KOSTAL PLENTICORE BI

PLENTICORE BI της KOSTAL – Εξατομικευμένη λύση αποθήκευσης, πανεύκολα

Το PLENTICORE BI είναι η ιδανική συσκευή για τη σύνδεση ενός συσσωρευτή σε μία νέα εγκατάσταση ή για την αναβάθμιση μιας υπάρχουσας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.


PLENTICORE BI της KOSTAL – Ο πιο αποδοτικός αντιστροφέας-συσσωρευτής ενέργειας που ταιριάζει παντού

Όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων μελετούν την αναβάθμιση της εγκατάστασής τους με έναν συσσωρευτή.

Αυτό γίνεται πανεύκολα με τον αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας PLENTICORE BI. Αυτός ο αντιστροφέας απλά συνδέεται στο δίκτυο AC παράλληλα με την υπάρχουσα εγκατάσταση σε συνδυασμό με έναν συσσωρευτή υψηλής τάσης και το KOSTAL Smart Energy Meter. Δεν χρειάζεται αλλαγή ή αντικατάσταση των υφιστάμενων εξαρτημάτων.

Το PLENTICORE BI παρέχει εύκολα ακόμα και σε νέες εγκαταστάσεις - ιδιαίτερα σε περίπτωση μεγάλης Φ/Β γεννήτριας ή ειδικής διαμόρφωσης της εγκατάστασης - τη δυνατότητα σύνδεσης ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργειας. 

PLENTICORE BI. Το αυθεντικό - ακόμα καλύτερο

Ο αντιστροφέας - μπαταρίας PLENTICORE BI παραμένει σταθερός στις αρχές του: αξιόπιστος, έξυπνος και απλός στη χρήση.

Στη δεύτερη γενιά, ο PLENTICORE BI αποδεικνύεται εξαιρετικά έξυπνος: Με πλέον ενσωματωμένο WLAN, ο πρωτότυπος αντιστροφέας της KOSTAL απλουστεύει την εγκατάσταση και την εποπτεία. Με δύο διεπαφές LAN είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων αντιστροφέων σε συνδεσμολογία «Daisy Chain».

Με τον νέο PLENTICORE BI της δεύτερης γενιάς αποκτάτε έναν πολυλειτουργικό αντιστροφέα που ταιριάζει παντού. Η δεύτερη γενιά του PLENTICORE BI διασφαλίζει με εντυπωσιακό τρόπο: Μεγαλύτερη απόδοση, περισσότερη παραγωγή με λιγότερο κόπο.

KOSTAL AutoUpdate: με ευκολία, ασφάλεια και άνεση

Με τη λειτουργία AutoUpdate ο αντιστροφέας PLENTICORE λειτουργεί πάντα με το τελευταίο διαθέσιμο λογισμικό.

Αφού τους ενεργοποιήσετε και τους ρυθμίσετε μία φορά, οι αντιστροφείς εγκαθιστούν πλήρως αυτοματοποιημένα κάθε νέα ενημέρωση λογισμικού: Έτσι κάθε επέκταση λειτουργίας, αντιμετώπιση σφαλμάτων, συμβατότητα και βελτιστοποίηση της απόδοσης θα ενημερώνεται αυτόματα.

Όλοι οι αντιστροφείς KOSTAL PLENTICORE παραδίδονται με την προεπιλεγμένη ρύθμιση «χειροκίνητη ενημέρωση λογισμικού». Όποιος θέλει αυτόματες ενημερώσεις, πρέπει να επιλέξει αυτή τη λειτουργία ενεργά στον αντιστροφέα. Πώς γίνεται θα το μάθετε εδώ.

Μετάβαση στο επεξηγηματικό βίντεο

Όφελος για εσάς

Μείωση κόστους ρεύματος

Μικρό κόστος αγοράς

Προστασία περιβάλλοντος

SPI PLENTICORE

Ο πιο αποδοτικός τριφασικός αντιστροφέας-συσσωρευτής ενέργειας

Η αποτελεσματικότητα του τριφασικού συστήματος αποθήκευσης εναλλασσόμενου ρεύματος PLENTICORE BI έχει ήδη επιβεβαιωθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από την HTW Berlin.

Σε αυτή τη μελέτη καθορίζεται ο δείκτης απόδοσης συστήματος (System Performance Index, SPI). Πρόκειται για έναν οικονομικό δείκτη που αποτυπώνει τη σύγκριση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαθέσιμων εξαρτημάτων (αντιστροφέας / συσσωρευτής / Φ/Β πλαίσια) σε ολόκληρο το σύστημα, για να επιτυγχάνεται περισσότερη διαφάνεια για τον πελάτη.

Μείωση κόστους ρεύματος

Η σύνδεση ενός συσσωρευτή σε μία υπάρχουσα Φ/Β εγκατάσταση επιτυγχάνει αποτελεσματική μείωση του κόστους ρεύματος, επειδή μέσω της μεγαλύτερης ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης ενέργειας χρειάζεται να αγοραστεί λιγότερη ενέργεια από την επιχείρηση ηλεκτρισμού.
Σημαντικός παράγοντας εδώ είναι η επένδυση σε ένα σύστημα υψηλής απόδοσης, ώστε να παραμένουν οι ενεργειακές απώλειες, π.χ. οι απώλειες κατά τη μετατροπή, στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.

Προστασία του περιβάλλοντος με το PLENTICORE BI

Με μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση παράγεται βιώσιμη και ανανεώσιμη ενέργεια απευθείας στη στέγη σας. Με έναν Φ/Β συσσωρευτή, η παραγόμενη ενέργεια μπορεί να καταναλωθεί ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας.

Ο βαθμός της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος αποθήκευσης στη μείωση των εκπομπών CO2 εξαρτάται ουσιαστικά από τα επιλεγμένα εξαρτήματα. Έτσι, οι περιορισμένες απώλειες μετατροπής και ετοιμότητας των υψηλής απόδοσης συστημάτων αποθήκευσης συνεπάγονται ένα θετικό ισοζύγιο των εκπομπών CO2. Τα αποτελέσματα της HTW Berlin στην επιθεώρηση αποθήκευσης πιστοποιούν επανειλημμένα την εξαιρετική απόδοση του PLENTICORE BI.


Αναβαθμίστε εύκολα την εγκατάσταση με συσσωρευτή με τον αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας PLENTICORE BI

Απλή διεύρυνση της υπάρχουσας εγκατάστασης με έναν συσσωρευτή ενέργειας

Στην υπάρχουσα εγκατάσταση δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο αντιστροφέας PLENTICORE BI, το KOSTAL Smart Energy Meter καθώς και ένας συμβατός συσσωρευτής υψηλής τάσης, όπως π.χ. το BYD Battery-Box. Αυτή η συσκευή εξοικονομεί χώρο χάρη στη συμπαγή κατασκευή της και προσαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα σημεία.

Η αναβάθμιση με συσσωρευτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εντελώς ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Στην ιδανική περίπτωση γίνεται τον χειμώνα ή την άνοιξη για τέλεια προετοιμασία για την καλοκαιρινή σεζόν.

Αποθήκευση ενέργειας με τον αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας PLENTICORE BI

Με τον αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας PLENTICORE BI μπορείτε να επεκτείνετε εύκολα μια υπάρχουσα Φ/Β εγκατάσταση με έναν συσσωρευτή. Έτσι μπορείτε να αποθηκεύετε προσωρινά σε έναν συσσωρευτή την παραγμένη φωτοβολταϊκή ενέργεια για αύξηση της ιδιοκατανάλωσης και να τη χρησιμοποιείται, όταν χρειάζεται, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας. Το KOSTAL Smart Energy Meter παρέχει τα δεδομένα μέτρησης για τη διαχείριση συσσωρευτή μέσω του PLENTICORE BI.

Η πλεονάζουσα φωτοβολταϊκή ενέργεια τροφοδοτείται στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο μόνο, όταν είναι φορτισμένος ο συσσωρευτής του PLENTICORE BI. Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιείται το περισσότερο δυνατό ρεύμα που έχετε παράγει.

Ανάλογα με την κατηγορία ισχύος, ο PLENTICORE BI είναι κατάλληλος τόσο για κατοικίες, όσο και για μεγαλύτερες Φ/Β εγκαταστάσεις, π.χ. σε επιχειρήσεις ή στη γεωργία. 


Αποτελεσματική εκμετάλλευση της ενέργειας, χάρη στη φόρτιση της μπαταρίας από διάφορες πηγές

Ο αντιστροφέας PLENTICORE BI προσφέρει πολλά περισσότερα: Εκτός από την αποθήκευση της ενέργειας που παράγουν οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ο αντιστροφέας-συσσωρευτής ενέργειας μπορεί να αποθηκεύει και την ενέργεια από άλλες πηγές ενέργειας AC, π.χ. μια μονάδα ολικής ενέργειας ή μια ανεμογεννήτρια.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε ποσότητα πλεονάζουσας ενέργειας στο σπίτι οδηγείται πρώτα στον συσσωρευτή, έτσι ώστε η διαθέσιμη ενέργεια να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά μεταγενέστερα.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Αντιστροφέας-συσσωρευτής ενέργειας για σύνδεση συμβατού συσσωρευτή

Με πεδίο εφαρμογής που εκτείνεται από μονοκατοικίες μέχρι επιχειρήσεις

Ιδανικός για την αναβάθμιση υφιστάμενων Φ/Β εγκαταστάσεων

Φόρτιση μπαταρίας από διάφορες πηγές ενέργειας AC

Κατάλληλος για κάθε εγκατάσταση – Σε κατοικία ή σε επιχείρηση

Η σύνδεση συσσωρευτών μεγέθους 5,1 έως 66 kWh παρέχει την κατάλληλη λύση αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Με τον τρόπο αυτόν, ο αντιστροφέας PLENTICORE BI μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατοικίες, όπως και σε επιχειρήσεις.

Ένα άλλο ιδιαίτερο πλεονέκτημα του PLENTICORE BI είναι και το υψηλό ρεύμα φόρτισης και αποφόρτισης του αντιστροφέα, ο οποίος αντιδρά γρήγορα σε αιχμές φορτίου μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος προμήθειας ρεύματος.


Στοιχεία λήψης - PLENTICORE BI

Σχεδιασμός Φ/Β εγκατάστασης με την KOSTAL

Βρείτε τώρα έναν εξειδικευμένο συνεργάτη της KOSTAL στην περιοχή σας

Αναβάθμιση Φ/Β εγκατάστασης - με αντικατάσταση Φ/Β αντιστροφέων για μεγαλύτερη απόδοση

Τέλειες λύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας για την Φ/Β εγκατάστασή σας