Εργαλεία και εφαρμογές KOSTAL

για την απλούστευση του σχεδιασμού, της εγκατάστασης,
της παρακολούθησης και της συντήρησης

Πλήρης έλεγχος με τα εργαλεία και τις εφαρμογές της KOSTAL

Η KOSTAL προσφέρει λύσεις λογισμικού που συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, οι οποίες απλοποιούν σημαντικά διαδικασίες όπως ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση, η παρακολούθηση και η συντήρηση. Όλα τα εργαλεία και οι εφαρμογές αναπτύσσονται συνεχώς και είναι δωρεάν για τους εγκαταστάτες και τους χρήστες.

Τα εργαλεία και οι εφαρμογές της KOSTAL με μια ματιά

KOSTAL Solar App

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε εν κινήσει:
Με την εφαρμογή KOSTAL Solar App μπορείτε να παρακολουθείτε το φωτοβολταϊκό σας σύστημα από όπου κι αν βρίσκεστε. Η εφαρμογή KOSTAL Solar App απεικονίζει τόσο την παραγωγή ενέργειας όσο και την ιδιοκατανάλωση, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει και συνδεδεμένο συσσωρευτή.

Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένος συσσωρευτής, το KOSTAL Solar App προσφέρει τη λειτουργία εικονικού συσσωρευτή. Αυτό επιτρέπει την προσομοίωση πρόβλεψης ενέργειας και την ευκολότερη λήψη απόφασης όσον αφορά την αγορά.

Το μόνο που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε με το KOSTAL Solar App είναι πρόσβαση στην πύλη KOSTAL Solar Portal και στα δεδομένα του αντιστροφέα που είναι καταγεγραμμένα εκεί.

KOSTAL Solar Plan

Η διαδικτυακή έκδοση του KOSTAL Solar Plan είναι το νέο διαδικτυακό επαγγελματικό εργαλείο για εγκαταστάτες.

Είτε μέσω υπολογιστή, tablet ή smartphone, το KOSTAL Solar Plan μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, τη δημιουργία προσφορών σε πελάτες ή την αυτόματη δημιουργία αναφορών.

Η ενσωμάτωση των χαρτών Google Maps και μιας παγκόσμιας βάσης δεδομένων σχετικά με τον καιρό και την ακτινοβολία καθιστά εύκολο τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων απόδοσης.

Το KOSTAL Solar Plan θα απλοποιήσει σημαντικά τον προγραμματισμό και τη διαμόρφωση των φωτοβολταϊκών συστημάτων ιδίως για τους εγκαταστάτες.

KOSTAL Solar Portal

Το KOSTAL Solar Portal είναι η ολοκληρωμένη λύση παρακολούθησης για τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Το KOSTAL Solar Portal επιτρέπει τη σχηματική παρουσίαση διαφόρων πληροφοριών, όπως δεδομένα απόδοσης, ισχύς της εγκατάστασης και οικιακή κατανάλωση, και περιλαμβάνει διάφορες λειτουργίες που συμβάλλουν στη βέλτιστη αξιοποίηση της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας.

Το Solar Portal αποτελεί επίσης τη βάση για τη χρήση της εφαρμογής KOSTAL Solar App. Χάρη στο Solar App, όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και σε smartphone ή tablet.

Ηλιακός τερματικός σταθμός KOSTAL

Το KOSTAL Solar Terminal είναι η κεντρική πλατφόρμα εισόδου για όλες τις ψηφιακές επιχειρηματικές διαδικασίες της KOSTAL. Από εδώ, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις άλλες κεντρικές εφαρμογές της KOSTAL με ένα μόνο κλικ.

Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το KOSTAL Solar Portal, το KOSTAL Solar Webshop και το KOSTAL Solar Plan.

Το KOSTAL Solar Terminal μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από διαχειριστές εγκαταστάσεων (ιδιωτικών και εμπορικών) όσο και από επιχειρηματικούς πελάτες (εγκαταστάτες και εξειδικευμένους αντιπροσώπους).

Οι χρήστες μπορούν να διατηρούν μόνοι τους όλα τα δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή. Το Terminal επεκτείνεται συνεχώς με νέες λειτουργίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν.

Υπολογιστής Φ/Β ενέργειας KOSTAL

O υπολογιστής Φ/Β ενέργειας KOSTAL προσδιορίζει τις δυνατότητες μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Χρειάζονται μόνο μερικά κλικ για να προσδιοριστεί ο βέλτιστος τρόπος αξιοποίησης της παραγόμενης φωτοβολταϊκής ενέργειας.

Ο υπολογιστής Φ/Β ενέργειας υπολογίζει παραμέτρους όπως η ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην κατοικία, η ισχύς της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η εκμεταλλεύσιμη χωρητικότητα του συσσωρευτή και τα χιλιόμετρα που διανύονται ετησίως με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Με μια ματιά, ο υπολογιστής Φ/Β ενέργειας απεικονίζει τη σχέση μεταξύ της απευθείας κατανάλωσης, της εκφόρτισης του συσσωρευτή και της λήψης ενέργειας από το δίκτυο ή της τροφοδοσίας δικτύου. 

Αντικατάσταση αντιστροφέων KOSTAL Solar

Η αντικατάσταση αντιστροφέων περιλαμβάνει την αντικατάσταση υφιστάμενων εξαρτημάτων, όπως ο αντιστροφέας, με ένα πιο ισχυρό και αποδοτικό νέο προϊόν.

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται το εργαλείο αντικατάστασης αντιστροφέων της KOSTAL. Με τη βοήθειά του, μπορεί να επιλεχθεί από διαφορετικές μάρκες ο υπάρχων αντιστροφέας, ο αριθμός των φάσεων τροφοδοσίας και το σημείο τοποθέτησης προκειμένου να προταθούν οι κατάλληλες συσκευές αντικατάστασης KOSTAL. 

Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρουσιάζει όλα τα σημαντικά βασικά στοιχεία για την τρέχουσα συσκευή και τις συσκευές που προτείνονται για την αντικατάσταση. Αυτά τα βασικά στοιχεία περιλαμβάνουν την κορυφαία απόδοση, τον αριθμό των MPP-Tracker, τις τάσεις εισόδου και άλλα. Με βάση τα παραπάνω μπορεί εύκολα να επιλεχθεί το σωστό προϊόν.