Προγράμματα εκμάθησης τεχνικής υποστήριξης KOSTAL

Τα βίντεο εγκατάστασης της KOSTAL σας παρέχουν μέσα σε λίγα λεπτά, παραστατικά και κατανοητά, τις σημαντικότερες υποδείξεις για γρήγορη και επαγγελματική τοποθέτηση όλων σχεδόν των προϊόντων της KOSTAL – τη στιγμή ακριβώς που τις χρειάζεστε. Και μάλιστα, σε όποιο σημείο και αν βρίσκεστε.

Οδηγίες βοηθού επεξεργασίας KOSTAL για την πρώτη έναρξη λειτουργίας

Καλωσορίσατε στο τεχνικό βίντεο της KOSTAL για την πρώτη έναρξη λειτουργίας των PLENTICORE plus, PLENTICORE BI και PIKO IQ.

Εγκατάσταση & Σύνδεση

Εγκατάσταση και σύνδεση του αντιστροφέα KOSTAL PIKO IQ

Σε αυτό το βίντεο σας εξηγούμε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε σωστά τον Φ/Β αντιστροφέα PIKO IQ της KOSTAL.

Εγκατάσταση και σύνδεση του αντιστροφέα KOSTAL PLENTICORE BI

Σε αυτό το βίντεο σας εξηγούμε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε σωστά τον αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας PLENTICORE BI της KOSTAL.

Εγκατάσταση και σύνδεση του αντιστροφέα KOSTAL PLENTICORE plus

Σε αυτό το βίντεο σας εξηγούμε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε σωστά τον υβριδικό αντιστροφέα PLENTICORE plus της KOSTAL.

BYD Battery-Box Premium με σύνδεση με PLENTICORE plus & PLENTICORE BI 

Σε αυτό το βίντεο σας δείχνουμε πώς μπορείτε να συνδέσετε το BYD Battery-Box Premium με το PLENTICORE plus ή το PLENTICORE BI της KOSTAL.

KOSTAL Smart Energy Meter

Σύνδεση KOSTAL Smart Energy Meter με το PIKO MP plus

Σε αυτό το βίντεο σας εξηγούμε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε το KOSTAL Smart Energy Meter στην υποδιανομή του κτιρίου και να το συνδέσετε με τον αντιστροφέα PIKO MP plus.

Σύνδεση KOSTAL Smart Energy Meter με το PLENTICORE plus, PLENTICORE BI και PIKO IQ

Σε αυτό το βίντεο σας εξηγούμε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε το KOSTAL Smart Energy Meter στην υποδιανομή του κτιρίου και να το συνδέσετε με τον αντιστροφέα PLENTICORE plus, PIKO IQ ή PLENTICORE BI.

Περισσότερα σεμινάρια

Webserver με PLENTICORE plus για εγκαταστάτες

Σε αυτό το βίντεο σας δείχνουμε τον χειρισμό του Webserver των αντιστροφέων PLENTICORE και PIKO IQ της KOSTAL.