20.06.2024

Nieużywany teren przemysłowy stał się miejscem wytwarzania darmowej energii słonecznej

W prowincji Lecce firma EPC Elettronica Italia stworzyła instalację fotowoltaiczną, która wykorzystuje dwustronne moduły fotowoltaiczne (tzw. moduły bifacial) podłączone do 20 falowników KOSTAL PIKO CI o mocy od 50 kW. Cała wytwarzana tam energia trafia do sieci energetycznej i podlega sprzedaży.

Największe wyzwanie stanowi budowa instalacji na opuszczonym terenie.

Firma specjalizująca się w badaniu potencjalnych lokalizacji oraz projektowaniu i rozwijaniu instalacji fotowoltaicznych nabyła teren, który obejmuje budynek przemysłowy w prowincji Lecce. Dawniej mieścił się w nim zakład przetwórstwa tytoniu.

Znaczna ilość miejsca na dachu opuszczonej fabryki dała powierzchnię ok. 9000 metrów kwadratowych, na dodatek optymalnie wystawioną na słońce i bez żadnych obszarów zacienionych. Apulia to region południowych Włoch, który notuje jeden z najwyższych wskaźników napromieniowania na metr kwadratowy na całym Półwyspie Apenińskim.

Po wykonaniu wielu obliczeń projektowych firmie udało się zaplanować montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy wynoszącej 1 MWp.

We wdrożeniu instalacji wzięła udział miejscowa firma specjalizująca się w fotowoltaice, czyli Elettronica Italia Service. Do sfinansowania projektu, którego koszt wyniósł kilkaset tysięcy euro, wykorzystano dopłaty przewidziane we wcześniej uchwalonym we Włoszech dekrecie ustawodawczym FER.

Falowniki KOSTAL: wybór techniczny dla zwycięzców

Specjalistyczna firma EPC zainwestowała w nabycie opuszczonej fabryki wyłącznie w celu zamontowania tam instalacji fotowoltaicznej. Dlatego najważniejszy dla EPC był wybór najbardziej wiarygodnych partnerów, nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale i pod względem oferowanych przez nich gwarancji produktowych.

A używając falowników KOSTAL, można stworzyć instalację fotowoltaiczną i czerpać wiele korzyści z samej instalacji: Falowniki KOSTAL to urządzenia o wysokiej wydajności, które zapewniają najwyższy możliwy uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej. Zależnie od konkretnych okoliczności maksymalizują one również sprzedaż lub zużycie wytwarzanej energii elektrycznej na potrzeby własne, co w dłuższej perspektywie skutecznie obniża koszty eksploatacji i wytwarzania.

Falownik stanowi serce każdej instalacji fotowoltaicznej. Przeznaczone specjalnie do instalacji komercyjnych i przemysłowych falowniki z serii PIKO CI firmy KOSTAL zapewniają optymalne przekształcanie energii elektrycznej wytwarzanej przez moduły fotowoltaiczne w prąd przemienny.
Firmy, które zainwestowały w instalację fotowoltaiczną, mogą liczyć na stabilne wynagrodzenie jak w tym przypadku: cała wytworzona energia, której ilość szacuje się na ok. 1,41 Gwh rocznie, trafia do sieci energetycznej i jest w całości przekazywana przedsiębiorcy, który podpisał z umowę sprzedaży z podmiotem wytwarzającym.


Pełna optymalizacja wykorzystania światła słonecznego

Aby wykonać instalację, doraźnie zbudowano trójkątną konstrukcję wsporczą nachyloną pod kątem 20°, aby zapewnić optymalną ekspozycję 540-watowych modułów dwustronnych, które połączono z 20 falownikami KOSTAL PIKO CI o mocy od 50 kW.
„Moduły dwustronne lub inaczej bifacial” – tłumaczy Paolo Melandri, specjalista ds. marketingu terenowego w firmie KOSTAL, „trzeba było podłączyć do falowników, które mogły skutecznie zarządzać prądem o bardzo wysokim natężeniu: falowniki KOSTAL mają tę szczególną zaletę, że doskonale sprawdzają się do obsługi prądów o natężeniu nawet 18 A, dlatego nadają się do takich instalacji. Ponadto konkretny rodzaj zastosowanych urządzeń umożliwił optymalną konfigurację ciągów.” 

Instalacja wykonana w Apulii stanowiła jedną z pierwszych instalacji fotowoltaicznych we Włoszech z tak znaczną liczbą zamontowanych falowników PIKO CI.
„Dla nas był to prawdziwy chrzest bojowy pod względem elastyczności konstrukcji naszych falowników w terenie, ponieważ rzadko stosuje się je w tak dużej liczbie w ramach instalacji o tak wysokiej mocy” – dodał Riccardo Frassanito, kierownik ds. serwisu w firmie KOSTAL. „Ponadto ten projekt potwierdził zdolność naszych produktów do łatwego zarządzania przesyłaniem danych i skuteczną współpracą między różnymi urządzeniami, zapewniając skuteczne monitorowanie mimo tak wielu zamontowanych urządzeń.”‎