06.02.2024

Energy Storage Inspection 2024: przedstawiamy wyniki

Premiera falownika KOSTAL PLENTICORE plus G2 w ramach Energy Storage Inspection 2024

Firma KOSTAL już siódmy raz z rzędu wzięła udział w przeprowadzonym przez HTW Berlin niezależnym teście magazynów energii. Falowniki KOSTAL pokazały pełnię swoich możliwości w połączeniu z podłączonymi magazynami energii. W tekście wykorzystano magazyny energii firmy BYD, a także – po raz pierwszy – Dyness i Pylontech. Swoją premierę miał również falownik KOSTAL PLENTICORE plus drugiej generacji (dostępny od 2023 roku).

Wszystkie wyniki w skrócie:

  • Klasa wydajności A dla KOSTAL PLENTICORE plus G2 10 z BYD HVS 12.8 (94,9%)
  • Najlepszy trójfazowy system magazynowania prądu zmiennego: KOSTAL PLENTICORE BI G2 10/26 i BYD HVS 12.8 (94,3%)
  • KOSTAL PLENTICORE plus G2 5.5 i BYD HVS 7.7 wśród najlepszej trójki (92,3%)
  • KOSTAL PLENTICORE plus G2 10 i Pylontech Force H2 (94,4%) w najlepszej dziesiątce – już przy pierwszym udziale w teście
  • KOSTAL PLENTICORE plus G2 10 i Dyness Tower T14 (94,2%) w najlepszej dziesiątce – już przy pierwszym udziale w teście
  • Tylko firma KOSTAL oferuje systemy AC i DC do rozwiązań jedno- i trójfazowych.
  • Tylko firma KOSTAL posiada szeroki wybór kompatybilnych akumulatorów od zaufanych partnerów.

Dzięki funkcji AutoUpdate aktualni klienci firmy KOSTAL korzystają z zalet produktów z mocą wsteczną i automatycznie.

Test Energy Storage Inspection 2024 przeprowadzony przez HTW Berlin

Test Energy Storage Inspection 2024 przeprowadzony HTW Berlin

Firma KOSTAL wzięła udział w badaniu produktów po raz siódmy – po raz kolejny wyróżniła się znakomitą współpracą falowników z pasującymi akumulatorowymi magazynami energii.

Szczególną korzyścią dla klientów KOSTAL jest elastyczność systemów, ponieważ firma KOSTAL oferuje zarówno systemy AC i DC, jak i rozwiązania jedno- i trójfazowe.

Ponadto KOSTAL oferuje swoim klientom szeroki wybór kompatybilnych akumulatorów od zaufanych partnerów.

WARTO WIEDZIEĆ: Aktualni klienci KOSTAL korzystają z zalet falowników hybrydowych PLENTICORE plus i falowników akumulatorowych PLENTICORE BI z mocą wsteczną, automatycznie i bezpłatnie dzięki instalowanej seryjnie funkcji AutoUpdate.

Wystarczy aktywować AutoUpdate w falowniku, aby zawsze otrzymywać najnowszą wersję oprogramowania – dla maksymalnego bezpieczeństwa i wydajności.

Wszystkie wyniki KOSTAL w skrócie:

Falownik KOSTAL wyróżniony klasą wydajności A
Test falownika KOSTAL z magazynem DYNESS
Test falownika KOSTAL z magazynem PYLONTECH

PLENTICORE plus 10 kW G2: falownik hybrydowy do każdego zastosowania

Nasz falownik hybrydowy w połączeniu z magazynem BYD Battery Box HVS 12.8 uzyskał System Performance Index (SPI) w wysokości 94,9%. Przy niewielkich stratach wynikających z regulacji i wymiarowania możliwa do wykorzystania pojemność magazynu wynosiła 12,3 kWh.

W połączeniu z magazynem Pylontech H2 falownik uzyskał SPI w wysokości 94,4%. Przy niewielkich stratach wynikających z regulacji i osiągania gotowości system w krótkim czasie zapewnił pojemność magazynu wynoszącą 14,21 kWh.

W połączeniu z magazynem Dyness T14 nasz falownik hybrydowy uzyskał SPI w wysokości 94,2%. Przy umiarkowanych stratach związanych z przekształcaniem, osiąganiem gotowości i regulacją system szybko i skutecznie udostępnia do wykorzystania 14,2 kWh pojemności baterii.

Wyniki te potwierdzają, że PLENTICORE plus G2 w połączeniu z magazynem akumulatorowym spełnia wysokie i najwyższe wymagania w zakresie wydajności i tym samym należy do najlepszych urządzeń na rynku.


PLENTICORE plus 5,5 kW G2: wydajny falownik hybrydowy

Falownik hybrydowy PLENTICORE plus 5,5 kW G2 w połączeniu z magazynem BYD Battery Box HVS 7.7 osiągnął SPI w wysokości 92,3%. Przy niewielkich stratach wynikających z wymiarowania i przekształcania, wysokiej gotowości urządzenia i szybkiej regulacji PLENTICORE zapewnia sprawność akumulatora w wysokości 96%.

Z takimi wynikami falownik należy do trzech najlepszych urządzeń w teście i – przy nieznacznej poprawie wyników i zoptymalizowanej dynamice regulacji – potwierdza czołową pozycję na swoim polu.

Test Energy Storage Inspection wykazał, że również druga generacja naszego falownika hybrydowego wywiązuje się ze swoich obietnic. PLENTICORE plus G2 uzyskał w swojej klasie mocy miejsce w pierwszej trójce i tym samym kontynuuje znakomite wyniki poprzedniej generacji.


PLENTICORE BI 10 kW/26 G2: falownik akumulatorowy o wyjątkowo wysokiej wydajności

PLENTICORE BI 10 kW/26 drugiej generacji święcił triumfy w teście magazynów energii w wersji 10 kW/26 A. W połączeniu z BYD Battery Box Premium HVS 12.8 uzyskał SPI w wysokości 94,3%. Tym samym system prądu zmiennego poprawił wynik poprzedniej generacji o 0,3%.

Test Energy Storage Inspection potwierdził bardzo dobrą wydajność falownika akumulatorowego KOSTAL i po raz kolejny pokazał, że PLENTICORE BI wraz z pasującym magazynem BYD stanowią mistrzowski duet w zakresie szybkiego ładowania i rozładowywania. Dzięki pojemności 12,8 kW system oferuje wysokie rezerwy magazynowe, zwiększające zużycie energii na potrzeby własne.

Ponadto, dzięki wysokiej sprawności, minimalnym stratom i wydajnej regulacji, kombinacja KOSTAL-BYD świetnie sprawdza się podczas ładowania. Przy mocy rozładowania 10 kW dostępna pojemność akumulatora jest wyjątkowo szybko oddawana do odbiorników. Pojemność akumulatora niemal w całości przepływa z powrotem do domowej sieci energetycznej, ponieważ PLENTICORE BI odznacza się wysokim wskaźnikiem przekształcania w wysokości 96%.

W teście SPI 2024 trójfazowy falownik akumulatorowy PLENTICORE BI 10/26 dowiódł swojej jakości wśród systemów sprzężonych AC w zakresie mocy 10 kW i zajął pierwsze miejsce


Indeks magazynów energii 2024: podsumowanie

Druga generacja falowników KOSTAL w połączeniu z akumulatorami partnerów również pokazała się od najlepszej strony. Zarówno falownik hybrydowy PLENTICORE plus, jak i wydajny falownik akumulatorowy PLENTICORE BI zapewniają klientom elastyczność i dopasowanie do potrzeb w przypadku systemów sprzężonych AC i DC. 


Kilka słów o Energy Storage Inspection

W ramach Energy Storage Inspection 2024 uczelnia HTW Berlin, jako niezależny instytut finansowany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu, przebadała 20 systemów od 14 producentów z branży fotowoltaiki. Testy przeprowadzono zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wydajności dla systemów fotowoltaicznych. Obliczony podczas badania indeks wydajności systemu (System Performance Index, SPI) określa wydajność systemu fotowoltaicznego składającego się z falowników w połączeniu z magazynami energii. HTW prowadzi testy w zakresie mocy 5 kW przy wyłącznym przeznaczaniu aktualnie dostępnego prądu w wysokości 5010 kWh na potrzeby domowe rocznie oraz w zakresie 10 kW w przypadku domowego systemu zarządzania energią dysponującego 5010 kWh rocznie, doliczając zasilanie pompy ciepła i pojazdu elektrycznego.