Μεγιστοποίηση αυτονομίας

Αναβάθμιση με Φ/Β συσσωρευτή – Μείωση λειτουργικού κόστους

Αποτελεσματική μείωση του κόστους ρεύματος και του λειτουργικού κόστους με την προσθήκη ενός συσσωρευτή για τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση.


Μεγαλύτερη αυτονομία χάρη στον συσσωρευτή για τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Το πλεονέκτημα του συσσωρευτή ενέργειας για τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι προφανές: Με την αυτόνομη - τόσο από τη χρονική στιγμή όσο και από τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού - χρήση της Φ/Β ενέργειας, επιτυγχάνεται τεράστια εξοικονόμηση. Ωστόσο, μία αναβάθμιση με Φ/Β συσσωρευτή προσφέρει ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα.

Αναβάθμιση με Φ/Β συσσωρευτή - μεγαλύτερη αυτονομία

Ιδιαίτερα στον τομέα της βιομηχανίας, η αναβάθμιση με έναν συσσωρευτή επιτυγχάνει μεγάλη μείωση του κόστους όταν η ενέργεια που παράγει μία επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τις νυχτερινές βάρδιες ή τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι εταιρείες μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα από τις μεγάλες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού και να μην προβληματίζονται για το αυξανόμενο κόστος ρεύματος ή τις διακοπές ρεύματος.

Σχεδιασμός Φ/Β εγκατάστασης με την KOSTAL

Βρείτε τώρα έναν εξειδικευμένο συνεργάτη της KOSTAL στην περιοχή σας

Αναβάθμιση Φ/Β εγκατάστασης - με αντικατάσταση Φ/Β αντιστροφέων για μεγαλύτερη απόδοση

Τέλειες λύσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας για την Φ/Β εγκατάστασή σας