Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL
Αντιστροφείς KOSTAL

Φ/Β αντιστροφέας KOSTAL – η σωστή επιλογή για οποιαδήποτε απαίτηση

Εκμεταλλευτείτε έξυπνα τη φωτοβολταϊκή ενέργεια με την τεχνογνωσία της KOSTAL.


Έξυπνη παραγωγή και χρήση ενέργειας με τους Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL

Οι Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL αποτελούν την καρδιά κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, επειδή μετατρέπουν σε κοινό εναλλασσόμενο ρεύμα τη φωτοβολταϊκή ενέργεια που παράγουν τα Φ/Β πλαίσια ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμη.

Χάρη στην ευρεία γκάμα προϊόντων σε διάφορες κατηγορίες ισχύος, οι Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL προσφέρουν την κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη.

Επισκόπηση προϊόντων KOSTAL

PIKO MP plus – 1-φασικός Φ/Β αντιστροφέας

Ευέλικτος σχεδιασμός εγκατάστασης με έως και 2 MPPT, ονομαστική ισχύ έως 5,0 kW και ενσωματωμένη διαχείριση σκίασης

Μεταβείτε στον PIKO MP plus

PLENTICORE plus – 3-φασικός Φ/Β αντιστροφέας

Ευέλικτος σχεδιασμός εγκατάστασης με 3 MPPT, ονομαστική ισχύ έως 10 kW και ενσωματωμένη διαχείριση σκίασης 

Μεταβείτε στον PLENTICORE plus

PIKO 12-20 – 3-φασικοί Φ/Β αντιστροφείς

Ευέλικτος σχεδιασμός εγκατάστασης με έως και 3 MPPT, ονομαστική ισχύ έως 20 kW, ενσωματωμένη διαχείριση σκίασης και συζεύκτη

Μεταβείτε στους PIKO 12-20

PIKO CI 30 - για μικρές επιχειρήσεις

Ο αντιστροφέας για μικρές επιχειρήσεις PIKO CI προσφέρει υψηλή ισχύ με έξυπνο τρόπο: Βελτιστοποιημένα ως προς το κόστος. Σίγουρα. Αξιόπιστα.

Μεταβείτε στο PIKO CI 30

PIKO CI 50/60 – το μεγάλο για τις επιχειρήσεις

Ευέλικτος σχεδιασμός εγκατάστασης με έως και 4 MPPT, ονομαστική ισχύ έως 60 kW, ενσωματωμένη διαχείριση σκίασης και συζεύκτη

Μεταβείτε στο PIKO CI 50/60

PIKO CI 100 - Ο μετατροπέας έργου

Ο ισχυρός αντιστροφέας υψηλής απόδοσης PIKO CI 100 είναι ο ειδικός για μεγάλα εμπορικά συστήματα και έργα

Μεταβείτε στον PICO CI 100

Φ/Β αντιστροφέας KOSTAL – η διεπαφή με το ηλεκτρικό δίκτυο

Οι Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL είναι απαραίτητοι σε κάθε εγκατάσταση: Χάρη σε αυτούς, η παραγόμενη Φ/Β ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Η καρδιά της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα Φ/Β πλαίσια, είναι συνεχές ρεύμα. Αυτό το ρεύμα δύσκολα χρησιμοποιείται σε κατοικία, διότι τα ηλεκτρικά δίκτυα στην Ευρώπη είναι σχεδιασμένα για εναλλασσόμενο ρεύμα.

Οι Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL μετατρέπουν, λοιπόν, το συνεχές ρεύμα που παράγεται από τις ηλιακές κυψέλες σε εναλλασσόμενο ρεύμα που είναι συμβατό με το δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, η παραγόμενη φωτοβολταϊκή ενέργεια μπορεί να τροφοδοτηθεί στο υπάρχον ηλεκτρικό σύστημα και να χρησιμοποιηθεί απευθείας στην κατοικία και η πλεονάζουσα ενέργεια μπορεί τροφοδοτηθεί στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

 

Οι Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL είναι η καρδιά κάθε Φ/Β εγκατάστασης και, επομένως, η διεπαφή μεταξύ των Φ/Β πλαισίων και του ηλεκτρικού δικτύου. Διακρίνονται για την εξαιρετική απόδοση και την αξιοπιστία τους.

Με έναν Φ/Β αντιστροφέα της KOSTAL δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν περαιτέρω εξαρτήματα - εκτός από το προαιρετικό KOSTAL Smart Energy Meter για μέτρηση της οικιακής κατανάλωσης - στον σχεδιασμό της Φ/Β εγκατάστασης, επειδή όλοι οι αντιστροφείς μας ήδη διαθέτουν τα πάντα. Σχεδόν κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να εξοπλιστεί με έναν Φ/Β αντιστροφέα της KOSTAL.

Οι διαφορετικές απαιτήσεις χρειάζονται πολύπλευρες λύσεις

Οι Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL προσφέρουν την κατάλληλη λύση για κάθε τομέα εφαρμογής.

Οι Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL εντάσσονται στους λεγόμενους αντιστροφείς στοιχειοσειράς. Σε αυτήν την περίπτωση συνδέονται σε σειρά διάφορα Φ/Β πλαίσια (γεννήτριες) και σχηματίζουν μία στοιχειοσειρά - λέγεται και String. Το συνεχές ρεύμα (DC) που παράγουν τα Φ/Β πλαίσια μετατρέπεται, στη συνέχεια, από τον αντιστροφέα σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το δίκτυο της κατοικίας ή να τροφοδοτηθεί στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτός ο τύπος αντιστροφέα ενδείκνυται για μικρές ιδιωτικές εγκαταστάσεις, όπως και για μεγάλες εγκαταστάσεις.

1-φασικοί και 3-φασικοί Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL

Οι 1-φασικοί αντιστροφείς τροφοδοτούν το παραγόμενο εναλλασσόμενο ρεύμα είτε στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, είτε για ιδιοκατανάλωση. Οι 1-φασικοί αντιστροφείς μπορούν να παράγουν ισχύ έως και 5,0 Kilowatt. Για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιούνται συχνά σε μικρές Φ/Β εγκαταστάσεις και λειτουργούν πάντα σε μία μόνο φάση και στον ουδέτερο αγωγό.

Οι 3-φασικοί αντιστροφείς παρέχουν περισσότερη ισχύ για τις ανάγκες της κατοικίας και τροφοδοτούν την παραγόμενη ενέργεια και στις τρεις φάσεις του δικτύου της κατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργούν με το παραγόμενο ρεύμα όλες οι οικιακές συσκευές, οι οποίες συνδέονται στις τρεις φάσεις.


Σχεδιασμός Φ/Β εγκατάστασης με την KOSTAL

Βρείτε τώρα έναν εξειδικευμένο συνεργάτη της KOSTAL στην περιοχή σας

Βρείτε εγκαταστάτη τώρα

Αναβάθμιση Φ/Β εγκατάστασης - με αντικατάσταση Φ/Β αντιστροφέων για μεγαλύτερη απόδοση

Έλεγχος αναβάθμισης τώρα

Τέλειες λύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας για την Φ/Β εγκατάστασή σας

Μεταβείτε στην επισκόπηση προϊόντων