08.01.2024

Ładowarka naścienna KOSTAL Wallbox ENECTOR: teraz z trybem Time Mode

W połączeniu z licznikiem Smart Energy Meter ładowarka naścienna KOSTAL Wallbox ENECTOR staje się inteligentnym rozwiązaniem do ładowania samochodów elektrycznych i zapewnia teraz jeszcze wyższy poziom komfortu dzięki nowemu trybowi Time Mode.

Tryb Time Mode daje od teraz możliwość czasowego planowania pracy ładowarki naściennej KOSTAL Wallbox ENECTOR oraz sterowania jej przebiegiem. Tym samym tryb Time Mode jest uzupełnieniem obecnych trybów ładowania, między innymi trybu Lock Mode, Power Mode, Solar Pure Mode oraz Solar Plus Mode.

Czym dokładnie jest tryb Time Mode?

Planowanie dnia w trybie Time Mode

Tryb Time Mode można rozumieć jako nadrzędną funkcję, która pozwala na czasowe sterowanie trybami ładowania w ujęciu godzinowym. Umożliwia zatem planowanie 24 godzin całej doby i wybór jednego z czterech dotychczasowych trybów ładowania dla każdej pełnej godziny.

Oprócz tego istnieje możliwość zapisu oraz cotygodniowego powtarzania harmonogramów dziennych, które można kształtować indywidualnie dla każdego dnia tygodnia. Oczywiście w każdej chwili można wprowadzać dowolne zmiany.

Sterowanie trybem Time Mode oraz jego planowanie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Webservera licznika KOSTAL Smart Energy Meter.

Przegląd tygodniowy przedstawia podsumowanie aktywnego w danym momencie trybu, jak również widok całego tygodnia z podziałem na dzień i godzinę. W ten sposób każdy użytkownik uzyskuje możliwość indywidualnego układania swojego idealnego harmonogramu dnia przy uwzględnieniu nasłonecznienia oraz obecności bądź nieobecności.

W celu korzystania z nowego trybu Time Mode należy jednorazowo zaktualizować oprogramowanie licznika KOSTAL Smart Energy Meter do najnowszej wersji.

Porada: licznik KOSTAL Smart Energy Meter daje możliwość automatycznego wgrywania dostępnych aktualizacji. Tę funkcję należy aktywować jednorazowo w ustawieniach urządzenia na liczniku KOSTAL Smart Energy Meter.

Jakie tryby ładowania są dostępne?

Tryby ładowania ładowarki ENECTOR

Ładowarka ENECTOR udostępnia następujące tryby, dla których można układać harmonogram za pomocą trybu Time Mode:

  • Lock Mode: w tym trybie ładowarka naścienna jest zablokowana. Tym samym ładowanie nie może być przeprowadzane przez nieupoważnione osoby.
  • Power Mode: w tym trybie ładowanie odbywa się z pełną mocą wszystkich dostępnych źródeł (PV, sieć i akumulator domowy).
  • Solar Pure Mode: w tym trybie ładowanie odbywa się wyłącznie przy użyciu samodzielnie wytworzonej energii elektrycznej. Jeżeli akumulator domowy jest połączony z falownikiem PLENTICORE, można zapobiec wyładowywaniu akumulatora domowego.
  • Solar Plus Mode: można indywidualnie definiować początkową moc ładowania oraz minimalną nadwyżkę z mocy solarnej. Jeśli nadwyżka się powiększy, pobór z sieci zostaje zastąpiony i zwiększony do nadwyżki mocy.
 
Do korzystania z tych trybów jest wymagany licznik KOSTAL Smart Energy Meter. Tryby można aktywować za pomocą kodu aktywacyjnego „ENECTOR” w liczniku KOSTAL Smart Energy Meter.


Ładowarka ENECTOR jako część większej całości

Mode Produktsortiment

W połączeniu z licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter, falownikiem PLENTICORE oraz jednym z licznych kompatybilnych akumulatorowych magazynów energii lub jedną z pomp ciepła stawiający na samowystarczalność użytkownik ma dostęp do kompleksowej oferty produktów.

Do partnerów oferujących kompatybilne akumulatory zaliczają się renomowane przedsiębiorstwa, takie jak BYD, Pylontech, Axitec, Dyness, BMZ oraz inne. Ponadto falownik PLENTICORE jest kompatybilny z różnymi pompami ciepła takich producentów jak NIBE, Solvis i Brunner. 

Wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem dla instalatorów jest nowa platforma KOSTAL Solar Terminal, która połączy w sobie wszystkie aplikacje od projektowania przez uruchomienie aż po monitoring. Kolejne funkcje będą sukcesywnie dodawane w przyszłości.