01.02.2022

Automatyczna aktualizacja KOSTAL: prosto, bezpiecznie i wygodnie

KOSTAL wprowadza funkcję automatycznej aktualizacji falowników

Od kwietnia 2021 r. falowniki KOSTAL PLENTICORE i PIKO IQ są dostarczane z funkcją automatycznej aktualizacji oprogramowania. Po aktywacji i skonfigurowaniu falowniki instalują każdą nową aktualizację oprogramowania w pełni automatycznie. Dzięki temu wszystkie ulepszenia funkcji, poprawki błędów, kompatybilność i optymalizacja wydajności są zawsze aktualne.
Falownik jest sercem i mózgiem systemu fotowoltaicznego. Aby serce cały czas pracowało wydajnie, a mózg stanowił podstawę do podejmowania właściwych decyzji przez długie lata, oprogramowanie falownika musi być regularnie dostosowywane do nowych warunków. Aby zapewnić swoim klientom komfortową i bezpieczną eksploatację, firma KOSTAL Solar Electric GmbH wprowadziła w kwietniu tego roku funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania swoich falowników PLENTICORE i PIKO IQ.

Ręcznie czy automatycznie – decyzja należy do klienta

Mimo oczywistych zalet automatycznej aktualizacji oprogramowania firma KOSTAL pozostawia klientom wybór, w jaki sposób chcą aktualizować oprogramowanie swoich falowników. Ustawieniem fabrycznym we wszystkich falownikach KOSTAL PLENTICORE i PIKO IQ jest „ręczna aktualizacja oprogramowania”. Aby oprogramowanie aktualizowało się automatycznie, trzeba włączyć tę funkcję w falowniku. Andreas Schmalenberg, odpowiedzialny w firmie KOSTAL Solar Electric GmbH za zarządzanie produktami w segmencie falowników fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii, wyjaśnia: „Chcemy pozostawić tę decyzję naszym klientom. Ponadto funkcję AutoUpdate można wyłączyć w dowolnym momencie. Konfiguracji dokonuje się szybko i łatwo w menu na wyświetlaczu lub z poziomu przeglądarki”.

Jak dokonać aktualizacji do AutoUpdate?

„Obecnie wypuszczamy około czterech aktualizacji rocznie. Każda aktualizacja oprogramowania PLENTICORE lub PIKO IQ trwa od 10 do 15 minut”, wyjaśnia Andreas Schmalenberg. „Co prawda aktualizacja ręczna trwa mniej więcej tyle samo, ale trzeba pamiętać o jej przeprowadzeniu. Dlatego zalecamy włączenie automatycznej aktualizacji, ponieważ użytkownicy mogą być wtedy pewni, że urządzenia wykorzystują zawsze najnowsze funkcje w pełnym zakresie, co gwarantuje niezawodne i efektywne działanie instalacji. Kolejną zaletą jest ułatwienie serwisu. W przypadku zgłoszenia serwisowego dział wsparcia KOSTAL wie od razu, jaką wersję oprogramowania posiada dany falownik. To niesamowicie ułatwia komunikację i analizę”.

Większa wydajność, więcej funkcji – w pełni automatycznie

Każda aktualizacja falowników KOSTAL optymalizuje wiele obszarów. Może to być optymalizacja wydajności i zakresu funkcji, jak również rozszerzenie listy kompatybilnych urządzeń. Niedawno na przykład dodano do niej magazyn energii szwedzkiego producenta Nilar czy akumulator niemieckiego producenta BMZ.

Również najnowsza wersja oprogramowania UI 01.20, obecnie sprawdzana i testowana w ramach Energy Storage Inspection 2021 przez HTW Berlin, jest już dostępna jako aktualizacja dla wszystkich klientów i istniejących instalacji. Dzięki optymalizacji algorytmów prędkości regulacji udało się poprawić sprawność falownika PLENTICORE plus o kolejne 0,8%. Dzięki temu PLENTICORE plus posiada pożądaną klasę wydajności A.

Andreas Schmalenberg dodaje: „Funkcja automatycznej aktualizacji oprogramowania falowników PLENTICORE i PIKO IQ firmy KOSTAL jest dostępna od wersji oprogramowania UI 01.18. Starsze urządzenia należy zaktualizować do najnowszej wersji, aby móc korzystać z funkcji automatycznej aktualizacji. W obecnie produkowanych falownikach funkcja AutoUpdate jest włączona fabrycznie. O dostępności nowej aktualizacji informujemy naszych klientów w menu na wyświetlaczu lub z poziomu przeglądarki. Jeśli funkcja AutoUpdate jest włączona i po krótkim czasie oczekiwania nie nastąpi ręczna aktualizacja, odbędzie się ona automatycznie”.

Automatyczna aktualizacja falowników w skrócie:
  • Funkcja automatycznej aktualizacji jest dostępna dla falowników KOSTAL PLENTICORE plus, PLENTICORE BI i PIKO IQ od wersji oprogramowania UI 01.18 – wersja oprogramowania jest podana na tabliczce znamionowej falownika (aktualna wersja oprogramowania to UI 01.20).
  • Urządzenia ze starszym oprogramowaniem należy zaktualizować ręcznie. Dopiero wtedy można aktywować funkcję AutoUpdate.
  • Użytkownicy mogą wybrać pomiędzy aktualizacją ręczną lub automatyczną.
  • Automatyczna aktualizacja oprogramowania usuwa błędy w oprogramowaniu, instaluje ulepszenia funkcji, dodaje kompatybilne urządzenia, np. akumulatory, oraz zwiększa wydajność.
  • Obecnie firma KOSTAL wypuszcza rocznie około czterech aktualizacji oprogramowania.
  • Użytkownicy są informowani o dokonanych automatycznych aktualizacjach.

 

Aktywuj teraz funkcję "Aktualizacje automatyczne". Zadbaj o to, aby Twój falownik zawsze pracował z najnowszym oprogramowaniem - bez Twojej ingerencji.

Kroki które należy szczegółowo wykonać, znajdziesz w przewodniku lub w samouczku wideo. Aktualizację można pobrać tutaj!