2023-05-31

KOSTAL-växelriktare är nu godkända för batterilagringar från Pylontech

PLENTICORE är en riktig allround-enhet och kan alltid utökas flexibelt för lagring. Med Pylontech utökas utbudet med ännu en batteripartner som är kompatibel med hybridväxelriktaren.

En av de ledande principerna för KOSTAL Solar Electric är att använda sektorkoppling som effektiv och ekologisk lösning när det gäller energiomställningen. Av den här anledningen arbetar utvecklarna ständigt med att säkerställa kompatibiliteten med diverse systemkomponenter. Kunder som har hybridväxelriktaren PLENTICORE plus eller batteriväxelriktaren PLENTICORE BI ska ha ett så stort urval som möjligt av lagringar. Redan idag finns flertalet lagringslösningar från många kända tillverkare. 

Det gäller även modellserierna H1 och H2 från Pylontech som nyligen godkändes för serien PLENTICORE G1 och G2.

PLENTICORE och Pylontech-lagringarna passar ihop

PLENTICORE och H1- eller H2-serien (båda IP55) från Pylontech skapar tillsammans en flexibel och effektiv duo för lagring av solenergi. Med den modulära lagringslösningen finns det med Pylontech möjlighet att uppgradera batterilagringen vid ett senare tillfälle. Spänningsintervallet varierar beroende på modell mellan 144 och 384 volt. Laddnings- och urladdningsströmmen är 13 ampere. Med lagringen görs en anpassning mellan stora energibehovet på morgonen och kvällen och den största solenergiproduktionen mitt på dagen, toppar utjämnas och nätstabiliserande effekter kan uppnås genom inmatning.

Viktig information: Endast ”V2”-batterihanteringssystemen i serierna H1 och H2 möjliggör kommunikation med PLENTICORE. För aktuell information, se det tekniska databladet för PLENTICORE.

KOSTAL hybrid- och batteriväxelriktare

Som hybridväxelriktare erbjuder PLENTICORE plus de perfekta förutsättningarna för en mycket flexibel anläggningsutformning. Ensam presterar den mellan 3 och 10 kilowatt och klarar i sammankopplad drift med två eller flera enheter även högre effekt. Tack vare dynamisk reglering ställer den största möjliga tillgängliga mängd egenproducerad ström till förfogande vid rätt tidpunkt.

Även den kompakta batteriväxelriktaren PLENTICORE BI är ett äkta kraftpaket för daglig användning i effektklasserna 5,5 och 10 kilowatt med en ingångsström på 26 ampere. Den är perfekt för att uppgradera en befintlig solcellsanläggning.

”KOSTAL-växelriktarnas utrustning ger alla möjligheter”, menar Thomas Garber, Senior Produkt-Manager hos KOSTAL Solar Electric. ”Den har en intelligent skugghantering och en hög verkningsgrad, kan integreras perfekt tack vare gängse gränssnitt och utformningen kan varieras med flexibel strängdesign.”

Observera: KOSTAL-växelriktarna i serien PLENTICORE kan kopplas direkt till batterilagringarna från Pylontech via KOSTAL Smart Energy Meter och KOSTAL Energy Meter.

Proffstips från KOSTAL: Med KOSTAL AutoUpdate läggs alla programuppdateringar in helt automatiskt (även retroaktivt för tidigare växelriktarmodeller) för enkel styrning av kompatibla batteripartner. Aktivera enkelt och ha alltid den senaste versionen – helt automatiskt.

Vänligen observera: En översikt över alla godkända batterier som passar till våra växelriktare finns här.