22.03.2023

KOSTAL Solar Electric: podwójne wyróżnienie

Firma KOSTAL została dwukrotnie uhonorowana przez EUPD nagrodami Brand i Prosumer Award w kategorii Home Energy Management

Instalatorzy i operatorzy systemów solarnych zdecydowali, a ich głosy zostały zanalizowane przez niezależny instytut badawczy EUPD z siedzibą w Bonn: firma KOSTAL Solar Electric została nagrodzona w obszarze Home Energy Management (zarządzania energią w domu) w dwóch kategoriach, a mianowicie „Brand” (marka) i „Prosumer” (prosument). Wynik jest godny podziwu, gdyż nagroda odzwierciedla zarówno doświadczenia instalatorów, jak i perspektywę użytkownika – operatora systemu.

Kategoria „Home Energy Management” jest przyszłościowa i zorientowana na wydajność, ponieważ systemy solarne w połączeniu z odbiornikami energii mogą być kontrolowane i obsługiwane w opłacalny sposób przy wykorzystaniu czystej, wyprodukowanej we własnym zakresie energii.

Nagroda Brand Award: KOSTAL – marka wielu zalet

Jeśli chodzi o falownik KOSTAL w połączeniu z zasobnikiem energii, pojazdem elektrycznym, pompą ciepła i systemem zarządzania energią, który również najlepiej współdziała z aplikacjami inteligentnego domu, właściciele systemów i projektanci instalacji fotowoltaicznych są zgodni: firma KOSTAL Solar Electric jest jednym z najlepszych w klasie przedsiębiorstw – zarówno w oczach instalatorów i operatorów systemów.

Oznacza to, że firma KOSTAL jest dobrze znana klientom końcowym i instalatorom, cieszy się dużym popytem i często jest polecana. To po raz kolejny podkreśla jej wyjątkową konkurencyjność: w centrum uwagi znajduje się nie tylko jakość produktu, wydajność i serwis – marka w szczególny sposób odzwierciedla również holistyczne podejście systemowe.

Nagroda Prosumer Award: jeśli energia słoneczna, to z firmą KOSTAL

Operatorzy systemów, zarówno prywatni jak i komercyjni, inwestują w instalacje solarne, aby pozyskiwać energię w sposób bardziej zrównoważony i ekonomiczny. W przypadku własnego domu i przedsiębiorstwa kompatybilność z innymi sektorami, takimi jak ogrzewanie i e-mobilność, cieszy się szczególnym zainteresowaniem. Tak usieciowiona energia słoneczna powinna za pośrednictwem własnego systemu idealnie zasilać inne odbiorniki.

W ankiecie EUPD 22 000 operatorów i projektantów systemów oddało swój wyraźny głos na firmę KOSTAL. Zadeklarowali oni w ten sposób swoje duże zadowolenie z asortymentu produktów, w skład którego wchodzą falowniki, kompatybilne zasobniki, liczniki Smart Energy Meter oraz Energy Meter aż po ładowarki naścienne – zawsze w parze z inteligentnym i zintegrowanym systemem zarządzania energią.

Rozwiązanie Home Energy Management w całym systemie ma ogromne znaczenie, ponieważ dostarczanie wyprodukowanej we własnym zakresie energii elektrycznej na potrzeby własne zawsze musi być doskonale zorganizowane – nawet w okresach mniejszego nasłonecznienia.

Dlaczego system Home Energy Management jest nieodzowny?

Aby móc wykorzystać wytworzoną energię słoneczną w usieciowionym systemie domowym, konieczne jest rejestrowanie i zarządzanie dostępnymi mocami i zużyciem w przepływach energii. To zadanie realizuje system Home Energy Management, który pomaga wykorzystać jak największą ilość wyprodukowanej we własnym zakresie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Efekt: zużycie na potrzeby własne jest wysokie, niezależność od sieci elektroenergetycznej wysoka, a koszty energii elektrycznej kupowanej z zewnątrz niskie.

System Home Energy Management podejmuje optymalne decyzje o sukcesywnym wykorzystaniu dostarczanej słonecznej energii elektrycznej. Czy ma ona zostać zużyta bezpośrednio, czy może zmagazynowana, aby zasilać odbiorniki w późniejszym czasie? Uwzględniane są przy tym są czas trwania i intensywność nasłonecznienia, a także aktualna praca wszystkich odbiorników.

Życie z KOSTAL Home Energy Management

Home Energy Management działa w instalacji solarnej według prostej zasady: każdy komponent pracuje samodzielnie, a jedna jednostka nadrzędna zawiaduje całością. Dzięki temu moduły słoneczne są już optymalizowane przez zintegrowane w falowniku rozwiązanie zarządzające energią, a zasobnik akumulatorowy jest wprowadzany w zakresy szczytowej sprawności przez swój system zarządzania. Jeśli odbiorniki zostały już podłączone do systemu, firma KOSTAL oferuje urządzenia sterujące w postaci liczników KOSTAL Smart Energy Meter i KOSTAL Energy Meter, które bezpiecznie, efektywnie i w sposób zwizualizowany realizują zadania systemu Home Energy Management.

Jako centra analizujące i zawiadujące, liczniki Smart Meter precyzyjnie obrazują wszystkie istotne parametry przepływów energii i sprawiają, że można nimi sterować i zarządzać ręcznie lub automatycznie. Z ich pomocą nie tylko można bez zakłóceń zarządzać energią elektryczną, ale i pobierać możliwie jak najmniejszą ilość energii elektrycznej z sieci.

Tak firma KOSTAL potwierdza swoje mocne strony w tym segmencie w zakresie różnorodności i możliwości podłączenia. W celu zwiększenia dostępności na rynku, oprócz licznika KOSTAL Smart Energy Meter asortyment produktów rozszerzono o dwa warianty liczników energii (KOSTAL Energy Meter). Także wprowadzając do oferty nowości, firma KOSTAL pozostaje wierna swoim zasadom: prosta instalacja, proste uruchomienie, pełna funkcjonalność

Podsumowanie: nagrody EUPD „Brand” i „Prosumer” w zakresie Home Energy Management pokazują, że 22 000 ankietowanych użytkowników z branży handlowej i firm instalacyjnych dostrzega zalety firmy KOSTAL. Niezależnie od wymagań, firma KOSTAL zawsze oferuje właściwe rozwiązanie zarządzania energią doskonale pasujące do całego systemu.