Παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας στην επιχείρηση

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για επιχειρήσεις

Η ασφαλής απόδοση κεφαλαίου και η μακροπρόθεσμη μείωση του ετήσιου κόστους ενέργειας κάνουν την παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας ακόμα πιο ελκυστική για μια επιχείρηση.


Οι αντιστροφείς KOSTAL παρέχουν ευελιξία στις επιχειρήσεις

Με τους αντιστροφείς KOSTAL, οι επιχειρήσεις αποκομίζουν απευθείας πολλαπλά οφέλη με τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις τους: Αυτές οι ιδιαίτερα αποτελεσματικές συσκευές φροντίζουν για τη βέλτιστη απόδοση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και χάρη στη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης Φ/Β ενέργειας μειώνουν μακροπρόθεσμα και αποτελεσματικά το κόστος παραγωγής και λειτουργίας.

Εκτός από τους Φ/Β αντιστροφείς της σειράς PIKO, με τη βοήθεια του αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας PLENTICORE BI μπορούν να συνδεθούν έως και τρεις συσσωρευτές BYD στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, η Φ/Β ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να χρησιμοποιηθεί αργότερα για άλλες βάρδιες προσωπικού ή για την αναχαίτιση αιχμών φορτίου.

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για επιχειρήσεις – Πλεονεκτήματα και οφέλη

Εγγυημένη έγκριση της οικονομικής απόδοσης για επένδυση μηδενικού κινδύνου

Ασφαλής επένδυση για μεγαλύτερη ασφάλεια προγραμματισμού

Το κόστος επένδυσης μπορεί να εκπίπτει από τη φορολογία

Το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και λειτουργίας συνεπάγεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η καρδιά κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης: Αντιστροφέας KOSTAL

Η καρδιά κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης είναι ο αντιστροφέας. Οι συσκευές PIKO της KOSTAL μετατρέπουν το ρεύμα που παράγουν τα Φ/Β πλαίσια σε εκμεταλλεύσιμο εναλλασσόμενο ρεύμα. Αυτό το ρεύμα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις και τις τελικές συσκευές τους. Επειδή οι επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο χρειάζεται να προμηθεύονται λιγότερο ρεύμα, το ετήσιο λειτουργικό κόστος μειώνεται.

Οι αντιστροφείς KOSTAL είναι εξοπλισμένοι με έξυπνη διαχείριση σκίασης. Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις επιτυγχάνεται βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, ακόμα και με σκίαση, χωρίς επιπρόσθετα εξαρτήματα.


Λειτουργίες των αντιστροφέων KOSTAL στην επιχείρηση

Τα Φ/Β πλαίσια παράγουν φωτοβολταϊκή ενέργεια μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας

Το παραγόμενο συνεχές ρεύμα μετατρέπεται από τον αντιστροφέα KOSTAL σε εκμεταλλεύσιμο τριφασικό ρεύμα

Το τριφασικό ρεύμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την επιχείρηση ή να τροφοδοτηθεί στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο

Σχεδιασμός Φ/Β εγκατάστασης με την KOSTAL

Βρείτε τώρα έναν εξειδικευμένο συνεργάτη της KOSTAL στην περιοχή σας

Αναβάθμιση Φ/Β εγκατάστασης - με αντικατάσταση Φ/Β αντιστροφέων για μεγαλύτερη απόδοση

Τέλειες λύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας για την Φ/Β εγκατάστασή σας


Παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας σε επιχειρήσεις

Η παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας στην επιχείρησή σας συνεπάγεται πολλά πλεονεκτήματα: Εκτός από τη μείωση του ετήσιου κόστους ρεύματος, ένα ακόμα θετικό σημείο που δεν θα πρέπει να υποτιμάται είναι η αυξανόμενη αυτονομία από τις μεγάλες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού.

Φωτοβολταϊκή ενέργεια στη Γερμανία: Ποια είναι η τάση;

Και στις επιχειρήσεις, η τάση στην παραγωγή ενέργειας προσανατολίζεται όλο και περισσότερο σε μία ιδιόκτητη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Πολλοί επιχειρηματίες αξιοποιούν αυτήν την ευκαιρία σταθερής επένδυσης και επιπλέον αποκομίζουν επιπρόσθετα οφέλη.

Αποτελεσματική μείωση της εκπομπής CO2 και του λειτουργικού κόστους με τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Καθαρή φωτοβολταϊκή ενέργεια από τη στέγη σας - αυτή η επιλογή γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική ιδιαίτερα στο πλαίσιο του θέματος της κλιματικής αλλαγής που συγκεντρώνει αυξανόμενη προσοχή. Το πλεονέκτημα της φωτοβολταϊκής ενέργειας είναι ότι παράγεται ρεύμα ουσιαστικά χωρίς εκπομπές CO2. Κατά τη μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε χρησιμοποιήσιμο ρεύμα δεν προκύπτουν εκπομπές CO2 που επιδρούν στις κλιματικές συνθήκες.

Όσο περισσότερη παραγόμενη φωτοβολταϊκή ενέργεια χρησιμοποιείται για ιδιοκατανάλωση, τόσο μικρότερη είναι η προμήθεια ρεύματος από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Έτσι, εκτός από τις εκπομπές CO2, μειώνεται σημαντικά και το λειτουργικό κόστος.

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση: Ασφάλεια προγραμματισμού και υψηλή απόδοση κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σε μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, μπορούν να βασιστούν σε μία σταθερή οικονομική απόδοση.

Αν όλη η παραγόμενη φωτοβολταϊκή ενέργεια τροφοδοτείται στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, επιτυγχάνεται απόδοση κεφαλαίου που είναι σημαντικά υψηλότερη από το επίπεδο για συνήθεις χρηματικές επενδύσεις, π.χ. κατάθεση κεφαλαίου ιδίας ημέρας.
Επιπρόσθετα, το ετήσιο λειτουργικό κόστος μπορεί να μειωθεί ουσιαστικά, εάν ο εταιρικός διαχειριστής της εγκατάστασης όχι μόνο τροφοδοτεί τη Φ/Β ενέργεια στο δίκτυο, αλλά τη χρησιμοποιεί και για ιδιοκατανάλωση. Με τον τρόπο αυτόν, η επιχείρηση κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την ενεργειακή αυτονομία και την αποδέσμευση από τις διαρκώς αυξανόμενες τιμές ρεύματος των μεγάλων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού.

Με αυτήν την επιπρόσθετη εξοικονόμηση, η επιχείρηση μπορεί να αυξάνει ξανά την απόδοση κεφαλαίου και να μειώνει το κόστος παραγωγής.

Οι αντιστροφείς θέτουν το ρεύμα σε κυκλοφορία

Οι ηλιακές κυψέλες στη στέγη παράγουν συνεχές ρεύμα από τη φωτοβολταϊκή ενέργεια. Ωστόσο, τα δημόσια ηλεκτρικά δίκτυα είναι σχεδιασμένα για εναλλασσόμενο ρεύμα. Για να είναι, επομένως, εφικτή η χρήση της παραγόμενης Φ/Β ενέργειας, η ενέργεια αυτή πρέπει να μετατρέπεται προτού τροφοδοτηθεί στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο ή στο δίκτυο της κατοικίας.

Αυτή τη λειτουργία αναλαμβάνει ο αντιστροφέας. Για αυτήν την περίπτωση υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Ανάλογα με το αν η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση λειτουργεί σε συνδυασμό με έναν συσσωρευτή, αν ο συσσωρευτής θα πρέπει να ενσωματωθεί μελλοντικά ή αν απλά τα Φ/Β πλαίσια παράγουν ενέργεια που καταναλώνεται απευθείας.

Ποιοι τύποι αντιστροφέα υπάρχουν;

  • Ο υβριδικός αντιστροφέας είναι κατάλληλος όταν μία επιχείρηση θέλει να γνωρίζει εκ των προτέρων αν θα εγκαταστήσει έναν συσσωρευτή ή αν θα αφήσει αυτήν την επιλογή για αργότερα. Έτσι, μπορούν να επενδύσουν απευθείας στη συνδυαστική συσκευή και να αφήσουν για το μέλλον το κόστος προμήθειας του συσσωρευτή. Ο επιπρόσθετος συσσωρευτής απλά συνδέεται στον υβριδικό αντιστροφέα.
  • Αυτοί οι αντιστροφείς είναι απαραίτητοι σε κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, επειδή χωρίς αυτούς η παραγόμενη Φ/Β ενέργεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε και να τροφοδοτηθεί στο δίκτυο. Ο φωτοβολταϊκός αντιστροφέας συνδέεται ανάμεσα στο Φ/Β πλαίσιο και το δίκτυο της κατοικίας και μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγεται από τις ηλιακές κυψέλες σε εκμεταλλεύσιμο εναλλασσόμενο ρεύμα. 
  • Ένας αντιστροφέας-συσσωρευτής ενέργειας είναι η πιο οικονομική δυνατότητα αναβάθμισης μιας υπάρχουσας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης πολλών ετών με συσσωρευτή. Ο Φ/Β αντιστροφέας που διαθέτει ήδη η εγκατάσταση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον συσσωρευτή, συνεπώς πρέπει επιπλέον να ενσωματωθεί ένας αντιστροφέας-συσσωρευτής ενέργειας. Έτσι δεν απαιτείται αντικατάσταση στοιχείων, το οποίο είναι η βέλτιστη λύση όσον αφορά το τεχνικό κόστος. 

Σχεδιασμός Φ/Β εγκατάστασης με την KOSTAL

Βρείτε τώρα έναν εξειδικευμένο συνεργάτη της KOSTAL στην περιοχή σας

Αναβάθμιση Φ/Β εγκατάστασης - με αντικατάσταση Φ/Β αντιστροφέων για μεγαλύτερη απόδοση

Τέλειες λύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας για την Φ/Β εγκατάστασή σας