dc-oeverspaenningsskydd-plenticore-g3
KOSTAL DC-överspänningsskydd

Kan integreras i den nya växelriktaren PLENTICORE G3

NYHET: KOSTAL DC-överspänningsskyddsmodul

Det integrerbara DC-överspänningsskyddet typ 2 som enkel insticksmodul för den nya KOSTAL-växelriktaren PLENTICORE G3

Integrerbart skydd för växelriktaren PLENTICORE 

Integrerbar KOSTAL DC-överspänningsskyddsmodul

Sedan slutet av 2018 måste solcellsanläggningar i Tyskland ha överspänningsskydd, överspänningar kan nämligen skada solcellsanläggningar och deras periferi. Anläggningsägare – privata eller företag – skyddar därför solcellsanläggningen med ett överspänningsskydd.

KOSTAL-växelriktaren PLENTICORE G3 har en integrerbar DC-överspänningsskyddsmodul. Den egna solcellsanläggningen skyddas då mot överspänningsskador på DC-sidan.

Ett överspänningsskydd ska installeras redan på platsen där matningen går in i huset. Om kabellängden härifrån till enheten är längre än 10 m, ska ytterligare en skyddsanordning installeras direkt framför eller i enheten. Här går det att spara installations- och materialkostnader med en integrerbar lösning.

DC-överspänningar kan därigenom detekteras direkt och avledas effektivt. Ett överspänningsskydd är klokt särskilt vid solcellsanläggningar som är anslutna till en batterilagring, en värmepump eller andra kraftfulla förbrukare såsom en elbil.

Utmärkande är att DC-överspänningsskyddet typ 2 då integreras mycket enkelt med hjälp av en insticksmodul direkt i växelriktaren.

 

DC-överspänningsskydd som insticksmodul integreras enkelt. Fullt avsäkrat.

Det egenutvecklade DC-överspänningsskyddet integreras snabbt och enkelt som insticksmodul i växelriktaren. Därmed garanterar PLENTICORE en prisvärd DC-avsäkring som installeras enkelt. Modulen skjuts enkelt in i den avsedda insticksplatsen. 
Den isatta överspänningsskyddsmodulen detekteras automatiskt av växelriktaren – en äkta plug-and-play-funktion vid beröringsskyddad montering. Den första installationen, eftermontering eller utbyte går därför enkelt och snabbt. DC-överspänningsskyddet integreras utan några som helst kablar i växelriktaren. Installationen av DC-överspänningsskyddet görs som vanligt via de certifierade KOSTAL-fackföretagen och det finns i fackhandeln.

 

PLENTICORE med DC-överspänningsskydd

Genom den enkla installationen och hanteringen är DC-överspänningsskyddet en lönande investering för växelriktaren PLENTICORE. Det är billigt i inköp och enkelt att installera och säkrar växelriktaren och andra enheter på DC-sidan.
Vid en störning i modulen detekterar och signalerar växelriktaren störningen och visar resultatet på KOSTAL Solar Portal.

Slutsats: Med DC-överspänningsskyddsmodulen för växelriktaren KOSTAL PLENTICORE finns ett mycket effektivt skyddstillbehör som skyddar billigt och effektivt mot DC-spänningsskador.