KOSTAL Software-Tools
KOSTAL-programverktyg
KOSTAL Software-Tools

KOSTAL anläggningsövervakning när som helst i hela världen

Med programverktygen från KOSTAL har du alltid övervakningen av solcellsanläggningen med dig – i mobilen, surfplattan eller datorn.


Övervakning av solcellsanläggningar – att alltid kunna se vad den egna solcellsanläggningen producerar

Med övervakningsprogrammet från KOSTAL blir det möjligt att övervaka den egna solcellsanläggningen var som helst i världen.
 
KOSTAL Solar Portal och KOSTAL Solar App tillhandahåller hela tiden uppgifter om solcellsanläggningens prestanda. Uppgifterna innehåller bland annat det producerade resultatet, storleken på egenförbrukningen samt inmatningen i det allmänna elnätet.
 
Programverktygen möjliggör på så vis en enkel anläggningsövervakning och åskådliggör även elförbrukningen i byggnaden.

KOSTAL produktöversikt

KOSTAL Solar Portal

Alltid koll på den egna solcellsanläggningen. Från varje dator

KOSTAL Solar App

Mobil solenergiövervakning. För surfplatta och mobiltelefon


Övervakning av solenergisystem från KOSTAL – enkel övervakning av solcellsanläggningen

För den som har bestämt sig för en solcellsanläggning är det viktigt att ha koll på alla energiresultat och energiflöden. Övervakningslösningarna från KOSTAL visar för anläggningens ägare hur anläggningen presterar, hur mycket egenförbrukning och oberoende som har uppnåtts och var det ev. fortfarande finns energibesparingspotential.

Dessutom får anläggningens ägare en översikt med elproduktionen över tid. Därigenom är det möjligt att fatta beslut som bland annat leder till en högre egenförbrukning. Därigenom kan man spara in elinköpskostnader från elbolaget ännu bättre. 
 
Moderna programlösningar som KOSTAL Solar Portal och KOSTAL Solar App har enkla grafiska framställningar av alla insamlade uppgifter så att alla förstår dem och enkelt kan se vad solcellsanläggningen producerar. Om en störning skulle inträffa i solcellsanläggningen ser du det direkt. Därigenom säkrar du din investering optimalt.

Hur fungerar övervakningen av solcellsanläggningar?

KOSTAL växelriktare har som standard en integrerad datalogger, som sparar alla relevanta uppgifter om energiproduktionen och om enhetens driftstatus. Ansluts växelriktaren till husets eget nätverk kan datan sparas i KOSTAL Solar Portal och visualiseras. Parallellt kan datan hämtas mobilt via KOSTAL Solar App.

Beroende på vald installationsomfattning går det även att se förbrukningsdata och statusen för ett ev. batteri i Solar Portal. Därmed hur du perfekt översikt och kontroll över din energi. 

Vad är en övervakning av solcellsanläggningen till för?

Det finns många anledningar varför det är viktigt att övervaka solcellsanläggningar: 

  • för att visualisera energiflödena,
  • för att ge en översikt över energiproduktion och -förbrukning,
  • så att man varje dag kan glädja sig över anläggningens prestanda,
  • så att man omedelbart uppmärksammas på en eventuell störning i anläggningen
  • och din investering på så vis är säkrad på bästa möjliga sätt.

Solenergiplanering med KOSTAL

Hitta din specialiserade KOSTAL fackpartner nära dig

Uppgradera solcellsanläggning – med repowering för mer effektivitet

Perfekta solcells- och lagringslösningar för din solcellsanläggning