22.02.2023

W Niemczech. Dla Europy. Od KOSTAL. Dla wydajnej i odnawialnej energii. Globalnie

Zapotrzebowanie na wysokowydajne instalacje solarne o rozbudowanych pojemnościach i możliwości dołączania kolejnych przyłączy konsumenckich rośnie. Dzieje się tak nie tylko na rynku wewnętrznym, ale w całej Europie.

KOSTAL Solar Electric odpowiada na to zapotrzebowanie w każdym zakresie, wspierając lokalnych przedstawicieli handlowych i instalatorów. Dlatego KOSTAL Solar Electric pojawia się na najważniejszych targach w Europie. Tutaj nawiązywane są kontakty, tworzone nowe impulsy i prezentowane przyszłe koncepcje oraz innowacje produktowe.

Lars Brinkmeyer pełni funkcję kierownika sprzedaży na Europę i na targach spotyka się z klientami z najróżniejszych zakątków naszego kontynentu. Duże znaczenie dla firmy KOSTAL mają rynki w poszczególnych krajach: „Nasza oferta produktowa jest smukła i uniwersalna w zastosowaniu. W tym roku koncentrujemy się na naszych nowych falownikach hybrydowych PLENTICORE plus drugiej generacji. Intensyfikujemy również wysiłki w zakresie rozbudowy naszych falowników do zastosowań komercyjnych. To działanie szczególnie atrakcyjne dla naszych klientów z Europy”.

KOSTAL w Europie: Pokaż, przekonaj i wygraj

Kalendarz europejskich imprez targowych Larsa Brinkmeyera i jego zespołu jest mocno wypełniony. Po InterSolution (Belgia), firma KOSTAL Solar Electric zaprezentuje się na targach solarnych Genera (Hiszpania), ENEX (Polska), Solar Solutions International (Holandia), BE POSITIVE (Francja), K.EY (Włochy) oraz Intersolar (Niemcy). Na pierwszy plan wysuwają się najnowsze rozwiązania z portfolio produktów KOSTAL oraz przyszłe innowacje. Nie wolno oczywiście zaniedbać współpracy z istniejącymi partnerami z obszaru systemów, w tym z partnerami w zakresie kompatybilnych akumulatorów czy pomp ciepła.

Lars Brinkmeyer jest entuzjastycznie nastawiony do rozpoczęcia roku w belgijskiej Gandawie: „Zainteresowanie jest duże, szczególnie w zakresie rozwiązań systemowych, w skład których wchodzą falowniki i magazyny energii. Wyjątkową rolę odgrywa tu nasza elastyczność w zakresie rozwiązań magazynowych, a dodatkowe punkty zdobywamy dzięki wysokiej kompatybilności z urządzeniami licznych znanych partnerów. Udało nam się pogłębić dotychczasowe kontakty z naszymi przedstawicielstwami hurtowymi oraz nawiązać nowe. Dodatkowo położyliśmy szczególny nacisk na rozbudowę sieci instalatorów na rynku belgijskim. Również tutaj udało nam się już pozyskać kolejnych wyspecjalizowanych partnerów. Nasz program partnerski „Made in Germany” oraz nasze działania wspierające i szkoleniowe realizowane w ojczystym języku to niektóre z naszych zalet”.


KOSTAL Solar Electric: Niemieckie produkty dla Europy

Produkty „Made in Germany” firmy KOSTAL Solar Electric mają wiele zalet. Tak jest i tak zostanie. KOSTAL realizuje swoją produkcję w uznanych zakładach produkcyjnych, które od 2022 roku są stale rozbudowywane, aby sprostać gwałtownemu wzrostowi popytu.

Na przykład w sektorze liczników energii z powodzeniem wprowadzono już dwa nowe produkty, dzięki którym – w uzupełnieniu do licznika KOSTAL Smart Energy Meter – udało się szybko i umiejętnie rozszerzyć obecność na rynku. Uniwersalny falownik hybrydowy PLENTICORE plus jest produkowany w całości w Niemczech i tak też pozostanie. „Dodatkowo w każdym kraju dostępne jest wsparcie sprzedażowe i techniczne realizowane w rodzimym języku” – dodaje Brinkmeyer. „Ponadto wszystkie produkty KOSTAL są dostosowane do warunków panujących w danym kraju. To buduje niezbędne zaufanie współpracujących z nami przedstawicieli handlowych i instalatorów i jest kluczowe dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu w danym kraju”.

Dla europejskich klientów prywatnych i komercyjnych ważnym czynnikiem jest rosnące zapotrzebowanie na kompletne systemy. Dzięki falownikom, kompatybilnym zasobnikom energii, licznikom energii, narzędziom monitorującym oraz ładowarkom naściennym KOSTAL centralne elementy systemu fotowoltaicznego pochodzą teraz z jednego źródła. Produkty są ze sobą doskonale skoordynowane i znakomicie zharmonizowane. W zależności od pracy sieci, od jednofazowej do trójfazowej, system jest obsługiwany w całej Europie. 


Doradztwo, sprzedaż i serwis KOSTAL – na terenie całej Europy 

Firma KOSTAL wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów, zapewniając dostępność produktów i usług dzięki gęstej sieci. Dzięki niej firma może być obecna we wszystkich częściach Europy. Oddziały i partnerzy dbają o nabywców i zapewniają bliski kontakt producentów, instalatorów i klientów. W centrum zainteresowania jest pełne zaufania partnerstwo oraz absolutna niezawodność.

Lars Brinkmeyer koncentruje się na udoskonalonej ofercie kompleksowej: „Ściśle współpracujemy z poszczególnymi krajami i dzięki temu możemy dostosowywać produkty lokalnie. Jednocześnie kontakt z instalatorami jest intensyfikowany za pośrednictwem działu wsparcia oraz przez odpowiednią ofertę szkoleniową. Dodatkowo ma miejsce ciągła wymiana informacji z naszymi przedstawicielstwami hurtowymi. To daje satysfakcję i wzmacnia partnerstwo. I w tym tkwi przyszłość”.

W Hiszpanii, Włoszech, Francji i Grecji aktywnych jest już wiele uznanych oddziałów firmy KOSTAL dysponujących rozbudowaną siecią partnerów handlowych i certyfikowanych firm instalatorskich. Obecnie firma KOSTAL rozbudowuje tu zespół wewnętrzny, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu w sektorze prywatnym i komercyjnym.

„Dzięki realizowanej przez działy infolinii, sprzedaży i serwisu obsłudze w języku ojczystym stworzyliśmy najlepsze warunki do interakcji z klientami, przedstawicielstwami hurtowymi i instalatorami, emanując gwarancją jakości i niezmiennością cen. Nasi klienci bardzo to cenią”, mówi Brinkmeyer.

Przedstawicielstwa hurtowe, specjalistyczne firmy i instalatorzy w całej Europie są zachwyceni rozszerzonym zakresem działania. Sieć sprzedaży i serwisu została dodatkowo rozbudowana po otwarciu nowych oddziałów i wzmocnienie istniejących zespołów. Dla wydajnej i odnawialnej energii. W Niemczech. Dla Europy. Od KOSTAL.