29.03.2022

Nowość: kalkulator fotowoltaiczny KOSTAL

Kalkulator fotowoltaiczny firmy KOSTAL, specjalisty w dziedzinie fotowoltaiki, jest prostym, bezpłatnym narzędziem do obliczania potencjału energetycznego własnej instalacji fotowoltaicznej

Nowość: kalkulator fotowoltaiczny KOSTAL
Każdy, kto planuje montaż systemu fotowoltaicznego, może teraz skorzystać z symulacji komputerowej, aby oszacować potencjał energii słonecznej produkowanej na własne potrzeby. Dzięki kalkulatorowi fotowoltaicznemu KOSTAL jest to możliwe bez większego wysiłku. Użytkownik dowie się, ile energii z instalacji fotowoltaicznej może zostać wykorzystane, uwzględniając również podłączony akumulator oraz stację ładowania samochodu elektrycznego.

KOSTAL udostępnia kalkulator fotowoltaiczny bezpłatnie na swojej stronie internetowej. Wystarczy kilka kliknięć, aby zobaczyć rozkład wykorzystania produkowanej przez siebie energii elektrycznej. Kalkulator pokazuje trzy istotne parametry: roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, moc instalacji fotowoltaicznej oraz pojemność użytkową akumulatora, jeśli występuje.

Dostarcza to cennych informacji na temat poziomu zużycia własnego i stopnia samowystarczalności w zakresie wykorzystania energii, a tym samym ważnych informacji dla zwiększenia wydajności i oszczędności kosztów.

Objaśnienie udziałów energii

Bezpłatny kalkulator fotowoltaiczny dostarcza wstępnych informacji o tym, jak duży udział energii słonecznej można uzyskać we własnym gospodarstwie domowym. Im wyższy poziom zużycia własnego, tym bardziej efektywnie można zużywać energię elektryczną pochodzącą z własnej produkcji. Kalkulator fotowoltaiczny pokazuje, ile energii zużywa się bezpośrednio, ile energii jest magazynowane i jak duży jest udział nadwyżki energii elektrycznej, którą można odprowadzić do sieci publicznej. 

W innym zestawieniu wyjaśniono stopień niezależności. Pokazuje to, jaką część całkowitego zużycia energii w gospodarstwie domowym stanowi zużywana samodzielnie energia elektryczna. Jeśli instalacja fotowoltaiczna dostarcza mniej energii elektrycznej niż potrzebuje gospodarstwo domowe, kalkulator fotowoltaiczny KOSTAL oblicza ilość dodatkowej energii, którą trzeba pobrać z sieci. Wydajność można ustawić i zmieniać za pomocą suwaków, a narzędzie przeprowadza symulacje w tle i wyświetla wartości w postaci graficznej.

Kalkulacja z samochodem elektrycznym lub bez

Od teraz można również uwzględnić w kalkulacji dodatkowy parametr, korzystając z suwaka „Przebieg roczny”. Na wskaźniku „Udział energii fotowoltaicznej ładowanie samochodu” kalkulator fotowoltaiczny pokazuje ilość energii, jaka może być wykorzystana do ładowania pojazdu elektrycznego systemu magazynowania energii fotowoltaicznej. Przyczynia się do tego jednoczesne bezpośrednie zużycie energii albo wsparcie z akumulatora.

Podsumowanie: Kalkulator fotowoltaiczny KOSTAL dostarcza pierwszych ważnych informacji o możliwej wydajności systemu. Jako narzędzie symulacyjne pokazuje niezbędną wydajność instalacji fotowoltaicznych pod względem zużycia własnego i stopnia niezależności.