Bättre lönsamhet, sänkning av löpande kostnader
Funktionssätt för en solcellsanläggning
Skugghantering för solcellsanläggningar

Solenergi i småhus

Producera ren el med solcellsanläggningen på det egna taket och spara samtidigt elkostnader


Mit PV-Anlage im Eigenheim Energiekosten effektiv senken

Solcellsanläggning för privata hushåll – den perfekta lösningen för alla behov med KOSTAL-produkter

KOSTAL-växelriktarna hjälper husägare att snabbt och effektivt sänka energikostnaderna med solcellsanläggningen. Privata konsumenter kan då dra nytta av ren el och låga elräkningar. Stigande elpriser? Hör till det förflutna med de högeffektiva växelriktarna i serierna PIKO och PLENTICORE. 

Varför köpa till konventionell el för dyra pengar? Med den egna solcellsanläggningen kan den egenproducerade elen nyttjas optimalt i hela huset tack vare produkterna från KOSTAL. Oavsett om det handlar om integreringen i ett Smart Home eller vidarematning till ett lagringssystem för solenergi. El som inte används matas enkelt in i det allmänna nätet och ersätts.

Solenergi i småhus – fördelar och nytta

Stromkosten effektiv senken mit Photovoltaik im Eigenheim

Sänk elkostnaderna effektivt på lång sikt genom egen användning och extra inkomster från inmatning

Photovoltaik schützt vor steigenden Strompreisen

Skyddar mot stigande elpriser

Klima schützen mit Photovoltaik im Eigenheim

Personligt bidrag mot klimatförändringar och för att skydda resurser

KOSTAL Wechselrichter als Herzstück jeder PV-Anlage

KOSTAL växelriktare – hjärtat i alla solcellsanläggningar

KOSTAL växelriktare är hjärtat i nästan alla solcellsanläggningar. De omvandlar den producerade likströmmen från solcellsmodulerna till växelström som sedan kan användas i hela huset. Genom den optimala energianvändningen måste husägare ta mindre el från det allmänna nätet – då är höga elräkningar inte något tema längre.

Tack vare den intelligenta tekniken reagerar växelriktarna från KOSTAL till och med på skuggor och säkrar bästa möjliga avkastning också när det är dåligt väder.

Funktioner för KOSTAL växelriktarna i småhus

PV-Module leiten Energie an PV-Wechselrichter im Eigenheim

Solcellsmoduler tar upp solljuset och skapar likström av det

PV-Wechselrichter wandelt Gleichstrom zu Wechselstrom um

KOSTAL växelriktaren omvandlar den inmatade likströmmen till användbar växelström

Wechselstrom vom PV-Wechselrichter wird im Haushalts-Stromnetz verbraucht

Den alstrade växelströmmen används i hushållet eller matas in i det allmänna nätet och ersätts

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning


Elproduktion med solenergi

Elproduktion med solenergi har blivit mycket populärt de senaste åren. Förutom den i princip CO2-fria energiproduktionen erbjuder solcellsanläggningen på taket ett enormt steg i riktning mot att vara oberoende av de stora energikoncernerna.

Lönar sig solceller för enfamiljshus över huvud taget?

Den som vill sänka sina elkostnader på lång sikt och vara mer oberoende av de stora elbolagen, ligger rätt med en solcellsanläggning för elproduktion för småhus. Effekten för solcellsanläggningen på huset kan anpassas efter behov och storleken på den takyta som står till förfogande.

Elprodukten i småhus – fördelar för flerfamiljshus

Solcellsanläggningar på villor är idag populärare än någonsin. Fastighetsägare funderar allt oftare på att sätta upp solceller också på flerfamiljshus. Fastigheten får då dessutom en betydande värdeökning.

Genom elförsäljningen och högre egen användning av den producerade elen genom flera hyresgäster ger en solcellsanläggning för flerfamiljshus dessutom en god lönsamhet.

Solenergi för elproduktion – funktion och uppbyggnad

Den som letar efter ett rent och betalbart alternativ för elproduktion i sitt småhus, hamnar snabbt på temat solceller. Men hur fungerar en solcellsanläggning exakt?

Så fungerar en solcellsanläggning

Solstrålarna träffar solcellsmodulerna som är monterade på taket. I dessa är flera solceller sammankopplade och med solstrålarna som har fångats upp alstrar solcellerna energi, den så kallade likströmmen (DC). För att kunna använda den i det europeiska elnätet måste den dock omvandlas till den gängse växelströmmen (AC).

Den här uppgiften övertar en växelriktare som är kopplad mellan solcellsmodulerna och förbrukningsenheterna. Därefter kan elen användas av det anslutna elapparaterna som kylskåp & dylikt. Anslutna mätare mäter egenförbrukningen och den inmatade elen i det allmänna nätet.

Växelriktare ger optimal skugghantering för solceller

Skuggor på solcellsmodulerna betyder som regel produktionsförlust. En solcellsanläggning producerar endast el när solstrålningen kan träffa modulerna ohindrat. Emellanåt kan det hända att solcellsanläggningen skuggas. Det finns då olika typer av skuggor:

  • Skuggor genom nedsmutsning (mer relevant vid liten lutningsvinkel på solcellsanläggningen. Från 12° sköljer regn bort normalt damm och smuts i stor utsträckning)
  • Platsrelaterade skuggor genom träd, berg eller byggnader
  • Årstidsrelaterade skuggor
  • Dagtidsrelaterade skuggor

Solcellsmodulerna kopplas samman på taket till en sträng. Utsätts en modul i en av de här strängarna för skuggor kan konventionella växelriktare inte ställa in den optimala arbetspunkten för strängen för den här situationen, detta leder till produktionsförluster.

KOSTAL växelriktare har en integrerad och självlärande skugghantering som ger optimal avkastning. Tack vare smarta MPP-tracking för växelriktarna från KOSTAL uppnås upp till 30 procent mer produktion gentemot standard-MPP-tracking.


Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning