KOSTAL BackUp Switch
KOSTAL-backup-switch

Nödströmsdrift för din solcellsanläggning

NYHET: KOSTAL-backup-switch

Så lyckas nödströmsdriften med KOSTAL-backup-switchen för din solcellsanläggning

Den manuella omkopplaren för nödströmsdrift

En solcellsanläggning med KOSTAL-växelriktaren PLENTICORE G3 och en ansluten batterilagring kompletteras perfekt med KOSTAL-backup-switchen för nödströmsdrift.

KOSTAL-backup-switchen installeras snabbt och enkelt i underfördelningen på nätanslutningspunkten. Om det blir strömavbrott måste man bara ställa om den manuella omkopplaren till backupdrift. På så vis lyckas självförsörjningen – bortkopplad från energibolagets elnät – med egenproducerad solenergi och en ansluten batterilagring.

Nödströmsdrift med KOSTAL-backup-switchen

Nödströmsdrift med KOSTAL-backup-switchen

Om det blir strömavbrott i det allmänna elnätet kopplas även växelriktaren från. Innan denna får ändras till backupdrift måste husets elnät frånskiljas från det allmänna elnätet. Den här bortkopplingen löser KOSTAL med en manuell omkopplare som en prisvärd lösning.

Om det behövs återställer KOSTAL-backup-switchen energiförsörjningen i småhuset i samspel med PLENTICORE-växelriktaren och en ansluten batterilagring. Efter installation och idrifttagning räcker ett enkelt handgrepp.

KOSTAL-backup-switch och PLENTICORE-växelriktare

Växelriktaren PLENTICORE från KOSTAL identifierar automatiskt strömavbrottet genom att AC-spänningen saknas.

Efter att KOSTAL-backup-switchen har ställts om från nätströms- till backupdrift, kopplas KOSTAL PLENTICORE på igen och försörjer det lokala husnätet med energi från de anslutna solcellsmodulerna och batterilagringssystemet på alla 3 faser.

 

KOSTAL-lösningen för nödströmsdrift

Fördelen med den manuella omkopplaren: Med backup-switchen är det möjligt att försörja enskilda utvalda strömkretsar eller hela husnätet med energi om det är avbrott i det allmänna elnätet. Det går då att använda alla uttag, alla ljuskretsar, men även elektriska jalusier eller grindmotorer igen. 

Backup-switchen är kompatibel med alla PLENTICORE-växelriktare i tredje generationen och passar för alla husanslutningar som är utformade för upp till 63 ampere strömstyrka.

En utmärkande funktion som ger mer säkerhet är att backup-switchen har en integrerad kabelbrottsdetektering för utvärderingssignalen om brytarläget.

 

Nödströmsdrift: Installation och idrifttagning

KOSTAL-backup-switchen är kompakt och kräver lite plats vid installationen. Det behövs endast åtta delningsenheter i apparatskåpet så att brytaren kan placeras direkt bredvid KOSTAL (Smart) Energy Meter genom att man fäster den på en DIN-skena.

Kabeldragningen kräver bara några få handgrepp. Genom två separata utgångar kan de befintliga strömkretsarna delas upp i sådana som förblir frånkopplade vid strömavbrott och sådana som fortsatt matas av växelriktaren. 

Det smarta är att PLENTICORE-växelriktaren använder samma AC-anslutningskabel för nät- och backupdriften. Därför behöver man endast dra en enda AC-kabel. Det går att fortsätta att använda jordfelsskydd och automatsäkringar som redan finns. Detta sparar tid och pengar. 

 

KOSTAL-backup-switch med PLENTICORE

Helt enkelt smart: Med den kostnadseffektiva lösningen med KOSTAL-backup-switchen kombinerat med PLENTICORE för nödströmsdriften finns möjlighet att dela upp förbrukare i backupkompatibla och backupinkompatibla laster.

Den optimala lösningen är uppenbar. Även vid osannolika strömavbrott är fortfarande en säker och väl användbar matning till husets förbrukare möjlig med en minimal investering. PLENTICORE matar en rad förbrukare i hemmet med solel från det egna taket och en optimalt ansluten batterilagring upp till vad systemet är utformat för.
Därför är det klokt att primärt använda backupdriften för de viktigaste enheterna, som i bästa fall är organiserade i förväg i en separat krets. Stora förbrukare måste inte försörjas prioriterat vid strömavbrott. Dessa skulle förbruka batterilagret för snabbt. 

Utöver detta bör det anslutna batteriet alltid ha tillräckligt med restenergi för att starta om växelriktaren. Urladdningsdjupet ställs enkelt in via menynavigeringen i växelriktaren. Och om batteriet ändå skulle bli tomt under natten, laddas det under nästa dag och växelriktaren börjar upprätta nätet igen. Denna funktion kallas i vardagligt tal för ”dödnätsstart”. 

Tips: Kontrollera i förväg effektförbrukningen för förbrukarna som ska anslutas och var observant på att solcellsanläggningen har tillräcklig storlek, växelriktareffekt och batterikapacitet så att du har tillräcklig försörjning vid ett strömavbrott. 

KOSTAL gör det möjligt: Med växelriktaren KOSTAL PLENTICORE tillsammans med KOSTAL-backup-switchen finns för de som äger en solcellsanläggning en smart lösning för reservström vid nödfall. Den här konfigurationen har en plats i varje modern solcellsanläggning med PLENTICORE G3 eftersom den är prisvärd i inköp, enkel att installera och enkel att hantera.