18/2/2021

Διατηρήστε το λογισμικό του συστήματός σας πάντα ενημερωμένο, ενεργοποιώντας τη λειτουργία “Auto Update”.

Με τη νέα λειτουργία “Auto Update”, μπορείτε να ενημερώνετε αυτόματα το λογισμικό των PLENTICORE plus, PLENTICORE BI και PIKO IQ.

Τι πρέπει να κάνω για να λάμβάνω τις ενημερώσεις αυτόματα;

 1. Σε νέες εγκαταστάσεις:
Οι inverter με το λογισμικό UI01.18, έχουν ήδη τη λειτουργία διαθέσιμη και μπορείτε να την ενεργοποιήσετε στις αρχικές ρυθμίσεις κατά την εγκατάσταση τους. Έτσι, κερδίζετε χρόνο, ενώ ο αντιστροφέας λαμβάνει πάντα το πιο πρόσφατο λογισμικό, αυτόματα.

2. Για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις:
Οι εγκατεστημένοι inverters θα πρέπει πρώτα να ενημερωθούν χειροκίνητα με το νέο λογισμικό UI01.18, με τη ήδη γνωστή διαδικασία. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τον νέο τρόπο ενημέρωσης. Είναι μια διαδικασία την οποία ο καθένας μπορεί να κάνει εύκολα από το σπίτι του.


➤ Λεπτομερείς οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, θα βρείτε στο σχετικό αρχείο ή εναλλακτικά ακολουθήσετε τις οδηγίες από το βίντεο. Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία ενημέρωση λογισμικού εδώ!

Ενεργοποιήστε τις "αυτόματες ενημερώσεις". Έτσι, θα είστε σίγουροι ότι ο αντιστροφέας σας λειτουργει πάντα με το πιο πρόσφατο λογισμικό - χωρίς καμία ενέργεια σας.