11.10.2022

Liczniki energii KOSTAL serii P i C

Już jest – szybki i prosty licznik energii z podstawowymi funkcjami!

Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na nowe systemy fotowoltaiczne, poza tym wiele działających już systemów wymaga modernizacji i rozbudowy – w takich przypadkach niezbędne są nowoczesne liczniki energii. Reagując na utrzymujące się problemy w łańcuchach dostaw liczników KOSTAL Smart Energy Meter, firma KOSTAL rozszerzyła swoje portfolio o dwa podstawowe liczniki energii. Tym samym powiększyła się rodzina liczników i układów do zarządzania energią firmy KOSTAL. 

Do naszej oferty dochodzą obecnie dwa nowe liczniki energii serii C i P, które tym samym umożliwią większą dostępność na rynku. Liczniki energii KOSTAL serii C i P koncentrują się przy tym na niezbędnych funkcjach podstawowych.

Dobry start: liczniki energii KOSTAL

Licznik energii KOSTAL serii C (u góry) oraz serii P (na dole)

Zadanie liczników energii KOSTAL serii C i P jest jasne: we współpracy z falownikiem PLENTICORE plus umożliwić rejestrowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w celu wizualizacji oraz obliczania wielkości zużycia własnego na portalu.

24/7: przez całą dobę odbywa się monitorowanie wszelkich zdarzeń w obrębie instalacji, pomiary i archiwizowanie zarejestrowanych danych. Dzień po dniu. Rok po roku.

Możliwa jest również wymagana redukcja mocy systemu (np. 70%) we współpracy z falownikiem KOSTAL.

Liczniki energii można stosować również w przypadku, gdy falownik PLENTICORE plus jest używany jako falownik hybrydowy współpracujący z akumulatorem.

W takiej kombinacji liczniki energii oprócz monitorowania instalacji rejestrują także dane niezbędne do sterowania akumulatorem, kumulacji i zużycia nadwyżki energii z instalacji fotowoltaicznej.

Obydwa liczniki energii dostarczają dane w tradycyjny, bezpieczny i niezawodny sposób przez złącze Modbus RTU (RS485).


Liczniki energii KOSTAL z falownikiem hybrydowym i akumulatorem

Liczniki energii KOSTAL: gotowe do pracy!

Precyzyjny i szybki pomiar energii elektrycznej jest warunkiem optymalnego wykorzystania systemu magazynowania energii. Dlatego firma KOSTAL wprowadziła do swojej oferty dwa nowe liczniki energii serii P i C, które zapewniają najważniejsze, podstawowe funkcje.

Dzięki możliwości łatwego i szybkiego podłączenia liczniki energii pozwalają zaoszczędzić cenny czas już na etapie ich montażu. Ich kompaktowe rozmiary wymagają jedynie niewielkiej ilości miejsca w szafie sterowniczej, ponieważ 53 lub 72 mm szerokości i 90 mm wysokości pozwala na szybką instalację. W celu szybkiej kontroli wszystkie potrzebne informacje z punktu podłączenia do sieci są dostępne bezpośrednio na czytelnym i łatwym w obsłudze wyświetlaczu.

Pierwsze nowe liczniki energii KOSTAL zostały już wysłane. Kolejne dostawy w następnych tygodniach przyczynią się do złagodzenia trudnej sytuacji w zaopatrzeniu w liczniki energii.