2023-05-02

KOSTAL-växelriktare kompatibla med ny batterilagring från Wintersun

KOSTALs växelriktare i PLENTICORE-serien är kompatibla med CORE-serien från Wintersun.

Med Wintersun utökar KOSTAL sin repertoar med kompatibla batterier med två produktserier på en gång från en ny partner för lagring. Därmed understryker KOSTAL företagets anspråk att med PLENTICORE-serien ha en av de mest flexibla växelriktarna på marknaden. Oavsett vilken generation växelriktare som används, om det finns ny kompatibilitet med batterilagringar så får alla växelriktare alltid en kostnadsfri programuppdatering som styr det nya batteriet. 

Med AutoUpdate-funktionen är man alltid uppdaterad

För att alltid ha aktuell programvara rekommenderar vi att AutoUpdate-funktionen aktiveras i inställningarna för växelriktaren. Efter aktivering är programvaran alltid uppdaterad för att t.ex. garantera kompatibilitet med nya lagringar, som med Wintersun. Men även andra användningsområden, såsom kompatibilitet med värmepumpar, effektivitetsökningar med mera täcks av uppdateringar. Därför bör det säkerställas att man alltid har den senaste versionen. Aktiveringen av AutoUpdate-funktionen görs med några få steg som visas i den här videon

Som alternativ finns aktuell firmware för alla KOSTAL-produkter här

De kompatibla CORE-serierna i detalj

De lagringssystem som är kompatibla med PLENTICORE lanserades av Wintersun i samarbete med en ledande batteritillverkare. Det rör sig om två olika system:

• Power-CORE 1.0, med en lagringskapacitet på 9,6 kWh till 25,6 kWh

• Energy-CORE 1.0 med en lagringskapacitet på 5,52 kWh till 18,8 kWh

Både versionen Energy-CORE och versionen Power-CORE kan användas modulärt och tack vare plug & play installeras batterimodulerna väldigt enkelt. Den kompakta storleken på 17,5 cm höjd, 65 cm bredd och 26 cm djup per modul gör att de enkelt får plats. Den automatiska konfigurationen ger dessutom en bekväm och enkel idrifttagning. Med parallellkoppling av upp till sex torn kan man dessutom uppnå en maximal lagringskapacitet på 153,6 kWh. När lagringen installeras måste man vara observant på om det finns en ny uppdatering. Förutsättningen för en fungerande kompatibilitet är nämligen installation av CORE-programvaran med namnet SW02.08.

”Kraven när en solcellsanläggning planeras fortsätter att öka. Man önskar största möjliga flexibilitet vid utformningen av anläggningen som möjliggör egen energiförsörjning från förnybara källor. Med kompatibiliteten till fler batterilagringar tar vi hänsyn till den här utvecklingen”, menar Andreas Schmalenberg, produktchef hos KOSTAL.

 

Smarta växelriktare och både bekväma och stora lagringar

PLENTICORE-växelriktarna och även CORE-lagringssystemet från Wintersun har kapslingsklass IP65 och kan därmed användas inom- och utomhus. Wintersun-lagringarna fungerar felfritt inom ett intervall med en omgivningstemperatur från -10 till +55 grader.

Spänningsintervallet varierar då – beroende på utformning – mellan 120 och 600 volt och med 26 ampere maximal laddnings- och urladdningsström för PLENTICORE BI och Energy-CORE-lagringen. Tillsammans med Power-CORE-lagringen är det 25 ampere. PLENTICORE plus i sin tur ger 13 ampere.

Det skapas då en laddnings-/urladdningseffekt på 2,5–6,5 kW (PLENTICORE plus) resp. upp till 10 kW (PLENTICORE BI), som garanterar försörjningen. PLENTICORE-växelriktarna har särskilda säkerhetskomponenter enligt föreskrifterna och garanterar en störningsfri drift. Dessutom erbjuder båda CORE-serierna säkerhet mot överspänning, överström och kortslutning.

 

KOSTAL hybrid- och batteriväxelriktare

Hybridväxelriktaren PLENTICORE plus är den perfekta allroundlösningen för många olika anläggningskonfigurationen och integreras enkelt i båda CORE-serierna från Wintersun. PLENTICORE plus ger mellan 3 och 10 kW. I kombinationer med två eller fler enheter är även större effekter möjligt. Den reglerar dynamiskt och ställer på så vis den största möjliga tillgängliga mängden egenproducerad ström till förfogande vid rätt tidpunkt.

Batteriväxelriktaren PLENTICORE BI finns i effektklasserna 5,5 och 10 kW med en ingångsström på 26 ampere. Det gör batteriväxelriktaren från KOSTAL till en perfekt kandidat för en utökning av den befintliga solcellsanläggningen för att komplettera batterilagringen från Wintersun.

”KOSTAL-växelriktarnas utrustning tål att ses”, säger Andreas Schmalenberg. ”En intelligent skugghantering, hög verkningsgrad, maximalt flexibel tack vare gängse ultramoderna gränssnitt, utformningen kan varieras med flexibel strängdesign, passande för småhus och företag.”

OBS: KOSTAL-växelriktarna i serien PLENTICORE kan med KOSTAL Smart Energy Meter och KOSTAL Energy Meter enkelt kopplas till batterilagringarna från Wintersun.

Beakta alltid översikten med våra godkända batterier.