Αποτελεσματική αποθήκευση φωτοβολταϊκής ενέργειας
Αποκτήστε ενεργειακή αυτονομία

Συσσωρευτής Φ/Β ενέργειας: Χρήση του παραγόμενου ρεύματος οποιαδήποτε στιγμή

Με τους Φ/Β συσσωρευτές της KOSTAL, οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται χρονικά μέσα στην ημέρα για την ιδιοκατανάλωση της ενέργειας που παράγει η εγκατάστασή τους. Μέγιστη απόδοση ακόμα και με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες.


SPI PLENTICORE

Αποτελεσματική αποθήκευση φωτοβολταϊκής ενέργειας με αντιστροφείς KOSTAL

Η αποθήκευση της φωτοβολταϊκής ενέργειας παίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και τη νύχτα τη Φ/Β ενέργεια που παράγουν - π.χ. εταιρείες με προσωπικό σε
βάρδιες ή για την κάλυψη των βασικών αναγκών ισχύος των διακομιστών και τις νυχτερινές ώρες. Οι επιχειρήσεις μειώνουν με αυτόν τον τρόπο το κόστος προμήθειας ρεύματος από τον πάροχο δικτύου και αυξάνουν την ιδιοκατανάλωσή τους.

Με τους υβριδικούς αντιστροφείς και τους αντιστροφείς-συσσωρευτές ενέργειας της KOSTAL, επιτυγχάνεται μέγιστη απόδοση - ακόμα και με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες - και, επομένως, η καλύτερη δυνατή ισχύς.

Τα δύο συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, το PLENTICORE plus και το PLENTICORE BI, έχουν διακριθεί επανειλημμένα για την εξαιρετική απόδοση και έχουν αποσπάσει κορυφαίες αξιολογήσεις σε όλες τις εφαρμογές για τον δείκτη απόδοσης συστήματος (SPI) στην "Επιθεώρηση συσσωρευτών ενέργειας 2020".

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με συσσωρευτή ενέργειας για επιχειρήσεις – Πλεονεκτήματα και οφέλη

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χάρη στη μείωση του κόστους παραγωγής

Ασφάλεια προγραμματισμού χάρη στην ασφαλή επένδυση

Φορολογικά οφέλη με έκπτωση του φόρου εισοδήματος για το κόστος επένδυσης

Η καρδιά κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης: Αντιστροφείς της KOSTAL

Με το PLENTICORE plus, η KOSTAL προσφέρει έναν υβριδικό αντιστροφέα εξαιρετικής απόδοσης που αποτελεί την καρδιά κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Αυτή η συσκευή της KOSTAL είναι ιδανική για την παραγωγή και την αποθήκευση φωτοβολταϊκής ενέργειας από επιχειρήσεις. Με ισχύ φόρτισης και αποφόρτισης έως και 6,5 kW, ο αντιστροφέας PLENTICORE plus είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για μικρές επιχειρήσεις για την αποθήκευση φωτοβολταϊκής ενέργειας.

Αν μια επιχείρηση διαθέτει ήδη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, μπορεί να την αναβαθμίσει με έναν συσσωρευτή για να αποθηκεύει προσωρινά την παραγόμενη Φ/Β ενέργεια και να τη χρησιμοποιεί αργότερα για ιδιοκατανάλωση. Ο νικητής στις δοκιμές αντιστροφέων-συσσωρευτών AC, το PLENTICORE BI - με ισχύ φόρτισης και αποφόρτισης έως και 10 kW - είναι κατάλληλο και για επιχειρήσεις με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Με έως και τρεις συσσωρευτές BYD, η χωρητικότητα του αντιστροφέα KOSTAL φτάνει έως και 66 kW.

Εξαρτήματα για την καλύτερη δυνατή απόδοση της Φ/Β εγκατάστασης

Μέτρηση της φωτοβολταϊκής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Δεν απαιτείται χρονοβόρα προσαρμογή των παραμέτρων. Εύκολη εγκατάσταση

Παραγωγή και / ή αποθήκευση της παραγόμενης φωτοβολταϊκής ενέργειας στον συσσωρευτή

Βέλτιστη απόδοση αποθήκευσης μέχρι τη χρήση με αποτελεσματικά συστήματα π.χ. της BYD ή της BMZ

Σχεδιασμός Φ/Β εγκατάστασης με την KOSTAL

Βρείτε τώρα έναν εξειδικευμένο συνεργάτη της KOSTAL στην περιοχή σας

Αναβάθμιση Φ/Β εγκατάστασης - με αντικατάσταση Φ/Β αντιστροφέων για μεγαλύτερη απόδοση

Τέλειες λύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας για την Φ/Β εγκατάστασή σας


Συσσωρευτής για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία

Αυξανόμενο κόστος ρεύματος; Μπορεί να αποφευχθεί με έναν συσσωρευτή. Απλά, η φωτοβολταϊκή ενέργεια αποθηκεύεται μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Έτσι, οι επιχειρήσεις χρειάζονται λιγότερο ρεύμα από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Για περισσότερη αυτονομία από τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού.

Αποθήκευση φωτοβολταϊκής ενέργειας: Μεγιστοποίηση ιδιοκατανάλωσης και ενεργειακής αυτονομίας

Σε αντίθεση με τις ιδιωτικές εφαρμογές, οι επιχειρήσεις έχουν εκ των προτέρων ένα διαφορετικό προφίλ χρήσης της φωτοβολταϊκής ενέργειας. Ενώ οι ιδιοκτήτες κατοικίας χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια τις πρωινές και τις βραδινές ώρες, οι επιχειρήσεις την καταναλώνουν όταν παράγεται: καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ωστόσο, μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση με συσσωρευτή μπορεί να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης και στη χρήση της ενέργειας ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας. Έτσι, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με προσωπικό σε βάρδιες μπορούν να χρησιμοποιούν ακόμα και μετά τη δύση του ήλιου τη Φ/Β ενέργεια που παράγουν και με αυτόν τον τρόπο να αυξάνουν την ιδιοκατανάλωσή τους. Ένας συσσωρευτής αξίζει ακόμα και για μικρές επιχειρήσεις, π.χ. για την τροφοδοσία διακομιστών ή παρόμοιων συστημάτων με φωτοβολταϊκή ενέργεια.

Όποιος χρησιμοποιεί ηλεκτροκίνηση, μπορεί φυσικά να φορτίζει τον εταιρικό στόλο οχημάτων με φωτοβολταϊκή ενέργεια και μετά τις ώρες λειτουργίας για να μειώνει ακόμα περισσότερο το κόστος ρεύματος.

Αποθήκευση ενέργειας με χρήση του αντιστροφέα μαζί με συσσωρευτή

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αποθηκεύουν με διάφορους τρόπους τη Φ/Β ενέργεια που παράγουν:

Υβριδικός αντιστροφέας με συσσωρευτή:

Το PLENTICORE plus εξασφαλίζει την παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας, όπως και την αποθήκευσή της, απευθείας σε έναν συσσωρευτή. Αυτή η λύση ενδείκνυται κυρίως για νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ή για μικρές επιχειρήσεις με μέση κατανάλωση ενέργειας.

Ενσωμάτωση συσσωρευτή με αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας:

Αυτή η λύση είναι κατάλληλη για υπάρχουσες εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς συσσωρευτή και χρειάζονται μεταγενέστερη αναβάθμιση ή για επιχειρήσεις με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Διότι με το PLENTICORE BI μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και τρεις συσσωρευτές BYD.

Προσαρμογή της χρήσης ενέργειας στο προφίλ φορτίου

Με τη βοήθεια ενός Φ/Β συσσωρευτή, η ιδιοκατανάλωση της φωτοβολταϊκής ενέργειας μπορεί να προσαρμοστεί τέλεια στο εταιρικό προφίλ φορτίου. Ιδίως σε επιχειρήσεις, π.χ. φούρνους, υπάρχουν ορισμένες ώρες που οι ανάγκες σε ρεύμα είναι σαφώς μεγαλύτερες από την παραγωγή ενέργειας. Αυτές οι επιχειρήσεις συνήθως λειτουργούν εκτός των πραγματικών ωρών ηλιοφάνειας λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους.

Όταν ένας φούρνος ενεργοποιεί τα μηχανήματά του στις 4 το πρωί ή στις 8 το βράδυ, ο ήλιος, ανάλογα με την εποχή του χρόνου, δεν έχει ανατείλει ακόμα ή έχει δύσει, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας.

Για αυτές τις ώρες, συχνά απαιτείται προμήθεια του απαιτούμενου ρεύματος από τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Με έναν Φ/Β συσσωρευτή, ο οποίος αποθηκεύει τη φωτοβολταϊκή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη διαθέτει τις ώρες αιχμής, αυτές οι αιχμές φορτίου και το επιπρόσθετο κόστος ρεύματος μπορούν να αποφευχθούν.

Όποιες και να είναι οι ώρες που η επιχείρηση έχει αυξημένες ανάγκες σε ρεύμα, με έναν συσσωρευτή και την ανάλογη διαμόρφωση του συστήματος μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε στιγμή το ρεύμα που παράγει. Αυτό παρέχει στην επιχείρηση εντυπωσιακές μειώσεις κόστους.


Σχεδιασμός Φ/Β εγκατάστασης με την KOSTAL

Βρείτε τώρα έναν εξειδικευμένο συνεργάτη της KOSTAL στην περιοχή σας

Αναβάθμιση Φ/Β εγκατάστασης - με αντικατάσταση Φ/Β αντιστροφέων για μεγαλύτερη απόδοση

Τέλειες λύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας για την Φ/Β εγκατάστασή σας