Επισκόπηση διαδικτυακών σεμιναρίων

Τα διαδικτυακά σεμινάρια της KOSTAL συνδυάζουν θεωρία και πρακτικές πληροφορίες - για λεπτομερείς εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την επαγγελματική συναρμολόγηση των προϊόντων KOSTAL, καθώς και την εγκατάσταση και τη θέση τους σε λειτουργία. Ακολουθούν ημερομηνίες για το 2022