07.12.2021

Falowniki KOSTAL są teraz kompatybilne z Combiner Box firmy BYD: można połączyć równolegle do trzech akumulatorów

Przy użyciu falowników firmy KOSTAL i Combiner Box firmy BYD można połączyć równolegle nawet trzy akumulatory – dla większej samowystarczalności i większych korzyści.

Wymagania dotyczące wytwarzania i magazynowania energii słonecznej są coraz wyższe. Celem jest wytwarzanie i wykorzystywanie jak największej ilości energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – chroni to środowisko naturalne i oszczędza koszty. A im wyższy poziom zużycia własnej energii elektrycznej, tym większy stopień niezależności.

Właśnie dlatego wielu użytkowników instalacji stawia na wysokiej jakości moduły solarne oraz sterowany inteligentnie, efektywny falownik hybrydowy lub akumulatorowy. Zalety falownika hybrydowego firmy KOSTAL są oczywiste: przetwarza on energię słoneczną na energię elektryczną, a nadwyżkę energii słonecznej magazynuje w akumulatorze. Dzięki temu dostępne rezerwy mocy mogą zostać wykorzystane w okresach niskiego nasłonecznienia lub podczas szczytów energetycznych.
Istnieje również możliwość połączenia kilku falowników hybrydowych firmy KOSTAL, aby zmaksymalizować moc i uzysk energii.

Oprócz falownika hybrydowego PLENTICORE plus firma KOSTAL oferuje również falownik akumulatorowy PLENTICORE BI do podłączenia systemu magazynowania energii Battery-Box Premium HVS lub HVM firmy BYD. Falownik akumulatorowy KOSTAL to idealne rozwiązanie do montażu akumulatora w działających już systemach.

Prezentacja: Combiner Box firmy BYD

Nowe urządzenie Battery Box Premium HV Combiner Box firmy BYD umożliwia równoległe podłączenie do jednego falownika dwóch lub trzech akumulatorów, aby zapewnić pokrycie większego zapotrzebowania energetycznego. Przyłącza DC poszczególnych akumulatorów są połączone równolegle i podłączone do falownika hybrydowego PLENTICORE plus lub falownika akumulatorowego PLENTICORE BI, który bardzo efektywnie steruje cyklami ładowania.

Systemy fotowoltaiczne, które w określonych porach dnia o dużym nasłonecznieniu generują znaczne nadwyżki energii, mogą teraz przy użyciu Combiner Box i kilku akumulatorów zwiększyć łatwo swoją pojemność magazynową. Dzięki równoległemu połączeniu kilku akumulatorów można w wygodny sposób osiągnąć wyższy poziom zużycia własnego i wyższą rentowność.

Combiner Box BYD pozwala na połączenie równoległe dwóch lub trzech akumulatorów serii HVS/HVM. W ten sposób można magazynować do 66,3 kWh (HVM). Przy doborze całego systemu akumulatorów planowana konfiguracja musi być zgodna ze specyfikacją BYD. Na przykład wszystkie akumulatory muszą mieć taką samą liczbę modułów, aby zapobiec nierównowadze. Ponadto nie można łączyć ze sobą akumulatorów HVS i HVM. Tylko identyczne akumulatory tego samego modelu zapewniają absolutnie bezawaryjną i wydajną pracę.

Combiner Box CBA-40 A

Combiner Box CBA-40 A pobiera prąd wejściowy maks. 35 A, a następnie dostarcza prąd wyjściowy maks. 40 A przy maksymalnym napięciu wyjściowym 1000 V DC. Instalacja i montaż na ścianie jest szybki i łatwy, ponieważ skrzynka waży tylko 9,7 kg, a elementy montażowe znajduje się w zestawie.

Panel przyłączeniowy na spodzie urządzenia jest jasno uporządkowany i dobrze rozplanowany: po lewej stronie znajdują się zaciski wejściowe dla maks. trzech akumulatorów, po prawej stronie przyłącza wyjściowe do falownika. Przekrój przyłączy DC jest odpowiedni do zalecanych, standardowych kabli PV 6 mm². Nie trzeba zatem ponosić dodatkowych kosztów na drogie kable specjalne lub zaciski przyłączeniowe.

Dzięki kompaktowym wymiarom obudowy urządzenie można zainstalować bezpośrednio przy akumulatorach i falowniku. W momencie instalacji wszystkie akumulatory i moduły muszą mieć identyczny stan naładowania, aby zapewnić równomierne naładowanie początkowe.

Do połączenia wszystkich komponentów urządzenie Combiner Box zawiera wszystkie niezbędne przyłącza, łączniki i zabezpieczenia zapewniające bezpieczną pracę. Wysokiej jakości obudowa jest bardzo wytrzymała i zabezpieczona przed dotykiem, kurzem i wodą (stopień ochrony IP55), co zapewnia odpowiednią ochronę i zwiększa trwałość skrzynki. Urządzenie jest bezobsługowe i wymaga jedynie corocznej kontroli wzrokowej przez wykwalifikowany personel.

Dzięki zastosowaniu Combiner Box i połączeniu trzech akumulatorów ładowanych jednocześnie system osiąga bardzo duże pojemności magazynowania energii. Combiner Box w znacznym stopniu stwarza warunki do osiągnięcia wysokiego stopnia samowystarczalności przy wykorzystaniu wyprodukowanej samodzielnie energii słonecznej, uniezależnia od zasilania z sieci i umożliwia używanie urządzeń o dużym poborze mocy, które mogą być zasilane tanią energią fotowoltaiczną.

Falownik hybrydowy: KOSTAL PLENTICORE plus

Dzięki swojej wszechstronności trójfazowy falownik hybrydowy PLENTICORE plus jest doskonałym rozwiązaniem do różnych zastosowań – do wytwarzania prądu z maksymalnie trzema trackerami MPP, czy też do dodatkowego magazynowania wytworzonej energii z różnych źródeł. Akumulator podłączony przez wejście DC może magazynować nie tylko energię fotowoltaiczną. PLENTICORE plus może ładować akumulator również energią z innych źródeł AC, takich jak dodatkowe falowniki, agregaty kogeneracyjne czy turbiny wiatrowe. Dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania energią falownik staje się inteligentnym centrum sterowania systemem PV i jego komponentami, uwzględnia zużycie domowe energii poprzez współpracę z inteligentnym licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter i optymalnie zarządza przyłączem do sieci publicznej.

Akumulator można podłączyć bezpośrednio podczas instalacji nowego systemu PV lub zamontować w późniejszym czasie. Ze względu na swoją wielofunkcyjność i wysoką wydajność urządzenie jest adresowane do właścicieli domów jednorodzinnych i małych firm, ponieważ posiada moc od 3 do 10 kW w zależności od modelu i dużą moc ładowania i wyładowania do 6,5 kW.

Zwiększenie niezależności i obniżenie kosztów energii elektrycznej umożliwia np. PLENTICORE plus w połączeniu z akumulatorem firmy BYD – idealny zestaw do efektywnego magazynowania energii. Combiner Box firmy BYD łączy trzy wydajne akumulatory z falownikiem PLENTICORE plus. Aktualizacja oprogramowania podczas uruchomienia zapewnia najlepszą funkcjonalność i chroni przed stratami efektywności. System można monitorować łatwo za pomocą bezpłatnych aplikacji KOSTAL Solar Portal lub KOSTAL Solar App na komputerze lub smartfonie. Konfigurację PLENTICORE plus ułatwia zintegrowany kreator pierwszego uruchomienia. To dostępne jest zatem rozwiązanie, które umożliwia szybkie ładowanie i rozładowywanie z dużą dostępną pojemnością i niskim zużyciem w stanie czuwania.

Falownik akumulatorowy KOSTAL PLENTICORE BI

Właściciele domów jednorodzinnych i firm posiadający już instalację fotowoltaiczną, którzy chcieliby teraz zwiększyć zużycie własne, mogą doposażyć swoją instalację w falownik akumulatorowy PLENTICORE BI i akumulator BYD. Umożliwi to magazynowanie w akumulatorze BYD energii wyprodukowanej przez system fotowoltaiczny i wykorzystanie jej do zużycia domowego w późniejszym czasie. Przy połączeniu z maksymalnie trzema akumulatorami BYD za pomocą Combiner Box firmy BYD falownik KOSTAL osiąga moc do 66,3 kW, co umożliwia elastyczną obsługę stacji ładowania pojazdów elektrycznych, podgrzewaczy przepływowych, klimatyzatorów i innych odbiorników.

Ten falownik akumulatorowy można zamontować bezproblemowo wraz z akumulatorem BYD Premium i licznikiem KOSTAL Smart Energy Meter w działającym już systemie fotowoltaicznym. Nie wymaga wymiany żadnych komponentów systemów. Ponieważ falownik PLENTICORE BI można zintegrować ze wszystkimi istniejącymi systemami fotowoltaicznymi i nie są wymagane dodatkowe akcesoria, modernizacja jest bardzo ekonomiczna. Nawet w przypadku nowych, większych systemów PV lub specjalnych konfiguracji systemu, PLENTICORE BI jest prostym i optymalnym rozwiązaniem do podłączenia systemu magazynowania energii. Dzięki możliwości zintegrowania akumulatorów o pojemności od 5,1 do 66 kWh falownik PLENTICORE BI oferuje szeroki zakres mocy, co pozwala na dobór odpowiedniego systemu magazynowania energii do każdej instalacji fotowoltaicznej. Ważną cechą falownika PLENTICORE BI jest duży prąd ładowania i wyładowania wynoszący do 26 A, który umożliwia szybkie ładowanie i wyładowanie oraz szybką reakcję na skoki obciążenia, a tym samym redukcję kosztów zakupu energii.

Porada: W połączeniu z akumulatorem firmy BYD falownik PLENTICORE plus i PLENTICORE BI osiągały w niezależnych testach przeprowadzonych przez HTW Berlin wielokrotnie najwyższe wartości wydajności systemu magazynowania energii PV. Dzięki nowej funkcji AutoUpdate falowniki KOSTAL są zawsze aktualne, ponieważ oprogramowanie urządzenia aktualizuje się automatycznie.

Falownik hybrydowy PLENTICORE plus i falownik akumulatorowy PLENTICORE BI z akumulatorem BYD – perfekcyjne połączenie wysokowydajnych komponentów dla większej mocy i wysokich uzysków.