2024-07-10

KOSTALs stora kundundersökning 2024: Installatörer och handeln förväntar sig en god affärsutveckling

En gång per år genomför KOSTAL Solar Electric en stor kundundersökning bland sina installatörer och branschpartner i hela Europa. Nu har vi resultaten. Majoriteten av de tillfrågade svarade att KOSTAL har produkter med hög kvalitet och säkerhet samt en stark innovationskraft made in Germany. Totalt sett ser de tillfrågade en gemensam positiv affärsutveckling med KOSTAL.

Resultaten från årets kundundersökning är talande och visar viktiga trender. Förutom den allmänna marknadsutvecklingen ger KOSTALs stora kundundersökning sedan många år en bild av hur nöjda kunderna är med varumärket KOSTAL, produkterna och tjänsterna. Resultaten visar att solcellslösningar made in Germany uppskattas och efterfrågas mer än någonsin. Dessutom ökar den andel solcellsanläggningar som direkt planeras och installeras med batterilagring, wallbox eller värmepump.


KOSTALs kundundersökning 2024: Resultaten

Kundundersökningens ämnen

Populära KOSTAL-växelriktare

KOSTAL-växelriktare är mycket populära hos installatörerna och i handeln: Mer än 63 % av installatörerna monterar uteslutande eller regelbundet KOSTAL-växelriktare och ytterligare 36 % tillsammans med andra varumärken.

Även hos grossisterna är populariteten tydlig: Här säljer 70 % av de tillfrågade uteslutande eller regelbundet KOSTAL-växelriktare och ytterligare 27 % tillsammans med andra tillverkare.

Här framgår det också att de tillfrågades kunder är mycket nöjda: Hela 94 % av installatörerna är övertygade om att deras kunder är nöjda med KOSTAL-produkterna.

Lika högt uppskattar våra handelspartner nöjdheten hos sina kunder (94 %). Därmed förväntar sig båda de tillfrågade grupperna en positiv utveckling för KOSTAL under det pågående verksamhetsåret (installatörer: 82 %, handeln: 84 %).
PLENTICORE och ENECTOR

Stor nöjdhet med varumärket KOSTAL

En anledning till varumärkets stora popularitet utgörs av själva produktutbudet. Att KOSTAL har sin tillverkning i Tyskland uppskattas av 97 % av de tillfrågade. Hantverkarna och handeln är ytterst nöjda med KOSTAL-växelriktarna och -wallboxen. De övertygar framför allt med sin kompakthet, tillförlitlighet och möjlighet att utökas (92 %). Även de integrerade enhetsdisplayerna uppskattas mycket.

Dessutom övertygas 92 % av proffsen på KOSTAL-växelriktare av deras höga flexibilitet och kompatibilitet med batterilagringar och värmepumpar.

Likaså är den enkla installationen och idrifttagningen (93 %), det rättvisa pris-prestandaförhållandet (84 %) och garantitjänsterna (94 %) skäl till att KOSTAL-produkterna är så populära.

Utbildningar

Stort intresse för KOSTAL-utbildningar

Kundundersökningen 2024 visar ett stort intresse för KOSTAL-utbildningarna. Mer än tre fjärdedelar av de tillfrågade deltar regelbundet och flera gånger per år i KOSTALs seminarier och webbinarier.

Även det breda utbudet av fysiska utbildningar och online-utbildningar uppskattas av deltagarna. 98 % anger att de är nöjda med omfånget och innehållet. Även kursledarna får beröm av 93 %. Utbildningarnas regelbundenhet och antal får en nöjdhetspoäng på 82 %.   För att ytterligare förbättra detta resultat samarbetar KOSTAL med handeln för att utöka detta utbildningsutbud (antal och regelbundenhet) ytterligare – även med nya ämnen och format.

KOSTALs kundundersökning: Viktiga impulser från handeln och hantverkarna

Ytterligare en sak vi kan se på svaren från handeln och hantverkarna är att KOSTALs verktyg och applikationer måste bli bättre. ”Det passar in i bilden, för några ändringar är redan på väg”, bekräftar Thomas Vogel, produktledningschef hos KOSTAL. Planerings- och dimensioneringsverktyget KOSTAL Solar Plan kommer att lanseras i en helt ny version under 2024. KOSTAL Solar App och Solar Portal genomgår just nu en grundläggande omarbetning.

Installatörerna och handeln uppskattar även den höga kompetensen (96 %) och lösningsinriktningen (89 %) hos KOSTALs service. ”Vi kommer att förbättra tillgängligheten, öka personalstyrkan och utbilda specialiserade kontaktpersoner för KOSTAL-produkter och -lösningar”, berättar Thomas Link, chef för KOSTALs kundservice i Freiburg. ”Det tar vi oss an som en uppmaning från kundundersökningen.”

Även i år kunde mer än 10 000 proffs inom hantverk och handel delta i kundundersökningen. ”Det är viktigt att lyssna på marknaden, för vi vill erbjuda våra kunder just de högkvalitativa och flexibla lösningar som de kan arbeta snabbt och effektivt med och göra sina egna kunder nöjda”, berättar Frank Henn, verkställande direktör för KOSTAL Solar Electric. ”Kundundersökning visar att vi är på rätt väg och kan se fram emot en stor efterfrågan. Och vårt mål är att nu snabbt uppfylla önskemålen från våra kunder.”