίνει τα 12 kWh, το οποίο σε ένταση ρεύματος 26 Ampere εξασφαλίζει γρήγορους κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Σε αυτήν τη δοκιμή συσσωρευτών ενέργειας, ο αντιστροφέας PLENTICORE BI 10 kW/26 έχει το καλύτερο αποτέλεσμα ως προς το SPI μεταξύ των συστημάτων με σύνδεση AC.

PLENTICORE plus 5 kW: Υψηλός βαθμός απόδοσης, μεγάλη ισχύς

Και ο αντιστροφέας PLENTICORE plus με το BYD Battery-Box HVS 7.7 κατόρθωσε στην κατηγορία 5 kW να αποδείξει την υψηλή του απόδοση. Ο συνδυασμός PLENTICORE-BYD παρουσίασε εντυπωσιακά αποτελέσματα στις δοκιμές, επιτυγχάνοντας ένα SPI 91,2 τοις εκατό. Χάρη στο βελτιστοποιημένο λογισμικό υλοποιήθηκαν περαιτέρω βελτιώσεις στις δυνατότητες ρύθμισης. Αυτές με τη σειρά τους επέδρασαν θετικά στο συνολικό αποτέλεσμα. Ο υψηλός βαθμός απόδοσης του αντιστροφέα και του συσσωρευτή υψηλής τάσης κέρδισαν τις εντυπώσεις χάρη στη μεγάλη ισχύ του συνολικού συστήματος. Στον δείκτη απόδοσης συστήματος (SPI) 2021, ο αντιστροφέας PLENTICORE plus 5 kW κατέκτησε μία από τις κορυφαίες 3 θέσεις στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύος.

PIKO MP plus: Παραγωγική ικανότητα υψηλής απόδοσης σε όλο το σύστημα

Τόσο στη λειτουργία DC όσο και στη λειτουργία AC, ο αντιστροφέας PIKO MP plus 4.6 2 έδειξε τις δυνατότητές του και με SPI της τάξης του 90 τοις εκατό (DC) και 89,6 τοις εκατό (AC) παρουσίασε υψηλές τιμές απόδοσης στη μονοφασική λειτουργία.

Για την καθολική παραγωγική ικανότητα υψηλής απόδοσης όλου του συστήματος, εκτός από τους υψηλούς βαθμούς απόδοσης, σημαντικές παράμετροι είναι και η καλή απόδοση του αντιστροφέα, ο σύντομος χρόνος απόκρισης συντονισμού και η μικρή κατανάλωση του συσσωρευτή σε θέση αναμονής. Εδώ, ο αντιστροφέας PIKO MP plus ξεχώρισε ξεκάθαρα, από την πρώτη κιόλας συμμετοχή του στην αξιολόγηση του SPI, μεταξύ των προϊόντων καθιερωμένων εταιρειών με ηγετική παρουσία στην αγορά.

SPI 2021: Έτσι επωφελούνται όλοι οι πελάτες της KOSTAL

Επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της δοκιμής του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών (HTW): Οι αντιστροφείς της KOSTAL σε συνδυασμό με έναν συσσωρευτή της BYD είναι η σωστή επιλογή. Οι αντιστροφείς PLENTICORE plus, PLENTICORE BI και PIKO MP plus απέδειξαν ότι επιτυγχάνουν μία εξαιρετικά αποδοτική λειτουργία των Φ/Β εγκαταστάσεων με πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατανάλωσης σε συνδυασμό με τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας της BYD. Μεγάλη ισχύς και υψηλοί βαθμοί απόδοσης, με ελάχιστες απώλειες μετατροπής ενέργειας και μικρή κατανάλωση σε θέση αναμονής. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν με τους αντιστροφείς της KOSTAL να επιτευχθούν υψηλές Φ/Β αποδόσεις και άριστες δυνατότητες ιδιοκατανάλωσης.

Ενεργοποιήστε τώρα το AutoUpdate

Σε συνδυασμό με το AutoUpdate της KOSTAL, από αυτήν τη διάκριση SPI επωφελούνται και οι υφιστάμενοι πελάτες που διαθέτουν αντιστροφέα PLENTICORE plus ή PLENTICORE BI. Απλά, ενεργοποιήστε το AutoUpdate και εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό για τον αντιστροφέα PLENTICORE plus ή PLENTICORE BI. Το λογισμικό πάντα είναι στην τελευταία έκδοση για τους πελάτες της KOSTAL και εξασφαλίζει – όπως απέδειξε και η δοκιμή – τα καλύτερα αποτελέσματα.

AutoUpdate: Δείτε τώρα το βίντεο και ενεργοποιήστε το

Ο εκπληκτικός υβριδικός αντιστροφέας PLENTICORE plus, ο ισχυρός αντιστροφέας-συσσωρευτής ενέργειας PLENTICORE BI στον τομέα της τριφασικής σύνδεσης και ο μονοφασικός αντιστροφέας γενικής χρήσης PIKO MP plus καλύπτουν τέλεια όλες τις επιθυμίες των πελατών σε σχέση με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης, τη σύνδεση συσσωρευτή και την ευέλικτη διαμόρφωση του συστήματος.