Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL

Φ/Β αντιστροφέας KOSTAL – η σωστή επιλογή για οποιαδήποτε απαίτηση

Εκμεταλλευτείτε έξυπνα τη φωτοβολταϊκή ενέργεια με την τεχνογνωσία της KOSTAL.


PLENTICORE Wechselrichter

Έξυπνη παραγωγή και χρήση ενέργειας με τους Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL

Οι Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL αποτελούν την καρδιά κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, επειδή μετατρέπουν σε κοινό εναλλασσόμενο ρεύμα τη φωτοβολταϊκή ενέργεια που παράγουν τα Φ/Β πλαίσια ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμη.

Χάρη στην ευρεία γκάμα προϊόντων σε διάφορες κατηγορίες ισχύος, οι Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL προσφέρουν την κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη.

Ηλιακοί μετατροπείς KOSTAL

PIKO MP plus – 1-φασικός Φ/Β αντιστροφέας

Ευέλικτος σχεδιασμός εγκατάστασης με έως και 2 MPPT, ονομαστική ισχύ έως 5,0 kW και ενσωματωμένη διαχείριση σκίασης

PLENTICORE plus – 3-φασικός Φ/Β αντιστροφέας

Ευέλικτος σχεδιασμός εγκατάστασης με 3 MPPT, ονομαστική ισχύ έως 10 kW και ενσωματωμένη διαχείριση σκίασης 

PLENTICORE G3

PLENTICORE - το 3-φασικό με εφεδρική λειτουργία

Ευέλικτη σχεδίαση συστήματος με έως 3 MPPT, ονομαστική ισχύ έως 20 kW, ενσωματωμένη διαχείριση σκιών και λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

PIKO CI 30 - για μικρές επιχειρήσεις

Ο αντιστροφέας για μικρές επιχειρήσεις PIKO CI προσφέρει υψηλή ισχύ με έξυπνο τρόπο: Βελτιστοποιημένα ως προς το κόστος. Σίγουρα. Αξιόπιστα.

PIKO CI 50/60 – το μεγάλο για τις επιχειρήσεις

Ευέλικτος σχεδιασμός εγκατάστασης με έως και 4 MPPT, ονομαστική ισχύ έως 60 kW, ενσωματωμένη διαχείριση σκίασης και συζεύκτη

PIKO CI 100 - Ο μετατροπέας έργου

Ο ισχυρός αντιστροφέας υψηλής απόδοσης PIKO CI 100 είναι ο ειδικός για μεγάλα εμπορικά συστήματα και έργα


Φ/Β αντιστροφέας KOSTAL – η διεπαφή με το ηλεκτρικό δίκτυο

Οι Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL είναι απαραίτητοι σε κάθε εγκατάσταση: Χάρη σε αυτούς, η παραγόμενη Φ/Β ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Η καρδιά της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα Φ/Β πλαίσια, είναι συνεχές ρεύμα. Αυτό το ρεύμα δύσκολα χρησιμοποιείται σε κατοικία, διότι τα ηλεκτρικά δίκτυα στην Ευρώπη είναι σχεδιασμένα για εναλλασσόμενο ρεύμα.

Οι Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL μετατρέπουν, λοιπόν, το συνεχές ρεύμα που παράγεται από τις ηλιακές κυψέλες σε εναλλασσόμενο ρεύμα που είναι συμβατό με το δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, η παραγόμενη φωτοβολταϊκή ενέργεια μπορεί να τροφοδοτηθεί στο υπάρχον ηλεκτρικό σύστημα και να χρησιμοποιηθεί απευθείας στην κατοικία και η πλεονάζουσα ενέργεια μπορεί τροφοδοτηθεί στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

 

Οι Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL είναι η καρδιά κάθε Φ/Β εγκατάστασης και, επομένως, η διεπαφή μεταξύ των Φ/Β πλαισίων και του ηλεκτρικού δικτύου. Διακρίνονται για την εξαιρετική απόδοση και την αξιοπιστία τους.

Με έναν Φ/Β αντιστροφέα της KOSTAL δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν περαιτέρω εξαρτήματα - εκτός από το προαιρετικό KOSTAL Smart Energy Meter για μέτρηση της οικιακής κατανάλωσης - στον σχεδιασμό της Φ/Β εγκατάστασης, επειδή όλοι οι αντιστροφείς μας ήδη διαθέτουν τα πάντα. Σχεδόν κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να εξοπλιστεί με έναν Φ/Β αντιστροφέα της KOSTAL.

Οι διαφορετικές απαιτήσεις χρειάζονται πολύπλευρες λύσεις

Οι Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL προσφέρουν την κατάλληλη λύση για κάθε τομέα εφαρμογής.

Οι Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL εντάσσονται στους λεγόμενους αντιστροφείς στοιχειοσειράς. Σε αυτήν την περίπτωση συνδέονται σε σειρά διάφορα Φ/Β πλαίσια (γεννήτριες) και σχηματίζουν μία στοιχειοσειρά - λέγεται και String. Το συνεχές ρεύμα (DC) που παράγουν τα Φ/Β πλαίσια μετατρέπεται, στη συνέχεια, από τον αντιστροφέα σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το δίκτυο της κατοικίας ή να τροφοδοτηθεί στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτός ο τύπος αντιστροφέα ενδείκνυται για μικρές ιδιωτικές εγκαταστάσεις, όπως και για μεγάλες εγκαταστάσεις.

1-φασικοί και 3-φασικοί Φ/Β αντιστροφείς της KOSTAL

Οι 1-φασικοί αντιστροφείς τροφοδοτούν το παραγόμενο εναλλασσόμενο ρεύμα είτε στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, είτε για ιδιοκατανάλωση. Οι 1-φασικοί αντιστροφείς μπορούν να παράγουν ισχύ έως και 5,0 Kilowatt. Για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιούνται συχνά σε μικρές Φ/Β εγκαταστάσεις και λειτουργούν πάντα σε μία μόνο φάση και στον ουδέτερο αγωγό.

Οι 3-φασικοί αντιστροφείς παρέχουν περισσότερη ισχύ για τις ανάγκες της κατοικίας και τροφοδοτούν την παραγόμενη ενέργεια και στις τρεις φάσεις του δικτύου της κατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργούν με το παραγόμενο ρεύμα όλες οι οικιακές συσκευές, οι οποίες συνδέονται στις τρεις φάσεις.

1ph-3ph

Σχεδιασμός Φ/Β εγκατάστασης με την KOSTAL

Βρείτε τώρα έναν εξειδικευμένο συνεργάτη της KOSTAL στην περιοχή σας

Αναβάθμιση Φ/Β εγκατάστασης - με αντικατάσταση Φ/Β αντιστροφέων για μεγαλύτερη απόδοση

Τέλειες λύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας για την Φ/Β εγκατάστασή σας