KOSTAL Smart Energy Meter

Maksymalne wykorzystanie energii słonecznej z inteligentnym licznikiem energii KOSTAL Smart Energy Meter

Inteligentny pomiar energii dla uzyskania najlepszych możliwych wyników w zakresie zużycia własnego. Kompatybilny z wieloma falownikami KOSTAL.


Optymalna kontrola zużycia energii w domu dzięki inteligentnemu licznikowi energii KOSTAL Smart Energy Meter

Inteligentny licznik energii KOSTAL (KSEM) jest licznikiem energii z wieloma funkcjami. Dzięki dodatkowej mocy obliczeniowej urządzenia jest ono już wyposażone w technologie dla przyszłych funkcji i zadań i oferuje optymalne rozwiązanie dla wszystkich falowników KOSTAL.

Dużą zaletą KSEM jest to, że jest on standardowo skonfigurowany do współpracy z PLENTICORE plus, PIKO IQ i PIKO MP plus. Dzięki temu możliwa jest bezpośrednia instalacja bez konieczności dostosowywania parametrów lub wprowadzania innych ustawień.

Jedno urządzenie, wiele możliwości

Inteligentny licznik energii KOSTAL pozwala na optymalne wykorzystanie energii w Twoim domu. Licznik energii wykonuje trójfazowe pomiary energii w czasie rzeczywistym. Dane pomiarowe są przekazywane do falowników za pomocą standardowych interfejsów,

, dzięki czemu KOSTAL Smart Energy Meter  może wspomagać zarządzanie energią falowników PLENTICORE plus, PLENTICORE BI i PIKO MP plus KOSTAL.

Falowniki można skonfigurować w inteligentnym liczniku energii KOSTAL w celu maksymalizacji zużycia własnego energii słonecznej i wyświetlania zużycia własnego/domowego w Solar Portal. Aby było to możliwe, inteligentny licznik energii KOSTAL musi być zintegrowany z portalem KOSTAL Solar Portal.

Kompatybilność z falownikami KOSTAL

Inteligentny licznik energii KOSTAL Smart Energy Meter może współpracować z różnymi falownikami KOSTAL

  • Całodobowy pomiar zużycia energii w domu
  • Dynamiczna regulacja mocy czynnej
  • Podłączenie poprzez skonfigurowane interfejsy Modbus RTU (RS485)
  • Połączenie wielu falowników z falownikiem solarnym KOSTAL (1)
  • Dane pomiarowe przy zastosowaniu funkcji akumulatora w połączeniu z PLENTICORE plus
  • Ładowanie akumulatora PLENTICORE plus z dodatkowych lokalnych generatorów

  (1) PLENTICORE plus bez akumulatora

  • Dane pomiarowe przy korzystaniu z funkcji akumulatora w połączeniu z PLENTICORE BI
  • Ładowanie akumulatora PLENTICORE B z dodatkowych lokalnych generatorów

  Aby wykorzystać PLENTICORE BI jako trójfazowy system magazynowania prądu zmiennego, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Wszystko, co jest potrzebne to PLENTICORE BI, inteligentny licznik energii KOSTAL i kompatybilny akumulator wysokonapięciowy, taki jak zestaw akumulatorowy BYD Battery Box Premium.

  • Całodobowy pomiar zużycia energii w domu
  • Dynamiczna regulacja mocy czynnej
  • Połączenie poprzez wstępnie skonfigurowane interfejsy Modbus RTU (RS485)
  • Połączenie wielu falowników z falownikami solarnymi KOSTAL
  • Całodobowy pomiar zużycia energii w domu 
  • Dynamiczna kontrola mocy czynnej 
  • Połączenie poprzez wstępnie skonfigurowane interfejsy Modbus RTU (RS485)
  • Zarządzanie akumulatorami z opcjonalną funkcją akumulatora w PIKO MP plus (2)

  Jedną z głównych zalet inteligentnego licznika energii KOSTAL jest to, że jest on standardowo wstępnie skonfigurowany do współpracy z PLENTICORE plus i PIKO MP plus. Dzięki temu możliwa jest bezpośrednia instalacja bez konieczności dostosowywania parametrów lub wprowadzania innych ustawień. W przypadku korzystania z funkcji akumulatora, inteligentny licznik energii KOSTAL Smart Energy Meter jest podłączony do falownika oraz akumulatora i tam ustawiany. Inteligentny licznik energii KOSTAL steruje następnie funkcjami ładowania i rozładowywania.

  (2) Kod aktywacyjny akumulatora dla KOSTAL Smart Energy Meter można nabyć na stronie shop.kostal-solar-electric.com

   
  • Całodobowy pomiar zużycia energii w domu
  • Dynamiczna regulacja mocy czynnej
  • Połączenie poprzez zintegrowane interfejsy LAN
  • Połączenie wielu falowników z falownikami solarnymi KOSTAL
  • Wykrywanie zużycia domowego oraz zużycia własnego i przekazywanie danych do KOSTAL Solar Portal w celu wyświetlenia
  • Zakres pomiaru prądu do 63A, zakres pomiaru można rozszerzyć poprzez przekładnik prądowy 

  W celu podłączenia falowników tej generacji, falowniki są podłączane do KOSTAL Smart Energy Meter za pomocą interfejsów sieciowych, a adresy IP są integrowane. Licznik energii KOSTAL Smart Energy Meter określa dane dotyczące zużycia domowego/własnego i kontroluje maksymalną moc wyjściową.

Pliki do pobrania – inteligentny licznik energii KOSTAL

Planowanie fotowoltaiki z KOSTAL

Znajdź najbliższego wyspecjalizowanego przedstawiciela KOSTAL

Modernizacja systemu PV – repowering dla większej wydajności

Perfekcyjne rozwiązania solarne i magazynowe dla Twojej instalacji PV