Freiburg, 2023-08-10

Rekordmånad för KOSTAL wallbox ENECTOR

Den senaste undersökningen om hur KOSTAL wallbox används understryker trenden mot soldriven E-mobilitet. Fler kunder än under någon tidigare månad valde de intelligenta extrafunktionerna i wallboxen ENECTOR.

Slutkonsumenter och installatörer är överens om att wallboxen är en grundläggande standard i en solcellsanläggning. I likhet med batterilagring längre tillbaka etablerar sig nu ENECTOR successivt med sina intelligenta laddningslägen som en grundläggande del av den soldrivna energianvändningen. I allt högre grad blir därför en wallbox en integrerad del av en solcellsanläggning. Och med möjligheten att använda extra komfortfunktioner direkt efter installationen eller längre fram vid behov blir KOSTAL en maximalt flexibel och framtidssäker lösning.


Flerfaldigt prisbelönad. Flerfaldigt smart.

Med lanseringen av den vid det här laget flerfaldigt prisbelönta wallboxen ENECTOR kompletterade KOSTAL Solar Electric sin portfölj, som hittills har utgjorts av växelriktare och energimätare. ENECTOR ger med en fas upp till 3,7 kW och med tre faser upp till 11 kW med en strömstyrka på 16 ampere per fas.

Bland wallboxens specialfunktioner finns möjligheten att utöka den med intelligenta laddningslägen. Dessa ger användaren fullständig kontroll och översikt över den tillgängliga elektriciteten.

I kombination med KOSTAL Smart Energy Meter, hybridväxelriktaren PLENTICORE plus och möjligheten att ansluta en batterilagring erbjuder KOSTAL optimala förutsättningar för att utnyttja solenergin maximalt.

Användarvänlig med fullständig kontroll

ENECTOR erbjuder snabb laddning med användarvänlig hantering genom den 7,5 meter långa laddningskabeln och LED-displayen för viktiga statusmeddelanden och aktuellt laddningsläge. Tillsammans med KOSTAL Smart Energy Meter och de bokningsbara komfortfunktionerna får användaren tillgång till ett antal olika laddningslägen:

1. Power-läge: ENECTOR laddar snabbt och med maximal tillgänglig energi.

2. Lock-läge: Laddningsfunktionen spärras mot oönskad användning.

3. Solar Pure-läge: ENECTOR laddar fordonet med uteslutande egenproducerad solel.

4. Med Solar Plus-läget kan användaren ställa in förhållandet mellan sol- och nätel manuellt.