2024-04-29

Växelriktaren PLENTICORE: KOSTAL påbörjar stegvis leverans och inledande lagerhållning för handeln

Den första och enda växelriktaren i världen med effektutökning kompletterar perfekt produktportföljen från KOSTAL.

KOSTAL förblir sig själv troget med den tredje generationens växelriktare PLENTICORE och sätter återigen standarder. Möjligheten med effektutökning ger nämligen maximal flexibilitet för handel och hantverkare. Funktionstillägg, reservströmfunktion och det integrerbara DC-överspänningsskyddet är andra pluspoäng för nya PLENTICORE.

Världsnyhet: växelriktare med effektutökning

PLENTICORE kommer som standard att finnas i tre effektklasser (S, M och L) och varje klass kan utökas med ytterligare två effektklasser. 

Nu börjar leveranser och inledande lagerhållning för handeln med växelriktaren PLENTICORE i den stora effektklassen L (15 kW), som flexibelt kan utökas till 17,5 kW och 20 kW. Under de efterföljande veckorna börjar leveranser och inledande lagerhållning för handeln med den mellersta effektklassen M (8,5 kW), som kan utökas till 10 kW 12,5 kW. Därefter och några veckor senare levereras PLENTICORE i den mindre effektklassen S (4 kW), som kan utökas till 5,5 resp. 7 kW, till handeln.

KOSTAL PLENTICORE: maximal flexibilitet för handel och hantverk

Den tredje generationens PLENTICORE-växelriktare står för en unik, innovativ skalbarhet. Som världens första och enda växelriktare ger den möjlighet att direkt eller i efterhand utöka effekt och funktioner. Detta gör att den är extremt flexibel för befintliga och nya installationer.

Med bara tre modeller täcker KOSTAL i framtiden hela nio möjliga effektklasser. Dessutom kan PLENTICORE användas i varje effektklass som solcells-, hybrid- och batteriväxelriktare. Sammantaget går det att täcka hela 27 användningsfall med endast tre växelriktarmodeller.

Detta möjliggör en tydlig förenkling och kostnadsbesparingar för planering, uppbyggnad och idrifttagning av en solcellsanläggning – i lika stor utsträckning för handel och hantverkare.
 

PLENTICOIN: effekt- och funktionstillägg på ett enkelt sätt

Den nya målvärdekupongen PLENTICOIN gör det möjligt. Installatörer kan enkelt köpa det som ett kort från fackhandlare. Det finns en QR-kod på kortet som kan skannas med KOSTAL Solar-appen. Denna PLENTICOIN löses sedan in mot motsvarande aktiveringskod.

Det går nu att snabbt och enkelt aktivera ytterligare funktioner, såsom batteri- eller effektutökning.
 

Beställ samtidigt passande tillbehör för PLENTICORE G3

En nyhet för PLENTICORE är dessutom reservströmsdriften (backupfunktion) med KOSTAL-backup-switchen.

Med omkopplingsanordningen som enkelt installeras kan t.ex. uttag, en ljuskrets eller även fast installerade förbrukare såsom elektriska jalusier matas med ström vid ett strömavbrott.
Man kan då göra en enkel uppdelning i backup- och icke-backuplaster.

Beroende på anläggningsstorlek och anslutet batteri kan även kraftfulla förbrukare försörjas. På så vis kan en fullständigt säker och pålitlig lösning förverkligas på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. 

KOSTAL-backup-switchen finns i handeln.
 

NYHET: integrerbart DC-överspänningsskydd

PLENTICORE samlar också poäng på ett integrerbart DC-överspänningsskydd av typ 2. Detta ger den nödvändiga säkerheten och ger skydd mot inducerade överspänningar som kan tränga in från sidan med solcellsmoduler.

Det speciella är att DC-överspänningsskyddet enkelt kan sättas in som insticksmodul i PLENTICORE.

Även DC-överspänningsskyddet finns i handeln.

PLENTICORE kompletterar produktportföljen perfekt

Nya PLENTICORE kompletterar perfekt den befintliga produktportföljen. På samma sätt som PLENTICORE plus har PLENTICORE 3 MPP-tracker, en automatisk uppdateringsfunktion, en integrerad datalogger med mera.

Utöver detta är båda växelriktarna kompatibla med flertalet batterilagringar och värmepumpar.

Eftersom den kan användas både som solcells-, hybrid- och batteriväxelriktare och med en effekt från 4 till 20 KW, möjliggör PLENTICORE flexibel planering och individuellt utförande av solcellsanläggningar – om kunden önskar också med backup-funktion.

Produktportföljen med KOSTAL-växelriktarna PLENTICORE plus och PLENTICORE blir på så vis optimalt utformad.