2023-07-31

Här kommer resultaten från KOSTALS stora kundundersökning 2023

Fler produktinnovationer och förbättrad service: KOSTAL frågar installatörer och branschpartner i den stora kundundersökningen som äger rum varje år – och det i hela Europa!

En gång om året frågar KOSTAL Solar Electric installatörer och branschpartner vad de tycker i en europeisk kundundersökning. Det har vi gjort i år också. Alla deltagare uppmanades att ge feedback på produkter, service och tjänster från KOSTAL. Resultaten bekräftar att de första åtgärderna utifrån tidigare undersökningar redan har genomförts med framgång. ”Men vi har också fått önskemål om fler produktinnovationer”, säger Thomas Vogel, chef för produktmanagement. ”Här vill vi ge våra kunder rätt verktyg direkt med en helt ny produktportfölj”

Mer service, mer stöd och en förenklad idrifttagning

En insikt från undersökningen är förenklad installation och idrifttagning av KOSTAL-växelriktarna. Nu går det att genomföra idrifttagningen av PLENTICORE i andra generationen betydligt enklare med hjälp av QR-kod och den nya installationsguiden – idrifttagningsassistenten via mobiltelefon. En annan förenkling vid monteringen är numera enkla push-in-terminaler i växelriktaren. Detta möjliggör en snabbare och mindre felkänslig installation av kommunikationskablarna.

Förbättrad service och ett större utbildningsutbud

”Vi står för vad vi gör. Tidigare har vi fått kritik för att servicen ibland inte var tillräckligt snabb och tillgänglig ”, menar Thomas Link, servicechef hos KOSTAL Solar Electric. ”Vi tog den här kritiken på mycket stort allvar. Vi är ju tacksamma för varje installatör som bestämmer sig för våra produkter. Det är då vår uppgift att ge så mycket stöd som möjligt”, fyller Link i.

”Därför har vi analyserat kritiken noga och har omstrukturerat vår service och gjort den effektivare. Att de här åtgärderna har varit framgångsrika, visade utvärderingen av årets undersökning. Vi vet ändå att utmärkt service innebär att hela tiden anstränga sig. Vi jobbar på och låter den kommande undersökningen mäta våra ord och vårt agerande”, menar Thomas Link.

Utöver detta har KOSTAL uppfyllt önskemålet om fler klassrumsutbildningar som ska komplettera utbudet med online-webbinarier. KOSTAL Solar Academy är just nu ute på turné, med många datum på plats för alla kunder från Tyskland, Österrike och Schweiz. Alla datum hittar du här: https://www.kostal-solar-electric.com/sv-se/installatoersportal/utbildning/


Mer effekt, fler funktioner och nästa stora innovation

Som första hybridväxelriktare visade PLENTICORE tydligt KOSTALS vilja till innovation. För att också i fortsättningen kunna uppfylla kraven hos våra kunder och partner kommer KOSTAL att lansera tredje generationen PLENTICORE. 

PLENTICORE G3 får då en reservströmfunktion och effektklassen kan utökas med två steg. Utöver detta ger den upp till 20 kW effekt och den utvändiga storleken förblir kompakt. En annan höjdpunkt är att ett integrerbart överspänningsskydd kommer att finnas i höljet.

Reagera, investera och fortsätta att expandera

”Den ansträngda komponentförsörjningen har hämmat produktionen i många branscher och företag – också hos KOSTAL Solar Electric”, förklarar Frank Henn, verkställande direktör hos KOSTAL Solar Electric. ”För att minimera de negativa effekterna av den här externa faktorn, använder vi nu alternativa komponenter i den aktuella PLENTICORE-serien”, fortsätter Henn.

”Vi klarar då av den stora efterfrågan på solcellskomponenter ”made in Germany”. Vi planerar också att fyrdubbla produktionskapaciteten fram till 2025. Expansionen går framåt, även om den befintliga kapaciteten inte kan utnyttjas fullt ut på grund av den fortfarande lätt ansträngda leveransen av delar. Man märker dock en ständig förbättring av leveranssituationen”, avslutar Henn.

Vi ser fram emot din feedback

Många tack till alla deltagare och er feedback till oss. Också i framtiden kommer vi att be våra kunder och partner att vara med i vår kundundersökning. Baserat på detta kan vi kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster.

Du kan när du vill ge oss feedback. Vi ser fram emot er feedback.