KOSTAL Smart Energy Meter

Maximera användningen av solel med KOSTAL Smart Energy Meter

Smart energimätning för bästa möjliga resultat för egenförbrukningen. Kompatibel med många KOSTAL växelriktare.


Optimal styrning av hemmaförbrukningen med KOSTAL Smart Energy Meter

KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) är en energimätare med många olika funktioner. Tack vare extra datorkapacitet i enheten är den tekniskt förberedd för framtida funktioner och uppgifter och är den optimala lösningen för alla KOSTAL växelriktare.

En stor fördel med KSEM är att den som standard är förkonfigurerad för PLENTICORE plus, PIKO IQ och PIKO MP plus. Den kan alltså monteras direkt utan att man behöver anpassa några parametrar eller andra inställningar.

En enhet – många möjligheter

KOSTAL Smart Energy Meter möjliggör en optimal energianvändning i hushållet. Energimätaren genomför en 3-fas-energimätning i realtid. Mätdatan överförs till växelriktarna via standardgränssnitt.

Därigenom stöder KOSTAL Smart Energy Meter energihanteringen för KOSTAL växelriktarna PLENTICORE plus, PLENTICORE BI och PIKO MP plus.

Växelriktarna kan ställas in i KOSTAL Smart Energy Meter med målet att maximera egenförbrukningen av solel och visa den egna förbrukningen/hemmaförbrukningen i Solar Portal. För detta måste KOSTAL Smart Energy Meter kopplas till KOSTAL Solar Portal.

Kompatibilitet med KOSTAL växelriktare

KOSTAL Smart Energy Meter kan kombineras med många olika växelriktare från KOSTAL

  • 24-timmars hemmaförbrukningsmätning
  • Dynamisk styrning av aktiv effekt
  • Integrering via förkonfigurerade Modbus RTU-gränssnitt (RS485)
  • Gruppkoppling med KOSTAL solcellsväxelriktare (1)
  • Sammanställning av mätdata vid batterifunktion i kombination med PLENTICORE plus
  • Efterladdning av batteriet på PLENTICORE plus från ytterligare lokala generatorer

  (1) PLENTICORE plus utan batteri

  • Mätdata sammanställs vid batterifunktion kombinerat med PLENTICORE BI
  • Efterladdning av batteriet på PLENTICORE BI från extra lokala generatorer

  För att kunna använda PLENTICORE BI som trefasigt AC-batterisystem måste man inte göra några ändringar på den befintliga solcellsanläggningen. Man behöver bara PLENTICORE BI, KOSTAL Smart Energy Meter plus ett kompatibelt högspänningsbatteri, som t.ex. BYD Battery-Box Premium.

  • 24-timmars hemmaförbrukningsmätning
  • Dynamisk styrning av aktiv effekt
  • Integrering via förkonfigurerade Modbus RTU-gränssnitt (RS485)
  • Gruppkoppling med KOSTAL-solcellsväxelriktare
  • 24-timmars hemmaförbrukningsmätning 
  • Dynamisk styrning av aktiv effekt 
  • Integrering via förkonfigurerade Modbus RTU-gränssnitt (RS485)
  • Batterihantering med batterifunktionalitet som tillval på PIKO MP plus (2)

  En stor fördel med KOSTAL Smart Energy Meter är att den som standard är förkonfigurerad för PLENTICORE plus och PIKO MP plus. Den kan alltså monteras direkt utan att man behöver anpassa några parametrar eller andra inställningar. Används batterifunktionen kopplas KOSTAL Smart Energy Meter till växelriktaren och batteriet och ställs in där. Styrningen av laddnings- och urladdningsfunktionerna övertas då av KOSTAL Smart Energy Meter.

  (2) Aktiveringskod batteri för KOSTAL Smart Energy Meter kan köpas på shop.kostal-solar-electric.com

   
  • 24-timmars hemmaförbrukningsmätning
  • Dynamisk styrning av aktiv effekt
  • Integrering via de integrerade LAN-gränssnitten
  • Gruppkoppling med KOSTAL solcellsväxelriktare
  • Fastställande av hushållets och den egna förbrukningen för visning i KOSTAL Solar Portal
  • Strömmätningsintervall upp till 63A, mätintervall kan utökas med strömomformare 

  För att integrera den här generationens växelriktare, ansluts växelriktarna via nätverksgränssnitten till KOSTAL Smart Energy Meter och IP-adresserna läggs in. Fastställandet av uppgifterna för hushållsförbrukningen/egenförbrukningen och styrning av maximala utgångseffekter övertar då KOSTAL Smart Energy Meter.

Nedladdningar – KOSTAL Smart Energy Meter

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning