Solenergi: Repowering

Mer effekt genom repowering av solceller

Motverka produktionsförlust genom minskande effekt på gamla solcellsanläggningar med repowering av solceller.


Efter repowering ger min anläggning mycket mer effekt tack vare den nya växelriktaren

Henjo Richter
Wolfenbüttel

Repowering av solceller ger frisk energi till gamla anläggningar

Många ägare av befintliga anläggningar funderar på så kallad repowering av solceller för att få upp prestandan igen. Men vad är det egentligen?

PV-Anlage modernisieren mit Photovoltaik-Repowering

Vad är repowering av solceller?

Med repowering av solceller menar man alternativet att modernisera solcellsanläggningen. Oftast rör det sig om ett prestandarelaterat utbyte av exempelvis växelriktaren.

Moderna växelriktare har på grund av tekniska framsteg en betydligt högre verkningsgrad än den befintliga enheten och optimerar avkastningen i den befintliga anläggningen.

Ett utbyte av gamla komponenter mot nya komponenter med bättre prestanda påverkar effektiviteten positivt för hela solcellsanläggningen. Anläggningen ger återigen mer effekt, minskade elkostnader och producerar mindre CO2.

Vilka möjligheter att genomföra repowering finns det?

Det finns flera möjligheter för repowering av solceller. Anläggningsägare kan exempelvis låta uppgradera sina solcellsanläggningar med en växelriktare. Den omvandlar inte bara strömmen för hemmanätet utan också för lagringen i ett batteri. Möjliga alternativ är:

  • Byta ut den gamla mot en ny, modern växelriktare
  • Modernisera solcellsanläggningen med hybridväxelriktare och batteri
  • Modernisering genom ny växelriktare med smart energihantering
Smarte Wechselrichter für Photovoltaik-Repowering

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning