2024-01-08

KOSTAL wallbox ENECTOR: Nu med Time Mode

KOSTAL wallbox ENECTOR blir i kombination med Smart Energy Meter en intelligent laddlösning för elbilar och är nu ännu bekvämare med nya Time Mode.

Med nya Time Mode går det nu att planera tider och styra KOSTAL wallbox ENECTOR. Med detta kompletterar Time Mode de aktuella laddningslägena, bland dem Lock Mode, Power Mode, Solar Pure Mode och Solar Plus Mode.

Vad exakt är Time Mode?

Dygnsplanering med Time Mode

Time Mode kan ses som en övergripande funktion som erbjuder tidsmässig styrningsmöjlighet av laddningslägena baserat på timmar. Det är då möjligt att planera 24 timmar av ett dygn och välja något av de fyra hittillsvarande laddningslägena för varje hel timme.

Dessutom kan dygnsplaneringarna, som kan utformas annorlunda för varje dag i veckan, sparas och upprepas varje vecka. Självklart kan man göra ändringar som man vill när som helst.

Time Mode styrs och planeras uteslutande via Webservern för KOSTAL Smart Energy Meter.

En veckoöversikt visar direkt respektive aktivt läge samt hela veckovyn per dag och timme. Därmed kan varje användare sammanställa det ideala dygnsschemat individuellt med hänsyn till solinstrålning och närvaro eller frånvaro.

För att kunna använda nya Time Mode måste programvaran för KOSTAL Smart Energy Meter uppdateras en gång till senaste versionen.

Tips: KOSTAL Smart Energy Meter har möjligheten att lägga in uppdateringar som finns automatiskt. Den här funktionen måste aktiveras en gång i enhetsinställningarna för KOSTAL Smart Energy Meter.

Vilka laddningslägen finns det?

Laddningslägena för ENECTOR

ENECTOR har följande lägen som alla kan planeras med Time Mode:

  • Lock Mode: I det här läget är wallboxen spärrad. Obehöriga kan då inte ladda.
  • Power Mode: I det här läget görs laddningen med full laddningseffekt från alla tillgängliga källor (solceller, nät och husbatteri).
  • Solar Pure Mode: I det här läget görs endast laddning med egenproducerad el. Om det skulle finnas ett husbatteri tillsammans med en PLENTICORE kan urladdningen av husbatteriet förhindras.
  • Solar Plus Mode: Startladdningseffekten och minsta överskott från solcelleffekt kan bestämmas enskilt. Om överskottet skulle bli större, ersätts nätuttaget och ökas till överskottseffekten.
 
För att kunna använda de här lägena krävs KOSTAL Smart Energy Meter. Lägena kan aktiveras med aktiveringskoden ”ENECTOR” i KOSTAL Smart Energy Meter.


ENECTOR som en del av helheten

Mode Produktsortiment

I kombination med KOSTAL Smart Energy Meter, PLENTICORE och någon av de många kompatibla batterilagringarna eller värmepumparna finns en omfattande produktportfölj för användaren som satsar på oberoende.

Till kompatibla batteripartner hör renommerade företag såsom BYD, Pylontech, Axitec, Dyness, BMZ med flera. Dessutom är PLENTICORE kompatibel med diverse värmepumpar från tillverkare såsom NIBE, Solvis och Brunner.

Extra praktisk för installatörer är nya KOSTAL Solar Terminal, som kommer att förena alla användningar från utformning till idrifttagning och övervakning under ett tak. I framtiden tillkommer successivt fler funktioner.