2024-06-20

En nedlagd industrianläggning har återutvecklats för att producera kostnadsfri solel

I provinsen Lecce har EPC Elettronica Italia upprättat ett solenergisystem med hjälp av dubbelriktade solcellsmoduler anslutna till 20 KOSTAL PIKO CI-växelriktare från 50 kW. All energi som produceras skickas ut på nätet och säljs.

Den stora utmaningen är att ta fram ett system på en nedlagd anläggning som den här.

Ett företag som är specialiserat på att utforska anläggningar samt konstruera och utveckla solenergisystem förvärvade en anläggning med en industribyggnad i provinsen Lecce som tidigare hade använts som en produktionsanläggning för tobak.

Den stora takytan på den gamla fabriken mätte cirka 9 000 kvadratmeter med perfekt solexponering och utan skuggområden. Apulien är i själva verket en av de regioner i södra Italien som får mest sol per kvadratmeter i hela Italien.

Efter en rad designberäkningar kunde företaget planera installationen av ett solenergisystem med en effekt motsvarande 1 MWp.

Det lokala företager Elettronica Italia Service som specialiserar sig på solenergi hjälpte till att implementera systemet. Man använde incitament från det tidigare italienska dekretet FER i den italienska lagstiftningen för att finansiera projektet, som kostade flera hundratusen euro.

KOSTAL-växelriktare: ett bra tekniskt val

Specialistföretaget EPC förvärvade den tidigare fabriken enbart för att kunna installera solenergisystemet. Därför var det viktigt att EPC valde så tillförlitliga partners som möjligt, både från ett tekniskt perspektiv och när det gäller produktgarantier.

Med KOSTAL-växelriktare kan man upprätta ett solenergisystem och dra nytta av de många fördelarna med själva systemet: KOSTAL-växelriktare är mycket effektiva och säkerställer bästa möjliga produktion från solenergisystemet. Beroende på de specifika omständigheterna maximerar de också försäljningen eller egenförbrukningen av den el som har genererats och minskar på så sätt drifts- och produktionskostnaderna på lång sikt.

Växelriktaren är navet i varje solenergisystem. Växelriktarna i KOSTALs PIKO CI-serie, särskilt avsedda för kommersiella och industriella installationer, omvandlar på ett optimalt sätt elektrisk solenergi som har genererats av modulerna till växelström.
Företag som har investerat i ett solenergisystem kan räkna med en stabil avkastning, precis som i det här fallet: All energi som produceras, vilken uppskattas till cirka 1,41 GWh per år, skickas ut på nätet och överförs i sin helhet till den köpare som har tecknat ett försäljningsavtal med företaget.


Späckat med optimerat solsken

För att implementera systemet upprättades en triangelformad ad-hoc-stödstruktur med en lutning på 20° för att uppnå den optimala vinkeln för de dubbelriktade modulerna på 540 watt, i kombination med 20 KOSTAL PIKO CI-växelriktare med en effekt från 50 kW.
”De dubbelriktade modulerna måste anslutas till växelriktare som kunde hantera mycket höga strömstyrkor: En av de särskilda egenskaper som KOSTAL-växelriktare har är att de kan stödja strömstyrkor på upp till 18 A, vilket innebär att de är lämpliga för denna typ av system. Dessutom möjliggjorde enhetstypen en optimal konfiguration av strängarna”, förklarar Paolo Melandri, Field Marketing Engineer på KOSTAL. 

Systemet i Apulien var ett av de första solenergisystem som implementerades i Italien med så många installerade PIKO CI-växelriktare.
”För oss var det ett fälttest för våra växelriktares designflexibilitet, eftersom de sällan används i så stora antal för installationer med så här hög effekt. Och det bekräftade dessutom att våra produkter enkelt kan hantera dataöverföring och gemensam drift mellan olika enheter, vilket garanterar effektiv övervakning, till och med vid så många installerade enheter”, säger Riccardo Frassanito, Service Manager på KOSTAL.