16.03.2023

SPI 2023: falowniki KOSTAL wielokrotnie wyróżnione

W ramach przeglądu zasobników energii przeprowadzonym w 2023 r. przez HTW Berlin falowniki KOSTAL po raz szósty z rzędu zademonstrowały swoją wydajność w połączeniu z zasobnikami energii BYD.

Firma KOSTAL Solar Electric po raz kolejny prezentuje swoje osiągnięcia: w tegorocznym System Performance Index (SPI) – wskazywanym przez HTW Berlin – falowniki KOSTAL już po raz szósty z rzędu zaprezentowały swoje zalety we wszystkich klasach bez względu na rodzaj sprzężenia (AC i DC) oraz liczby faz (urządzenia jedno- i trójfazowe).

Wyróżnienie SPI – najważniejsze fakty:

PLENTICORE plus 5,5 kW na 3. miejscu i w doskonałej klasie energetycznej A
PLENTICORE BI 10 kW na 1 miejscu wśród trójfazowych systemów AC
PLENTICORE plus 10 kW w pierwszej piątce swojej klasy mocy
PIKO MP plus 4.6-2 w wersji jednofazowej AC i DC o wysokiej wydajności
Wyłącznie firma KOSTAL oferuje systemy AC i DC do rozwiązań jedno- i trójfazowych
Dzięki funkcji AutoUpdate także aktualni klienci firmy KOSTAL korzystają z zalet produktów z mocą wsteczną i automatycznie 

Realizowany przez HTW test zasobników w imponujący sposób potwierdza, że falowniki KOSTAL w połączeniu z zasobnikami BYD to rozwiązania optymalne. Wysoka sprawność, niskie straty konwersji, minimalne zużycie w trybie czuwania i szybkie czasy stabilizacji podkreślają dobry wynik testu.

Na przykład PLENTICORE plus, PLENTICORE BI i PIKO MP plus stanowią wydajne rozwiązanie jako falowniki hybrydowe i akumulatorowe. W połączeniu z zasobnikiem BYD falowniki KOSTAL zapewniają wydajną pracę systemu z wysokimi udziałami w zużyciu własnym i dalece idącą samowystarczalność energetyczną.

Aktywuj funkcję AutoUpdate już dziś i korzystaj z jej zalet

Dzięki funkcji AutoUpdate również aktualni użytkownicy PLENTICORE plus lub PLENTICORE BI produkcji KOSTAL mogą korzystać z zalet związanych z wyróżnieniem SPI. Aktywację funkcji AutoUpdate można zrealizować kilkoma kliknięciami. W ten sposób falownik jest automatycznie aktualizowany do zawsze najnowszej wersji i zapewnia – jak potwierdzono w testach – najlepszy uzysk mocy.


Przegląd doskonałych falowników

PLENTICORE plus 10 kW: wydajne ładowanie i rozładowywanie

Falownik hybrydowy PLENTICORE plus 10 kW firmy KOSTAL w połączeniu z litowym zasobnikiem wysokonapięciowym BYD Battery Box Premium HVS 12.8 osiągnął wskaźnik wydajności systemu 94,9%. Straty regulacji i wymiarowania wpłynęły na zasoby energii w niewielkim stopniu, natomiast magazynowa pojemność użytkowa wynosząca 12,3 kWh tworzy duże, szybko dostępne pojemności.

Wysoka sprawność akumulatora oraz konwersja PV2BAT i BAT2AC na poziomie około 96% zapewnia wysoką wydajność ładowania i rozładowywania.

Dzięki temu wynikowi model PLENTICORE plus 10 znalazł się w pierwszej piątce najlepszych w swojej klasie mocy.

PLENTICORE plus 5,5: wysoka sprawność, potężna moc

W teście urządzeń o mocy 5 kW PLENTICORE plus 5,5 oraz BYD Battery Box HVS 7,7 uzyskały wysoki wynik sprawności i osiągnęły SPI na poziomie 92,2%. Tym samym urządzenie zajęło mocne trzecie miejsce w całej puli uczestników i szósty rok z rzędu utrzymała najwyższą pozycję w rankingu jako połączenie systemowe z akumulatorem.

Najwyższy wynik został osiągnięty dzięki najnowszej optymalizacji oprogramowania oraz udoskonalonej dynamice regulacji – także dzięki wyeliminowaniu wynoszącego 70% limitu mocy czynnej. W myśl wyników testu HTW wysoka sprawność falownika i akumulatora wysokonapięciowego jest podstawą dużej ogólnej wydajności systemowej.

Przegląd zasobników potwierdza: PLENTICORE plus 5,5 kW uplasował się w pierwszej trójce w swojej klasie mocy, co potwierdziło jego pozycję z roku ubiegłego.

PLENTICORE BI 10/26: partner dużych rezerw energii

Dzięki SPI na poziomie 94% falownik akumulatorowy AC PLENTICORE BI w wersji 10 kW/26 amperów z podłączonym BYD Battery Box Premium HVS 12,8 zaprezentował się doskonale, potwierdzając swoją bardzo dobrą wydajność. Tym samym system zwiększa moc o 1,3% w stosunku do roku poprzedniego i jest rekomendowany jako najlepszej jakości duet do szybkich cykli ładowania i rozładowywania z efektywnym zarządzaniem dużymi rezerwami prądu.

Połączenie KOSTAL-BYD charakteryzują minimalne straty w procesach ładowania przy jednoczesnej efektywnej regulacji i doskonałym zarządzaniu energią. Błyskotliwa przewaga: pojemność użytkowa akumulatora wynosi ponad 12 kWh, przy czym na znaczeniu przybiera szybka i potężna moc rozładowywania wynosząca 10 kW. Dzięki wysokiej sprawności konwersji na poziomie 96%, falownik przekazuje prawie całą energię z akumulatora z powrotem do sieci AC.

W ramach SPI 2023 jako trójfazowy lider wśród wszystkich systemów sprzężonych AC w zakresie mocy 10 kW zaprezentował się PLENTICORE BI 10/26.

PIKO MP plus: mały siłacz w grupie jednofazowej

Mocny i wydajny w eksploatacji AC i DC: jednofazowy falownik PIKO MP plus 4.6-2 z zasobnikiem BYD HVS 7.7 potwierdził swoje zalety w każdej kategorii, osiągając wysokie parametry sprawności z SPI wynoszącym 90,1% (AC) i 90,5% (DC) – nawet w niskiej klasie mocy.

Oprócz wysokiej sprawności zaletami są dobra wydajność falownika i niskie straty regulacji zapewniające opłacalne ekonomicznie działanie całego systemu.

PIKO MP plus powtarza swój niezawodny współczynnik rentowności w systemie fotowoltaicznym, prezentując dobrą wydajność przy 5 kW zarówno w sprzężeniu AC, jak i DC.

Podsumowanie: dzięki urządzeniom PLENTICORE plus jako wydajnemu falownikowi hybrydowemu, wysokowydajnemu falownikowi akumulatorowemu PLENTICORE BI oraz jednofazowemu uniwersalnemu urządzeniu PIKO MP plus klienci firmy KOSTAL odnoszą elastyczne i jednocześnie dopasowane do potrzeb korzyści w zakresie AC i DC oraz eksploatacji jedno- i trójfazowej – już szósty rok z rzędu.