Αναβάθμιση με συσσωρευτή φωτοβολταϊκής ενέργειας

Αναβάθμιση με Φ/Β συσσωρευτή και μεγιστοποίηση ιδιοκατανάλωσης

Ακόμα περισσότερη αυτονομία από την εξωτερική λήψη ενέργειας με μεταγενέστερη ενσωμάτωση ενός συσσωρευτή


Προμηθευτήκαμε την εγκατάστασή μας πριν από 9 χρόνια χωρίς συσσωρευτή ενέργειας. Τώρα, αναβαθμίσαμε την εγκατάσταση με έναν συσσωρευτή και είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε πολύ πιο αποδοτικά.

Hajo Förster
Fürstenwalde

Αναβάθμιση με συσσωρευτή φωτοβολταϊκής ενέργειας – μεγαλύτερη απόδοση για υπάρχουσες εγκαταστάσεις

Αργά ή γρήγορα, όλοι σχεδόν οι διαχειριστές Φ/Β εγκαταστάσεων σκέφτονται να αναβαθμίσουν την εγκατάστασή τους με έναν Φ/Β συσσωρευτή. Μεγαλύτερη ιδιοκατανάλωση της Φ/Β ενέργειας σημαίνει υψηλότερη απόδοση κεφαλαίου, επειδή η εξοικονόμηση λόγω της αποφυγής εξωτερικής τροφοδοσίας είναι μεγαλύτερη από ό,τι θα ήταν εναλλακτικά σε περίπτωση τροφοδοσίας.

PV-Speicher tagsüber laden, PV-Strom rund um die Uhr nutzen

Γιατί να αναβαθμιστεί η εγκατάσταση με Φ/Β συσσωρευτή;

Ενώ δίνεται ολοένα και μικρότερη έμφαση στην ανταμοιβή τροφοδοσίας ως πηγή εσόδων από τα φωτοβολταϊκά, από πλευράς αποδοτικότητας το ενδιαφέρον επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην αύξηση της ιδιοκατανάλωσης της Φ/Β ενέργειας. Η φωτοβολταϊκή ενέργεια που παράγεται στη στέγη σας πρέπει να χρησιμοποιείται ακόμα πιο αποδοτικά.

Για αυτόν τον λόγο, πολλοί διαχειριστές φτάνουν στα όριά τους χωρίς την αναβάθμιση με συσσωρευτή Φ/Β ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας που παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα ρεύματος, οι περισσότεροι καταναλωτές βρίσκονται σε λειτουργία. Οι χρονοδιακόπτες ή τα συστήματα Smart Home μπορούν να χρησιμοποιούν απευθείας μόνο ένα τμήμα του παραγόμενου ρεύματος. Το βράδυ, όταν η Φ/Β εγκατάσταση δεν παράγει πλέον ρεύμα λόγω του σκοταδιού, το πρόσθετο ρεύμα αγοράζεται ακριβά από την επιχείρηση ηλεκτρισμού. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να εξαλειφθεί, εάν ο διαχειριστής αναβαθμίσει την εγκατάστασή του με έναν Φ/Β συσσωρευτή. Έτσι, το ρεύμα μπορεί να αποθηκεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και να χρησιμοποιείται όποτε χρειάζεται.

Μπορεί να αναβαθμιστεί κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση με συσσωρευτή ενέργειας;

Γενικά, όλες σχεδόν οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μπορούν να αναβαθμιστούν με έναν συσσωρευτή, αλλά δεν ενδείκνυνται όλοι οι Φ/Β συσσωρευτές για τον σκοπό αυτόν.
PV-Wechselrichter mit effizientem PV-Speicher nachrüsten
PV-Anlage nachrüsten oder erweitern

Αν στον αρχικό σχεδιασμό δεν προβλεπόταν μία αναβάθμιση της Φ/Β εγκατάστασης, κατά πάσα πιθανότητα είναι σε λειτουργία ένας συμβατικός Φ/Β αντιστροφέας. Λόγω των ελλιπών δυνατοτήτων σύνδεσης, αυτός ο αντιστροφέας δεν είναι συμβατός με τον συσσωρευτή. Σε αυτήν την περίπτωση προκύπτουν δύο δυνατότητες:

  • Ο υπάρχων Φ/Β αντιστροφέας αντικαθίσταται με έναν υβριδικό αντιστροφέα
  • Εκτός από τον αντιστροφέα, ο πελάτης ενσωματώνει στην εγκατάσταση και έναν συσσωρευτή με κατάλληλη δυνατότητα αποθήκευσης

Σχεδιασμός Φ/Β εγκατάστασης με την KOSTAL

Βρείτε τώρα έναν εξειδικευμένο συνεργάτη της KOSTAL στην περιοχή σας

Αναβάθμιση Φ/Β εγκατάστασης - με αντικατάσταση Φ/Β αντιστροφέων για μεγαλύτερη απόδοση

Τέλειες λύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας για την Φ/Β εγκατάστασή σας